Artikel
Afskedigelserne på gymnasierne fortsætter
Fyret kvinde ved skrivebord

Afskedigelserne på gymnasierne fortsætter

Fald i elevtal og fortsatte nedskæringer på uddannelse koster gymnasielærere jobbet. Det er er et psykisk pres for alle lærere at være i en afskedigelsesrunde, siger tillidsrepræsentanter.

Efter tre år med nedskæringer på de danske gymnasier gør det ekstra ondt, når færre elever søger ind på det lokale gymnasium.

På nogle skoler er konsekvensen, at lærere mister deres arbejde.

Det er for eksempel tilfældet på Tornbjerg Gymnasium lidt uden for Odense på Fyn. Her blev fire lærere varslet afskediget, efter årets søgetal blev kendt.

Sidste år blev der oprettet 11 klasser på skolen, men i år er antallet af ansøgere gået drastisk ned, og der bliver nu sandsynligvis kun 8 1. g-klasser på Tornbjerg Gymnasium efter sommerferien.   

“Det var virkelig chokerende lave søgetal i år. To lærere er blevet afskediget,” siger tillidsrepræsentant Paw Stylsvig og fortæller, at to andre lærere er stoppet – den ene fik en frivillig aftrædelsesordning, mens en anden har fundet nyt arbejde.

Generelt set har færre elever søgt ind på gymnasierne i år. På stx har cirka 1.250 færre unge søgt ind i år i forhold til sidste år, viser tal fra Undervisningsministeriet. Hhx har også oplevet et lille fald, mens htx har fået en anelse flere ansøgere i år.

Vi har haft seks langtidssygemeldinger, og de har direkte eller indirekte haft med afskedigelsesprocessen at gøre sidste år.

Paw Stylsvig, tillidsrepræsentant
Tornbjerg Gymnasium

Psykisk pres
Tornbjerg Gymnasium var også sidste år igennem en afskedigelsesrunde. Dengang var processen meget lang, og det var et stort psykisk pres for lærerne at gå og vente på, om de blev afskediget.

“Vi har haft seks langtidssygemeldinger, og de har direkte eller indirekte haft med afskedigelsesprocessen at gøre sidste år. I år gik processen hurtigt, men det er stadig hårdt for en skole at opleve afskedigelser,” siger Paw Stylsvig.

1.000 færre lærere
Ifølge en opgørelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er knap 60 lærere blevet afskediget eller varslet afskediget i dette skoleår på grund af nedskæringer eller faldende elevtal.

Det er dog heldigvis færre end sidste år, hvor omkring dobbelt så mange lærere var blevet varslet afskediget på denne tid af skoleåret. Ifølge GL kan en forklaring på det være, at man allerede sidste år tilpassede sig til dette års nedskæringer og faldende elevtal.

Oven i afskedigelserne af fastansatte skal der lægges en bunke årsvikarer, som ikke bliver forlænget, og lærere, som går på pension, uden de bliver afløst af en nyansat.

En opgørelse fra GL viser, at der sidste år var 1.000 færre lærere ansat på skolerne sammenlignet med i 2015.

Elevtallet går ned

Det betyder, at der er mindre tid til forberedelse og mindre tid til rettearbejde.

Christian Nielsen Warming, rektor
Aalborg Katedralskole

På Aalborg Katedralskole er der de sidste tre år blevet oprettet en klasse mindre om året. Det kan mærkes, når der også er blevet skåret via omprioriteringsbidraget på to procent om året i de sidste tre år.

I år er to lærere blevet varslet afskediget, en lærer har forladt skolen ved naturlig afgang, og en lærer er på barselsorlov uden at blive afløst af en vikar. Oven i det er fire lærere kommet på nedsat tid.

“Det betyder, at der er mindre tid til forberedelse og mindre tid til rettearbejde. Risikoen er, at det går ud over engagementet blandt lærerne og dermed undervisningen,” siger rektor Christian Nielsen Warming.

Han fortæller, at der er blevet skåret ind til benet. For eksempel er der blevet sparet på renovering af bygningerne.

“Vi har sparet på alt, hvad vi kan, og hvis omprioriteringsbidraget fortsætter, betyder det, at vi skal være tre færre lærere om året fremover,” siger Christian Nielsen Warming.

To afskedigelsesrunder på et år
Tillidsrepræsentanten på Frederikshavn Gymnasium og HF, Inge Lise Jensen, fortæller, at skolen har været igennem to afskedigelsesrunder i år. En i januar og en i marts.

I alt er fem lærere blevet afskediget, og to lærere er blevet varslet ned i tid.

“I slutningen af november blev der meldt ud, at vi skulle afskedige. Det var en lang proces, da det blandt andet skulle afklares, om der var nogle, som ville gå ned i tid eller på pension. Det var psykisk hårdt for lærerne at gå rundt uden at vide, om de var købt eller solgt,” siger Inge Lise Jensen.  

Afskedigelserne skyldes først og fremmest, at færre elever søger ind på Frederikshavn Gymnasium, men omprioriteringsbidraget forværrer samtidig skolens økonomi.

“Der er sket en form for effektivisering, og vi har mindre tid til nogle opgaver,” siger Inge Lise Jensen.  

GL: Stop omprioriteringsbidraget
Formanden for GL, Annette Nordstrøm Hansen, mener først og fremmest, at hele uddannelsessektoren skal råbe regeringen op om, at omprioriteringsbidraget ødelægger kvaliteten på skolerne.

“Allerede sidste år blev der markant færre lærere på skolerne, og nedgangen fortsætter i dette skoleår. Det betyder dårligere forberedt undervisning, og det kan ikke undgå at gå ud over eleverne,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Nogle steder i landet bliver der færre unge, og på flere gymnasier med mange elever med en anden etnisk baggrund end dansk har man i år oplevet elevnedgang.

GL mener, at Folketinget skal tage udfordringerne meget alvorligt.

“Der er behov for nye regler for fordeling af elever, som sikrer, at der fortsat er elever til de små gymnasier på landet og eksempelvis på den københavnske vestegn,” siger Annette Nordstrøm Hansen.   

 

Omprioriteringsbidraget

 

Færre unge

  • I 2030 vil der være 25.000 færre unge mellem 16 og 19 år.
  • Det svarer til cirka 900 gymnasieklasser.
  • I 2020 vil der være færre unge i 77 kommuner.

Kilde: Danske Regioner

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater