Artikel
Øresundslærere til fælles kamp mod frafald
No image

Øresundslærere til fælles kamp mod frafald

Umiddelbart virker de danske og svenske ungdomsuddannelser forskellige. Men i forhold til at fastholde de unge i uddannelserne kan lærerne på begge sider af Sundet lære af og inspirere hinanden.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Vidensdeling og flere metoder til at forebygge frafald på ungdomsuddannelserne. Det er målet for det dansk-svenske projekt Preventing Dropout, som Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) og Malmø Stad har startet op.
Seks gymnasier fra hovedstadsområdet deltager med malmøske gymnasier. Rektor på Høje-Taastrup Gymnasium er begejstret for at være med i projektet.
"Her tager vi udgangspunkt i lærernes erfaringer fra hverdagen og bringer dem sammen med forskerne. Forskningen bliver skabt og brugt i praksis i stedet for at blive lagt hen på en hylde," siger Mogens Andersen, der også er formand for projektets styregruppe.
Det er således praktikerne, lærerne, der formulerer et problemfelt, som de sammen med forskerne ser nærmere på. Projektet fokuserer på fem temaer: sproglig udvikling, elevtrivsel, inkluderende undervisning, fremtidens vejledning og ledelse. Hvert tema har et netværk af svenske og danske forskere og lærere tilknyttet. De mødes til vidensdeling, afprøvning og refleksion med henblik på sammen at finde frem til nogle redskaber og metoder, som kan forebygge frafald.

To sider af samme sag
"Danmark og Sverige har hver deres forcer i forhold til fastholdelse. Derfor er det oplagt at føre viden over landegrænserne og lære af hinanden," siger Anna Dahlquist, projektleder på Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF).
Sverige har store erfaringer med at arbejde med individuelle programmer for de unge på ungdomsuddannelserne. Til gengæld kan svenskerne nok blive inspireret af de danske læreres mange erfaringer med at arbejde med inkluderende undervisning, coaching og elevtrivsel," fortæller Anna Dahlquist.
Selvom uddannelsessystemerne er bygget forskelligt op i de to lande, er det lidt de samme problematikker, som gymnasielærerne arbejder med, fortæller Mogens Andersen. For eksempel har både Malmø og København en del tosprogede elever, der dropper ud af en ungdomsuddannelse, fordi de mangler de sproglige kompetencer til at gennemføre uddannelsen. I gruppen, der arbejder med sproglig udvikling, er de blandt andet ved at teste Cd-Ord, som er et læse- og skrivestøttende værktøj.
"Vi håber, at det vil vise sig, at værktøjet kan være en måde, hvorpå vi kan hjælpe de elever, der har lidt sværere ved at skrive eller læse, så de bedre kan gennemføre en uddannelse," siger Anna Dahlquist.
"Vi sprogscreener jo alle. Men kan vi finde en bedre måde at bruge screeningen på, samtidig med at vi får nogle it-redskaber, der støtter de sprogligt svagere elever, så kan vi hjælpe flere igennem en ungdomsuddannelse," siger Mogens Andersen.
En anden gruppe ser på sport og sundheds positive indvirkning på elevers trivsel. Og en tredje gruppe undersøger lektiefrie klasser.
"Det giver god mening, at vi reflekterer på tværs. Vi drøfter også, hvilke kompetencer de unge har brug for i en globaliseret verden. Og frem for alt hvordan vi på ungdomsuddannelserne hjælper de unge til at opnå dem," siger Mogens Andersen.
Projektet er støttet af Region Hovedstaden og EU-programmet Interreg IVA og kører frem til 2014. På webplatformen preventingdropout.com kan man løbende følge med i lærernes erfaringer og projektets resultater.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater