Artikel
Nødlov på vej: Eksamen kan blive erstattet af standpunktskarakterer
eksamen_02_0 Rie

Nødlov på vej: Eksamen kan blive erstattet af standpunktskarakterer

Eksamen kan blive aflyst, udskudt eller erstattet af standpunktskarakterer. Ny lov giver børne- og undervisningsministeren vidde rammer for at tilsidesætte gældende regler på uddannelsesområdet.

Fortsætter Corona-krisen et godt stykke ind i foråret, vil børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) stå med en række værktøjer, som skal sikre unge og voksne deres eksamensbevis til sommer.

Folketingets partier skal i denne uge hastebehandle en lov, som kan sætte en række gældende regler på undervisningsområdet ud af spil.

Det kan for eksempel betyde, at lærerne på hf skal give eleverne standpunktskarakterer, og at eksamen bliver aflyst. 

Børne- og undervisningsministeren får mulighed for at aflyse alle eksamener eller nogle af dem. Loven giver blandt andet også ministeren mulighed for at udskyde prøver.

I udkastet til loven slås det fast, at elever, som afslutter deres eksamen under de midlertidige regler, retsmæssigt vil være stillet lige med andre studenter. 

Det betyder med andre ord, at elever ikke skal være nervøse for at være stillet dårligere i forhold til at søge ind på uddannelser, selv om de for eksempel skal op til færre eksamener, end de almindelige regler normalt kræver. 

Loven betyder også, at de almindelige krav til et eksamensbevis reelt set kan være anderledes for årgang 2020-studenter.

Det giver god mening, at man allerede nu forholder sig til prøver og overgange i uddannelsessystemet, da det meget hurtigt kan vise sig, at vi ikke kan afvikle prøver efter de nuværende regler.

Tomas Kepler, formand
GL

GL: Det giver god mening
Formand for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Tomas Kepler kalder det rettidig omhu, at det politiske system hurtigt reagerer med en midlertidig lov, der sikrer alle elever deres eksamen.

“Ingen ønsker, at elever risikerer ikke at få deres eksamen, eller at eksamen bliver forsinket på grund af denne krise. Det giver god mening, at man allerede nu forholder sig til prøver og overgange i uddannelsessystemet, da det meget hurtigt kan vise sig, at vi ikke kan afvikle prøver efter de nuværende regler,” siger Tomas Kepler.

Han erkender, at det er meget usædvanligt, hvis det ender med, at hf-elever skal have standpunktskarakterer i stedet for at gå til eksamen.

“Det vil være en udfordring, og vi vil meget gerne spille ind med løsninger over for ministeriet, hvordan vi gør det bedst muligt, hvis det bliver aktuelt,” siger Tomas Kepler.

Han roser både Børne- og undervisningsministeriet og ministeren for at lave pragmatiske løsninger i denne tid.

“Det er for eksempel også fornuftigt, at børne- og undervisningsministeren har meldt ud, at eleverne ikke skal have erstatningsundervisning, når skolerne åbner igen. Det er ikke realistisk at lægge flere undervisningslektioner ind i skemaet senere,” siger Tomas Kepler.

VUC: Nødvendigt, men udfordrende
Pernille Brøndum er formand for Danske HF & VUC og rektor på Nordvestsjællands HF & VUC.

Hun mener, det er rigtigt og nødvendigt, at regeringen laver en lov, som kan sikre, at alle unge og voksne kan afslutte deres uddannelse til sommer. Også selv om det kan betyde, at hf-lærere skal give elever og kursister standpunktskarakterer.

Fjernundervisning fungerer godt for mange elever, men vi har også nogle sårbare og udsatte kursister, som ikke lærer godt i denne periode.

Pernille Brøndum, formand
Danske HF & VUC

“På VUC er vi normalt imod standpunktskarakterer, da vi mener, det lægger et unødigt pres på eleverne, men det er bedre, end risikoen for at de ikke kan afslutte deres uddannelse og komme videre i uddannelsessystemet,” siger Pernille Brøndum.

Hun mener, at alle lærere har et indtryk af deres elever for eksempel på baggrund af deres skriftlige opgaver.

“Det kan godt lade sig gøre at give standpunktskarakterer,” siger Pernille Brøndum. 

Men hvis situationen med lukkede skoler og uddannelser varer ved, så vil det være en stor udfordring for nogle elever og kursister at gøre deres uddannelse færdig.

“Fjernundervisning fungerer godt for mange elever, men vi har også nogle sårbare og udsatte kursister, som ikke lærer godt i denne periode. Nogle er måske også bange og berørte af situationen, og nogle har børn hjemme,” siger Pernille Brøndum.

Hun mener derfor, at det skal være muligt at behandle alle elever individuelt. For nogle vil det virke unfair at få en standpunktskarakter efter et forår med fjernundervisning, og de skal måske tilbydes at gå til eksamen på et senere tidspunkt, mener Pernille Brøndum.   

Drastisk lovgivning
Formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø konstaterer, at der nu kommer en lov, der giver børne- og undervisningsministeren store beføjelser til at tilsidesætte nuværende regler og indføre nye på meget kort tid.

“Det er meget drastisk,” siger hun og tilføjer, at hun derudover ikke har en holdning til, hvad loven indeholder.

“Vi kan ikke vide, hvad der kommer på bordet endnu,” siger hun. 

Optagelsesregler kan ændres  
I løbet af foråret skal elever optages på ungdomsuddannelser. Som reglerne er nu, skal flere elever til optagelsesprøve på skolerne. Den midlertidige lov giver dog børne- og undervisningsministeren mulighed for at suspendere de nuværende regler og lave nye regler og procedurer for optagelse på en ungdomsuddannelse.

 

Nødlov

Folketinget skal i denne uge vedtage en midlertidig lov,  som har til formål at sikre Corona-krisen ikke forhindrer unge i at få deres eksamen.

Læs udkast til loven her.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater