Artikel
Mange skoler udsætter nye læreres pædagogikum
No image

Mange skoler udsætter nye læreres pædagogikum

Et flertal af de nye lærere har undervisningserfaring, inden de kommer i pædagogikum. Ministeriet for Børn og Undervisning kritiserer tendensen, men rektorforeningen mener, at det er helt forståeligt.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Ifølge reglerne skal gymnasielærere i pædagogikum i første år af deres ansættelse. Men det sker ofte ikke i praksis. Det viser en evaluering af pædagogikumordningen, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet for Ministeriet for Børn og Undervisning. 
Lederne i undersøgelsen har tilsammen givet oplysninger om 1.415 kandidater, og ud af disse har 52 procent været ansat som timelærere eller årsvikarer på den skole, hvor de har taget pædagogikum. 30 procent har været fastansat i et skoleår eller længere på skolen, inden de er kommet i pædagogikum. 
I Ministeriet for Børn og Undervisning er man ikke tilfreds med, at skolerne venter med at sende de nye lærere i pædagogikum med den begrundelse, at de først skal ”øve” sig, inden de skal i pædagogikum, siger Eva Haue, der er ministeriets uddannelsesansvarlige for området. 
”Det er kritisabelt, hvis nogle – også kandidater – mener, at det er nødvendigt at være ansat som underviser i en periode, inden man tager pædagogikum. Det er et fuldstændigt forkert fokus,” siger hun. 
Nogle af de tilsynsførende udtrykker i fokusgruppeinterview, at det efter deres opfattelse er blevet mere almindeligt med den nye ordning, at kandidaterne har været ansat på skolerne et stykke tid, inden de kommer i pædagogikum. 
Det billede genkender Morten Mikkelsen, medlem af bestyrelsen for Pædagogikumforeningen. 
”Det er foreningens indtryk, at der bliver ansat færre i pædagogikum uden undervisningserfaring,” fortæller han.

Udsættelse skyldes struktur 
I evalueringen peges der på, at der kan være flere forklaringer på, hvorfor kandidater ikke kommer i pædagogikum med det samme. Kapacitetsudfordringen nævnes som en årsag. Hvis skoler har vanskeligt ved at rekruttere lærere, der allerede har pædagogikum, og derfor bliver nødt til at ansætte flere kandidater uden pædagogikum, end de har kapacitet til at uddanne. 
Jens Boe Nielsen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening, mener, at det er meget forståeligt, at skoler er nødt til at lade nogle nye lærere vente med pædagogikum. Det er hans erfaring, at skoler ofte pludselig står med et antal timer, som skal dækkes, når en lærer siger op eller går på pension. Hvis skolen så ansætter en lærer, der skal i pædagogikum, får skolen alligevel ikke dækket alle timerne. Derfor er man nødt til at ansætte endnu en lærer, som skolen måske ikke har brug for året efter. 
”Det er nemt for ministeriet at kritisere tendensen. Men det er jo strukturen i pædagogikum, hvor kandidaten ikke kan undervise så mange timer det første år, men rigtig mange timer i de følgende år, der resulterer i, at kandidater får udsat pædagogikum,” påpeger Jens Boe Nielsen.

Elever som prøvekaniner 
Ifølge kursuslederne går pædagogikum mere glat, og kandidaten klarer sig bedre, hvis kandidaten har undervisningserfaring inden pædagogikum. Samme holdning udtrykker kandidater også i evalueringen: 
”Jeg tænkte ofte undervejs, at jeg var glad for, at jeg ikke var ny underviser. Jeg tror ikke, at jeg ville anbefale nogen at gå direkte i pædagogikum. Første år, man underviser, er sindssygt hårdt, så jeg er så glad for, at jeg ikke gik direkte i pædagogikum,” skriver en kandidat. 
Tendensen er betænkelig, mener Eva Haue. 
”Det handler om, at vores lærere skal være så dygtige som muligt af hensyn til elevernes undervisning. Det handler ikke om, at man skal have undervist et par år for at klare pædagogikum så godt som muligt, siger hun og uddyber: 
”Pædagogikum er en læreperiode, hvor der er plads til at begå fejl, og hvor man har en sikkerhed i, at der altid er nogle til at hjælpe en videre efter fejltagelser. Eleverne skal ikke være prøvekaniner, indtil man synes, at man er god nok til pædagogikum.” 
Tendensen bekymrer også Morten Mikkelsen. 
”Det underminerer pædagogikumordningen. Det er en kedelig situation, fordi mange risikerer at undervise i flere år uden at få nogen som helst pædagogisk ballast,” siger han.  
Jens Boe Nielsen ser det dog ikke som et problem, da skolerne ifølge ham er gode til at supervisere og støtte de nye lærere ekstra, indtil de kommer i pædagogikum. 
Eva Haue mener ikke, at ministeriet kan foretage sig yderligere, end de gør nu, for at modvirke tendensen. Men hun understreger, at de fortsat vil fastholde over for skolerne, at reglerne skal overholdes.   

Læs mere om evalueringen af pædagogikumordningen på gymnasieskolen.dk.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater