Artikel
Nedskæringer presser gymnasier til flere fyringer
Fyret kvinde

Nedskæringer presser gymnasier til flere fyringer

Fortsatte nedskæringer og fald i elevtal koster endnu flere gymnasielærere jobbet. Det viser nye tal fra GL. Og fyringerne stopper ikke her.

Nedskæringerne på landets gymnasier fortsætter med at koste lærerstillinger. I de seneste tre måneder er yderligere 61 lærere på gymnasiale uddannelser landet over blevet fyret. Det viser en opgørelse, som Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) har lavet.

Siden 2016 har omprioriteringsbidraget betydet, at skolerne har skullet spare to procent om året. I år mangler skolerne altså otte procent af deres hidtidige budget. Dertil kommer eud-forliget, som i 2017 fjernede knap fire procent fra de almene gymnasier, og øvrige besparelser. 

Udover nedskæringerne kæmper flere skoler også med et fald i antallet af elever.  

På Hillerød Handelsgymnasium – K Nord blev fire lærere varslet afskediget i sidste uge. To af afskedigelserne skyldes, at skolen har haft en nedgang i elever. De to øvrige skyldes omprioriteringsbidraget, fortæller tillidsrepræsentant Jakob Rosenkilde.

”Der er skåret ind til benet. Der er ikke andre besparelsesmuligheder tilbage end fyringer,” siger han.

Desuden er tre lærere frivilligt gået ned i tid.

”Var det ikke sket, havde vi været nødt til at afskedige endnu flere,” siger Jakob Rosenkilde. 

Siden omprioriteringsbidraget trådte i kraft og frem til nu, er der samlet blevet cirka 1.200 færre lærere på de almene gymnasier, hf-kurser og VUC. I samme periode er der dog blevet cirka 500 flere lærere på de erhvervsgymnasiale uddannelser.

Dårligere kvalitet
De varslede afskedigelser er kommet som et chok for lærerne på det nordsjællandske handelsgymnasium og har skabt en trykket stemning på skolen, fortæller Jakob Rosenkilde.  

Afskedigelserne viser med tydelighed, hvor voldsomme konsekvenser nedskæringerne har for landets uddannelsesinstitutioner, påpeger han.  

”Det er helt åbenlyst, at vi kommer til at arbejde mere. Vi siger farvel til gode kolleger, og de huller skal skolens resterende lærere dække. Det kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten af undervisningen.” 

Der er ikke andre besparelsesmuligheder tilbage end fyringer. 

Jakob Rosenkilde, tillidsrepræsentant
Hillerød Handelsgymnasium

Der bliver blandt andet mindre tid til at forberede undervisningen og give feedback til den enkelte elev, fastslår Jakob Rosenkilde.

Fortsætter omprioriteringsbidraget i flere år frem, frygter han, at flere lærere bliver sygemeldt på grund af stress.

Gør ondt værre
Også Helsingør Gymnasium er ramt. I sidste uge blev syv lærere varslet fyret, og tre blev varslet ned i tid.

I dette skoleår har skolen et forventet underskud på knap 4 millioner kroner. I skoleåret 2019-2020 forventer man et underskud på knap 11 millioner kroner.

”Vi er midt i en proces, og jeg kan ikke sige så meget mere på nuværende tidspunkt,” siger rektor Claus Madsen.

Årsagen til afskedigelserne er en kombination af nedskæringerne og et faldende elevtal. På fire år er der blevet 150 årselever mindre på skolen, og i de kommende år fortsætter ungdomsårgangene i området med at falde. Bestyrelsen har derfor besluttet, at Helsingør Gymnasium skal gå fra 10 til 8 spor, og derfor skal ”medarbejderantallet tilpasses”.

”To procents besparelserne gør ondt værre,” siger Claus Madsen, der har været rektor på skolen siden den 1. januar 2018.

Eleverne vil mærke det
De varslede afskedigelser er en meget svær situation for medarbejderne på skolen, siger tillidsrepræsentant Mikkel Emil Jensen.

”Det er klart, at det er en ekstrem ubehagelig og presset situation. Folk er dybt frustrerede. Det er et godt lærerkollegium, hvor folk holder af hinanden, så man er både fagkolleger og venner,” siger han. 

Lærerne har allerede mærket et øget arbejdspres. De underviser mere og har mindre tid til forberedelse end tidligere. Færre lærere kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten af undervisningen, fastslår tillidsrepræsentanten.

”Når der er skåret fuldstændig ind til benet, og vi skal fortsætte med at spare to procent mere hvert år, er det klart, at arbejdspresset vil vokse. Det går ikke kun ud over mig og mine kolleger. Eleverne kommer også til at mærke det,” siger Mikkel Emil Jensen.

Det er en ekstrem ubehagelig og presset situation. Folk er dybt frustrerede. 

Mikkel Emil Jensen, tillidsrepræsentant
Helsingør Gymnasium

Lærerne, der er varslet afskediget eller ned i tid, har en høringsfrist frem til den 8. februar. Når Helsingør Gymnasium har behandlet høringssvarene, vil det endelige resultat blive meldt ud.

GL: Det er store tal
Fyringerne på landets gymnasiale uddannelser ser ud til at fortsætte. Ifølge GL er yderligere 80-90 afskedigelser på vej i den nærmeste fremtid.

Tomas Kepler, der er formand for GL, er dybt bekymret over situationen.

”Det er store tal og rigtig trist. Nu sker det, som vi hele tiden har sagt: Når man skærer ned, så rammer det kerneydelsen,” siger Tomas Kepler.

Afskedigelserne går både ud over den enkelte lærer, der bliver ramt, de lærere, der er tilbage, og eleverne.

”Lærerne presses mere og mere, og det gør kvaliteten af uddannelserne dermed også,” siger GL-formanden.

Han er træt af politikernes flotte vendinger om, at denne ungdomsgeneration skal være den bedst uddannede nogensinde, når virkeligheden er en helt anden.

”Det klinger hult. Målsætningen er rigtig, for det er en veluddannet befolkning, der skal bære Danmark igennem. Men politikerne siger ét og gør noget andet. Her går de efter en kortsigtet økonomisk gevinst i stedet for den langsigtede værdi, man ville få ud af god undervisning,” siger Tomas Kepler.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater