Artikel
Ny leder varsler nye tider på pædagogikum
svende_claus_svendsen_beskaaret

Ny leder varsler nye tider på pædagogikum

Svende Claus Svendsen har gransket kritikken af pædagogikum, og den nye uddannelseschef på teoretisk pædagogikum lægger op til ændringer af uddannelsen. Men det er dog ikke al kritik, han er enig i.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Ny studieordning  – ny uddannelseschef.

Det er situationen på teoretisk pædagogikum, der udbydes i samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Roskilde Universitet.
Det er Svende Claus Svendsen, der både skal jonglere med den nye stilling og bekendtgørelse. Og det kommer til at mærkes.

”Der kommer en del forandringer på pædagogikum. Vi arbejder blandt andet med at samle det almene og det fagdidaktiske område mere, og så skal der skabes større sammenhæng mellem teori og praksis,” fortæller Svende Claus Svendsen, der kommer fra en stilling som pædagogisk leder på Midtsjællands Gymnasium. Tidligere har han undervist i samfundsfag og historie på Rødovre Gymnasium og Gammel Hellerup Gymnasium.

Refleksion i gang tidligt
Svende Claus Svendsen har stået i spidsen for at ændre kurset almendidaktik 1 på teoretisk pædagogikum, så kandidaterne tidligt bliver præsenteret for et alment fagdidaktisk begrebsapparat.

”Det vil sige, at vi vil tale med kandidaterne om, hvorfor vi har gymnasieskolen med netop de specifikke fag. Vi sætter dem i situationer, hvor de skal reflektere over, hvad deres fag gør i forhold til almendannelse og studieforberedelse,” siger Svende Claus Svendsen, der de seneste fire år har været tilknyttet teoretisk pædagogikum som underviser.

Praksis i spil
En anden ændring ved pædagogikum har kandidaterne i det forløbne år allerede prøvet kræfter med. Det er workshop-genren, hvor man forsøger at skabe en større sammenhæng mellem teoretisk pædagogikum og den hverdag på gymnasiet, som kandidaterne oplever.

”I workshopperne skal kandidaterne arbejde mere induktivt, end de tidligere har skullet gøre. Vi tager udgangspunkt i den praksis, kandidaterne er i, og så vil vi perspektivere i forhold til dagens teori og forskning,” siger Svende Claus Svendsen.

De to nye tiltag for pædagogikum sker for at imødekomme nogle af de kritikpunkter, som uddannelsen blandt andet tidligere fik sidste år, da den blev evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut (Eva), fortæller den nye uddannelseschef.

Læs om evalueringen: Ros og ris til pædagogikum

Sammenhæng mellem teori og praksis
Svende Claus Svendsen har også taget initiativ til at oprette en mailing-liste for aktører inden for pædagogikum.

”Jeg vil fremover kommunikere med kursusvejledere, vejledere og tilsynsførende om, hvad der sker på vores kurser. Der er mange aktører i forhold til en kandidat, derfor vil vi forsøge at give den information videre, som vi sidder med i forhold til kandidaterne. Det er endnu en forsøg på at skabe større sammenhæng mellem teori og praksis,” siger Svende Claus Svendsen.

Forfejlet kritik
Selvom Svende Claus Svendsen i omlægning af pædagogikum har været meget lydhør over for tidligere kritik, er der dog også kritikpunkter, som han ikke mener, at det er teoretisk pædagogikums opgave at opfylde:

”Nogle kandidater mener, at vi skal give dem meget konkrete redskaber til at bedrive undervisning, men dem får de igennem praksis og dialog med vejlederne. På teoretisk pædagogikum skal vi sørge for, at de får den refleksionskompetence, der gør dem i stand til at blive gymnasielærere, uanset hvor sektoren sektoren befinder sig, ” understreger Svende Claus Svendsen og uddyber:

”Sektoren er under store forandringer, som kræver nogle lærere, der kan reflektere over ændrede forhold og roller.”

Udviklingens mand
Forandringer ligger heller ikke fjernt fra Svende Claus Svendsen. Han ser sig selv som en udviklingsorienteret mand.

”Jeg tænker meget over, hvordan vi skaber en sektor, der dels er attraktiv for gymnasielærerne, men også er i stand til at opfylde de kompetencekrav, der er til fremtidens gymnasieelever og dermed også til lærerne,” siger han.

Gymnasieskolen sætter mere spot på pædagogikum med et tema i august-nummeret af fagbladet.
Har du gode vinkler eller historier om pædagogikum, er du velkommen til at kontakte webredaktør Malene Romme-Mølby på mrm@gl.org.

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater