Artikel
Ny lærer – kom godt i gang
No image

Ny lærer – kom godt i gang

Hvordan motiverer jeg eleverne, og skal jeg kunne svare på alle spørgsmål om mit fag? Udfordringerne er mange, når man er ny lærer. Her er nogle af de største udfordringer, og hvordan du tackler dem.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Skoleåret er netop begyndt. For nogle lærere er det første gang, de skal memorere navnene på bundter af teenagere med større eller mindre forventningsglæde til det nye skoleår.
Navnelegen er dog den mindste udfordring, de nye lærere står over for.
Formand for Gymnasieskolernes Pædagogikumforening Hanne Sparholt Jørgensen mener, at de nye lærere står med en række udfordringer og sandsynligvis også vil opleve en usikkerhed og sidde med mængder af spørgsmål i den første lange tid som ”nybegynder.”
”Undervisning er både håndværk og kunst. Det er uforudsigeligt, og du skal træffe valg i et splitsekund, og du skal være i stand til at skifte kurs, hvis det, du gør, ikke virker i klassen,” siger Hanne Sparholt Jørgensen, som dog vil slå fast, at jobbet som gymnasielærer er et af verdens bedste.
Som formand for pædagogikumforeningen følger hun uddannelsen af unge gymnasielærere tæt. Derudover underviser hun i dansk, idræt og psykologi på Køge Gymnasium, hvor hun også er kursusleder.

Motivere og involvere
Den største udfordring i gymnasiet i dag er ifølge Hanne Sparholt Jørgensen at motivere og involvere eleverne i undervisningen.
”Der er en mangfoldighed af tilbud til eleverne i dag – for eksempel Facebook, internettet, samværet med de andre elever og så videre og så videre – og det kræver en ekstra indsats fra læreren at konkurrere mod.”  
Hun mener derfor, det er vigtigt, at det er tydeligt for eleverne, hvad de skal lære, hvordan de skal gøre det, og hvad der er meningen med det.
”I første omgang skal du være i stand til at åbne faget for eleverne og åbne eleverne for faget. Skab en interessant appetitvækker, som giver mening for eleverne og giver dem lyst til at lære mere,” siger Hanne Sparholt Jørgensen.
Det kan for eksempel handle om at åbne elevernes øjne for at være kritiske over for kilder, så de bliver bedre til at læse avis.
Hanne Sparholt Jørgensen mener, det skal være tydeligt og give mening for eleverne, hvad de skal lære i hvert enkelt modul. (Se boksen om forslag til et undervisningsmodul på denne side).

Arbejdsmængden
Det er en stor udfordring for nye lærere at finde balancen for den rette arbejdsmængde. Nogle nye lærere føler, at de skal vide alting, og da viden som bekendt er uendelig, bliver de aldrig helt tilfredse eller trygge. Hanne Sparholt Jørgensen kender til lærere, der bruger otte timer på at forberede sig til én time. For mange timers forberedelse slider dig op, og derudover bliver du blind over for elevernes behov.
”Man kan altid gøre det lidt bedre, men det gælder om at sige til sig selv, nu er det godt nok. Det er okay at sige til eleverne, det ved jeg ikke, men vi kan sammen finde ud af det,” siger Hanne Sparholt Jørgensen.
Hun mener, at mange nye lærere er utrygge ved det uforudsigelige og forbereder sig i det ”uendelige” som en helgardering.
”Som lærer skal du kunne rumme det uforudsigelige,” siger hun.

Klasseledelse og autoritet
En tredje stor udfordring er klasseledelse. Det er mange år siden, det gav en naturlig autoritet at være lærer. Eleverne lader sig ikke imponere over, at du har skrevet speciale om Søren Kierkegaard eller om dansk udenrigspolitik.
”Du skal skabe din personlige autoritet. Det kræver, at du er meget bevidst om din kommunikation og dialogen med eleverne. Du skal vise eleverne tillid og respekt, og du skal lytte til eleverne og høre på, hvordan de ser tingene,” siger Hanne Sparholt Jørgensen.
Hun mener, at klasseledelse i bund og grund handler om at sørge for, at alle elever hele tiden udvider sin viden og lærer mere og mere. Det lyder meget enkelt, men det kræver en stor indsats.
”Det gør ondt at lære, og lærerens opgave er at presse eleverne i passende mængder,” siger hun.
Hanne Sparholt Jørgensen mener, at den nye lærer skal lave kontrakter med eleverne fra start. Der skal være ro i timerne, man kommer til tiden og afleverer sine opgaver. Det handler om at skabe et godt læringsmiljø, hvor alle kan lære noget, og det kræver, at der er faste spilleregler.

Alene
Som ny lærer er der risiko for at føle sig usikker, mens ens hoved føles som et summende bistade af ubesvarede spørgsmål.
Det er derfor vigtigt at bruge det naturlige netværk på skolen.
”Skab netværk med de nye lærere, stil spørgsmål til de erfarne lærere og til kursuslederen. Lær at fortælle om dine bommerter, og du vil opleve, at du ikke er den eneste, som har begået fejl,” siger Hanne Sparholt Jørgensen, som også foreslår, at du som ny lærer overværer andre læreres undervisning.
 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater