Artikel
Det skal du vide som ny
No image

Det skal du vide som ny

Tekst_ gs_redaktor
Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Regler for vikarer
Som vikar har du samme rettigheder som fastansatte med hensyn til løn, barsel og ferie, indtil ansættelsesforholdet udløber. Der er dog forskel på, om du er ansat på stx og hf under GL-overenskomsten eller på er­hvervsgymnasierne (hhx, htx eller eux), som er omfattet af AC-overenskomsten.  

På stx og hf skal der være en objektiv begrundelse for vikaransættelse. Den kan begrundes i, at fastansatte medarbejdere er fraværende på grund af barsel, sygdom, orlov, ferie eller borgerligt ombud. Det er ikke tilladt at ansætte vikarer for at se dem an eller ved usikkerhed om for eksempel skolens budget eller elevtilgang. Her gælder den almindelige prøvetid på tre måneder.

På erhvervsgymnasierne kræver vikaransættelser ikke en begrundelse, og det er tilladt at forlænge en vikarstil­ling to gange. Det betyder dog ikke, at alle nyansatte kan ansættes tidsbegrænset.

Brug dine kolleger
Brug dine fagkolleger på skolen. De kan fortælle, hvordan arbejdstiden og arbejdsbelastningen er fordelt hen over året, og vejlede dig i forhold til strukturering og undervisning. Brug din TR, hvis du er i tvivl om lønforhold, eller hvis du har brug for støtte i forbindelse med stress, arbejdsbelastning, klager eller sygdom. Din TR er Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) lokale repræsentant, som varetager dine interesser over for ledelsen.

Mød din fagforening
GL afholder i marts og april seminar for nye lærere.

Udvalget for ikke-fastansatte (IFA) afholder i september seminar for vikarer.    

Ferie i det første år
Hvis du er ansat fra 1. august, skal du være opmærksom på, at du kan blive trukket for fem feriedage i august. Du skal samtidig være opmærksom på, hvornår ­ferien på din skole er placeret, fordi du som nyansat ikke har optjent ferie med løn. Ferie optjenes i kalenderår, så din ansættelse fra august til december giver dig ret til 10,4 feriedage til afholdelse i det kommende ferieår. Du kan derfor opleve et løntræk i for eksempel august og sommerferien året efter. Her har du mulighed for at melde dig ledig hos Magistrenes A-kasse.

Din løn
Din grundløn er centralt aftalt, mens din tillidrepræ­sentant (TR) på skolen kan aftale lokale tillæg. Har du spørgsmål til din kontrakt, så kontakt din TR.
 

Mere end hver 3. nye lærer ...

... der er ansat som vikar, har fået deres stilling forlænget mindst én gang.

Casper Christiansen har været vikar i gymnasiet i tre et halvt år.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater