Artikel
Fjernundervisning har stort frafald
traet_elev

Fjernundervisning har stort frafald

Fjernundervisning er blevet en populær undervisningsform de seneste år, men vuc-centrene oplever en bagside. Der er alt for stort frafald.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Det kræver stor selvdisciplin at tage et fag som fjernundervisning, hvor eleven selv skal tilrettelægge undervisningstiden. Alt for mange kan ikke strukturere hjemmearbejdet og falder fra.

I VUC Nordjylland oplever de, at helt op mod halvdelen af de tilmeldte kursister ikke gennemfører uddannelsen.

”Vi bruger meget tid i vejledningen på at vurdere, om kursisten skal vælge hold eller fjern. Det kan være svært i en vejledningssituation at vurdere, hvad der er bedst for kursisten,” siger Jens Jørgen Guldberg, der er leder af fjernundervisning i VUC Nordjylland.

Jens Jørgen Guldberg fortæller, at der er kursister, der tilmelder sig et kursus, men som får andre planer i løbet af sommerferien. Det er svært at ændre ved. Derfor arbejder de på at hjælpe dem, der er ved at miste lysten til undervisning.

”Vi er i gang med en stor indsats og bruger mange kræfter i øjeblikket på at forhindre, at nogle taber pusten. Det handler om, at de bliver kontaktet rigtig hurtigt, for når de er to-tre opgaver bagude, bliver det farligt. Vi kontakter dem og siger, at de skal huske at aflevere opgaverne, ellers er de nødt til at stoppe,” siger han.

Planlægger efter frafald
På VUC Aarhus oplever Gunhild Kjeldsen, der er uddannelseschef for hf-enkeltfag og -flex også, at frafaldet er stort for kursister med fjernundervisning.

”Vi oplever, at der er mange, der melder sig til, men ikke kommer igennem. De arbejder ikke tilstrækkeligt struktureret og har ikke den selvdisciplin, det kræver for at gennemføre,” siger hun.

På VUC Aarhus kan kursisterne tilmelde sig fjernundervisning elektronisk. Det betyder, at studievejlederne ikke kan fange kursisten og gøre opmærksom på, hvad det kræver at følge fjernundervisning. Derfor arbejder de på at gøre informationen på hjemmesiden bedre. I forhold til lærerressourcer planlægger de efter, at der er et vist frafald, forklarer Gunhild Kjeldsen.

Test og screening
Hans Jørgen Hansen er direktør i VUC Syd og synes, at det generelt er en udfordring med frafald på vuc, men specielt med fjernundervisning.

”Det handler om at være meget tydelige i at finde ud af, om det er den rigtige undervisningsform. Vi er begyndt at arbejde med screenings værktøj, hvor folk selv kan teste og se, om det er den rigtige form,” siger han.

På VUC Fyn tester de også kursisterne inden kursusstart, så de begynder på det rigtige niveau. Der er særlig fokus ved optagelsen til fjernundervisning for at undgå frafald.

”Unges frafald er jo ikke kun gældende for fjernundervisning. Men tilrettelæggelsesformen gør, at man er meget opmærksom på at den enkelte kursist skal holdes til ilden, hvis de ikke selv er opmærksomme på det,” siger viceforstander Hans Christian Drescher.

Socialt fællesskab
Hans Christian Drescher forklarer, at det at arbejde alene kan være en stor styrke, men for nogle kan det føles som mangel på kontakt. Det kan medføre, at kursisten mangler motivation til at holde sig i gang.

”Ulempen er, hvis man som kursist falder i et hul og skal hjælpes op igen. Det at arbejde og at lære i et socialt fællesskab betyder meget for, at man føler sig tryg i miljøet. I fjernundervisning er man alene, når man arbejder med sine opgaver, medmindre man er en del af en studiegruppe,” siger han.

Studiegrupper er noget, som VUC Fyn vil gøre meget ud af i den kommende kursusår. Men det er ikke umiddelbart let for kursisterne at danne studiegrupper, så lærerne skal hjælpe dem.

Studiegrupper forpligter
Bent B. Andresen, der er forskningsleder på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, forklarer, at frafald ofte kan ske på baggrund af kursisters motivation til læring og selvdisciplin.

”En del af vuc’s kursister har erfaringer med uddannelsessystemet, som ikke er positive. De har ikke haft det let i folkeskolen og prøver nu at indhente det forsømte. De er ikke specielt uddannelsesparate, og det kan være en af grundende til, at de falder fra. Frafaldet har nogle gange ikke noget med undervisningsformen at gøre,” siger han.

Men det er en god idé at hjælpe kursisterne til at gennemføre uddannelsen ved at lave studiegrupper. I en studiegruppe lærer man at bruge fagudtryk, så man også kan bruge dem til en eksamen. Bent B. Andresen forklarer, at der er forskningsmæssigt belæg for, at studiegrupper er en god idé, for det er i mange tilfælde mere givende at arbejde sammen med andre end at arbejde alene.

”I studiegrupper kan kursisterne holde hinanden til ilden. Hvis man har aftalt at fremlægge noget en bestemt dag, så føler man sig forpligtet til at levere. Det er lettere at udsætte arbejdet, hvis man kun aftaler noget med sig selv,” siger Bent Andresen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater