Artikel
Gymnasier reagerer hurtigt på regeringens lukning af Danmark
Kvinde med laptop computer komp

Gymnasier reagerer hurtigt på regeringens lukning af Danmark

Undervisningen blev hurtigt aflyst på mange af landets gymnasier efter statsministerens pressemøde i går. Nu er mange lærere i gang med at planlægge virtuel undervisning.

Hurtig og klar information. Det kendetegner den måde, som skoler har tacklet den særlige situation, efter at statsministeren på et pressemøde i går aftes i høj grad lukkede det danske samfund ned.

Kort tid efter pressemødet meldte ledelsen på Nordvestsjællands HF og VUC ud, at undervisningen var aflyst i dag, fortæller tillidsrepræsentant Mads Ryssel, der selv er blevet hjemme i dag sammen med sine børn. 

“Skolen holder dog åbent i dag for de medarbejdere, der ikke har mulighed for at klare opgaver hjemmefra – det er for eksempel administrative medarbejdere,” siger Mads Ryssel, der fortæller, at der endnu ikke er meldt nærmere ud. 

“Men jeg har en forventning om, at det nok snart kommer, hvor man formentlig vil omlægge undervisningen til virtuel undervisning – det har vi jo i forvejen en del erfaringer med,” siger Mads Ryssel.

Stille og rolig stemning
Tillidsrepræsentanten beskriver stemningen blandt kolleger som stille og rolig.

“Vi havde nok en forventning om, at vi på et eller andet tidspunkt ville blive lukket ned, hvis en kursist eller en medarbejder blev ramt af virussen,” siger Mads Ryssel.

Oprindeligt var der planlagt møde i skolens samarbejdsudvalg (SU) i morgen, men det er nu blevet aflyst.

“Jeg oplever, at der på skolen er fokus på at finde pragmatiske løsninger,” siger Mads Ryssel, der forventer at have en løbende kontakt med ledelsen.

Den største udfordring er eksamenen, mener han. 

“Derfor bliver det spændende, hvad ministeriet melder ud i forhold til eksamenerne,” siger Mads Ryssel.

I juni har skolen også planlagt en studietur til Berlin for skolens 1.hf’ere.

“Men der kan jo nå at ske meget inden da, så vi vil nok bare se tiden lidt an,” siger Mads Ryssel.

Jeg tror, at den hurtige og præcise udmelding gør, at folk lige nu og her føler, at der er nogenlunde styr på det. 

Una Eriksen, tillidsrepræsentant
Kolding Gymnasium og HF

Ros til ledelsen
Også på Kolding Gymnasium og HF var der hurtig kommunikation til skolens lærere og elever. 20 minutter efter statsministerens pressemøde i går aftes fik de besked om, at der ikke ville være nogen undervisning i dag og i morgen. Det fortæller tillidsrepræsentant Una Eriksen, der roser ledelsens måde at håndtere situationen på.

I dag har eleverne kunnet hente bøger og andre ting på skolen, og administrationen og ledelsen er til stede. Fra i morgen vil skolen være lukket helt ned.

”Lærerne er blevet bedt om at blive hjemme og bruge i dag og i morgen på at forberede virtuel undervisning til de kommende uger. Ledelsen holder møde her til formiddag, og rektor vil sende mere uddybende information ud til alle lærere senere i dag,” fortæller Una Eriksen.

På nuværende tidspunkt er der ikke nogen af kollegerne, der har ringet og spurgt hende om noget.

”Jeg tror, at den hurtige og præcise udmelding gør, at folk lige nu og her føler, at der er nogenlunde styr på det,” siger Una Eriksen.

Spørgsmål om tidsregistrering
Scenariet er stort set det samme på Odder Gymnasium, hvor ledelsen også skrev ud til alle lærere og elever i går aftes. Meldingen var, at der vil være virtuel undervisning i de to uger, hvor skolen er lukket. I dag er ledelsen på skolen, og lærerne har kunnet hente bøger og kopiere materiale, som de får brug for, når de skal undervise hjemmefra.

Her til formiddag er der så kommet lidt flere oplysninger fra ledelsen, fortæller tillidsrepræsentant Allan Ahle.

”Man skal fortsætte med de lektioner, man har, og gennemføre dem virtuelt så vidt muligt. Ledelsen forventer, at den virtuelle undervisning kommer i gang i dag,” siger han.

Skolen har allerede såkaldte ”elevstudietimer”, hvor eleverne arbejder selvstændigt med en aktivitet, som læreren sætter i gang.  De ser for eksempel en film eller læser en tekst og svarer på arbejdsspørgsmål. Det koncept kan lærerne tage udgangspunkt i, nu hvor al undervisning i de næste par uger skal foregå hjemmefra, påpeger han.

”Men det skal selvfølgelig udvides, nu hvor det er al undervisning, som skal foregå virtuelt. Det skal vi lige finde vores ben i,” siger Allan Ahle.

Han har allerede modtaget en del spørgsmål fra kolleger, der har mindre børn i daginstitution og skole.

”De spørger, hvad de skal gøre, hvis de ikke kan arbejde fuld tid, fordi deres børns daginstitution og skole er lukket, og hvad de gør med hensyn til tidsregistrering. Jeg har sagt, at de lige må vente, til vi hører, hvad ledelsen melder ud,” siger Allan Ahle.

Han håber at kunne mødes med ledelsen senere i dag.

”Der er SRP-vejledning på skolen i morgen, så jeg tænker, at ledelsen lige skal have overblik over, hvordan man tackler det, inden jeg bebyrder dem med flere spørgsmål.”

Meldingen fra ledelsen er, at vi ikke skal hente den tabte undervisning, når vi kommer ud af den her situation igen. 

Poul Dalgaard, tillidsrepræsentant
Vestfyns Gymnasium

“Nødundervisning”
På Vestfyns Gymnasium har lærerne været samlet til formiddag til møde på skolen. Meldingen er, at der de næste 14 dage bliver nødundervisning.

“Det bliver virtuel undervisning i det omfang, det kan lade sig gøre. Som udgangspunkt bliver skemaet ikke ændret, og lærerne har ansvaret for den undervisning, som de normalt har,” siger tillidsrepræsentant Poul Dalgaard.

Men det bliver det muliges kunst. I stedet for at lave undervisning kan det være, at eleverne skal læse tekster og svare på arbejdsspørgsmål. Og hvis en lærer, der har små børn hjemme, ikke kan gennemføre undervisning, så må man aflyse eller melde sig syg.

“Meldingen fra ledelsen er, at vi ikke skal hente den tabte undervisning, når vi kommer ud af den her situation igen, og at det ikke kan lade sig gøre. Det er nødundervisning, og det vil også blive meldt ud til eleverne,” siger Poul Dalgaard.

Det betyder også, at der kan komme huller i det som eleverne skal nå at lære i fagene, og holdningen på Vestfyns Gymnasium er, at “sådan må det være i en nødsituation.”

“Når vi skal lave spørgsmål til den mundtlige eksamen til sommer, så må vi se på, om der er emner, som der ikke skal laves spørgsmål om. Det har ledelsen sagt, at vi har rygdækning for,” siger Poul Dalgaard.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater