Artikel
Hf-søfartsuddannelse bringer frafald på nul
n

Hf-søfartsuddannelse bringer frafald på nul

HF-søfartsuddannelsen i Svendborg har sadlet om og bringer frafaldsprocenten ned på nul. Eleverne har nu kombineret teori og praksis gennem hele uddannelsen, og en ”velfærdsmedarbejder” sørger for, at de trives.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

HF-Søfart i Svendborg har i den grad haft succes med deres frafaldsprocent.
Den er faldet fra gennemsnitligt 52 procent for årgangene 2007-2009 helt ned til nul i efterårssemesteret 2014.

Skolen fik i 2013 lavet en undersøgelse af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) som anbefalede, at de skulle kopiere Marstal Søfartsskoles skolestruktur.
I Svendborg var undervisningen før opbygget sådan, så de to første år var en veksling mellem vuc i Svendborg og maritime fag på søfartsskolen. Det tredje år var kun vuc-fag.

Anbefalingen lød på at dele de maritime fag ud på alle tre år. Og det har ifølge forstanderen for Svendborg Søfartsskole, Jens Frederiksen, været den væsentligste grund til den høje gennemførselsprocent.

”Når søfartsdelen er spredt over tre år, kan de, der ikke er så bogligt stærke, lettere gennemføre uddannelsen. Halvdelen af søfartsdelen er praktisk undervisning, og eleverne kan derfor lettere holde teorien ud bagefter,” siger han.

Fokus på trivsel
Svendborg Søfartsskole er en kostskole. En anden ting, som har hjulpet på frafaldet, har været at ansætte en såkaldt velfærdsmedarbejder, påpeger Jens Frederiksen.

”Vi havde brug for en slags sjælesørger, som eleverne kan snakke med om alt lige fra SU til personlige problemer. Tidligere har eleverne brugt den vagthavende lærer, men vi kunne se et behov for at betro sig til en, der ikke også skulle bedømme dem fagligt,” siger han.

Jens Frederiksen er samtidig opmærksom på, at frafaldet sker, når de er nødt til at slippe eleverne på grund af begrænsede antal boliger på skolen. 

”Der er nogle, der hellere vil leje kollegieværelse i byen, men så vidt det er muligt, vil vi gerne holde eleverne her på skolen, så de kan få støtte fra velfærdsmedarbejderen og de vagthavende lærere, der kan sørge for, de kommer op om morgenen og får læst deres lektier,” siger han.

Drenge med krudt i bagdelen
Hf-Søfart har været udbudt siden 1998 og skal bidrage til at nå 95 procent-målsætningen samt gøre det muligt at få en hf-uddannelse for en række unge, der ellers ikke ville have påbegyndt eller færdiggjort en ungdomsuddannelse. Uddannelsen er strakt ud på tre år i stedet for to for at servere den teoretiske del, eleverne får fra vuc, i mindre portioner.

”Det er populært sagt primært helt unge drenge med krudt i bagdelen, der kommer her. De vil ud og bevæge sig, og de kommer typisk ikke med særligt høje karakterer,”siger Jens Frederiksen.

Derfor har skolen også haft succes med få elever per klasse og et højt timeantal.

”Vores erfaringer siger, at en del af hf-søfartseleverne har brug for et højt timeantal med den støtte og de udfordringer, en lærers tilstedeværelse i undervisningen kan give. Overlades eleverne til sig selv i for lang tid, taber de ofte motivationen. Det lave antal elever i klassen gør samtidig, at underviseren har mere tid til den enkelte elev,” siger Jens Frederiksen.

Mellem en fjerdedel og en tredjedel af skolens elever er piger, og det er primært dem, der vælger at læse videre bagefter. Især lærerseminariet tiltrækker elever fra HF-Søfart. 

EVA's vurdering af HF-Søfart

Læs EVA-rapporten her 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater