Artikel
Sådan bliver reglerne for nødundervisning
tomme_stole_faerre_elever

Sådan bliver reglerne for nødundervisning

Eleverne skal ikke have erstatningsundervisning, når skolerne åbner igen. Det slås blandt andet fast i hastebekendtgørelse om nødundervisning, som forventes at blive udstedt senere på ugen.

Skoler og gymnasier er allerede godt i gang med nødundervisning til eleverne. I denne uge vil en bekendtgørelse om nødundervisning blive udstedt, forventer Børne- og Undervisningsministeriet.

I udkastet til bekendtgørelsen står der blandt andet, at “institutionen eller skolen ikke skal give erstatningsundervisning til elever, kursister eller deltagere.” 

Det betyder med andre ord, at skolerne ikke skal skubbe eller udskyde undervisning og dermed stå med en pukkel af timer senere på skoleåret eller til næste skoleår.

Det forventes, at så meget undervisning som muligt gennemføres som fjernundervisning i perioden.

Praktisk orienteret undervisning
På grund af den historiske situation, som Corona-virus har medført, vil love og bekendtgørelser om nødpasning, nedlukning af institutioner og nødundervisning ikke komme i høring,  og det sædvanlige lovarbejde bliver hastet igennem. 

For at skabe mest mulig åbenhed om processen offentliggør Børne- og Undervisningsministeriet udkast til bekendtgørelser og lovforslag løbende.

I udkastet til bekendtgørelsen om nødundervisning er en undtagelse i forhold til reglen om, at skolerne ikke skal give erstatningsundervisning. 

I udkastet hedder det, at der ikke er pligt til at give nødundervisning for praktisk orienteret undervisning.

“Institutionen eller skolen udskyder i nødvendigt omfang allerede planlagt praktisk orienteret undervisning, så den gennemføres, når pligten til at give nødundervisning er ophørt,” hedder det i bekendtgørelsen.

Til gengæld kan skoler og lærere fremrykke anden undervisning som en erstatning for praktisk orienteret undervisning i denne periode.

Da skolerne er lukket, er det for eksempel ikke muligt at gennemføre et planlagt forsøg i kemi, og det må så vente, til skolerne åbner igen. 

Udkastet til bekendtgørelsen viser også, at der er en form for pragmatisme i forhold til, hvad der forventes af lærerne og skolerne i denne helt særlige periode, hvor nogle lærere også har deres egne børn hjemme.

“Institutionen eller skolen tilrettelægger nødundervisningen efter den enkelte elevs behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation,” står der eksempelvis i udkastet. 

Inaktive elever registreres
Eleverne har pligt til at deltage i nødundervisningen. Skolen eller institutionen registrerer, hvis elever ikke deltager aktivt i nødundervisningen. Bekendtgørelsen går dog ikke i detaljer om, hvordan denne registrering skal foregå, og der står, at det er skolerne selv, der tilrettelægger registreringen af eleverne.

Eksamen: Der kommer en løsning
Bekendtgørelsen omtaler ikke eksamen.

Det slås dog fast på ministeriets hjemmeside, at “der vil blive sikret en løsning, så alle kan få deres eksamen og dermed grundlaget for videre uddannelse eller erhvervsarbejde.”

Børne- og Undervisningsministeriet offentliggør løbende svar på spørgsmål og information om den ekstraordinære situation, som også hele uddannelsessektoren er kastet ud i nu.

Læs udkastet til bekendtgørelsen her – bemærk, at det er et udkast, og der kan ske ændringer i løbet af de kommende dage.

Information og regler for skoler

Bekendtgørelse om nødundervisning - bemærk, det er et udkast, og der kan komme ændringer eller tilføjelser.

Spørgsmål og svar fra Børne- og Undervisningsministeriet om situationen. (Se nederst på siden.)

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater