Artikel
Lukningen af VUC i Greve er et symptom på krisen for VUC
tomme_stole_faerre_elever-aspect-ratio-348-234

VUC-afdelingen i Greve er lukket. Fotoet er ikke fra afdelingen.

Lukningen af VUC i Greve er et symptom på krisen for VUC

Underskuddet for HF og VUC Roskilde ville blive for voldsomt i 2022, og derfor blev den lille afdeling i Greve lukket. Rektor savner politisk handling for VUC.

Tekst_ Johan Rasmussen
Foto_ Shutterstock (Foto er ikke fra Greve)

3. april 2019 var Mette Frederiksen, som på det tidspunkt stillede op som statsministerkandidat for Socialdemokratiet, på besøg på VUC-afdelingen i Greve. Hun blev vist rundt og fik en snak med flere af de voksne kursister på hf og AVU.

”I dag mødte jeg en gruppe engagerede mennesker på VUC i Greve. De er gået i gang med en uddannelse efter, de har fået børn. Efter de har haft hårdt fysisk arbejde. Og for nogle er det første gang, de tager en uddannelse. De har min dybeste respekt,” sådan skrev den nuværende statsminister på sin facebookprofil efter besøget.

Her skrev hun også, “desværre står mange små VUC’er til at lukke. De er pressede på økonomien.”

Her mere end tre år senere er HF og VUC Roskildes afdeling i Greve lukket. Afdelingen har siden 2018 fået færre og færre og kursister, og prognoserne pegede i efteråret 2021 på et stort underskud i 2022.

I 2021 var der i alt 73 årskursister i Greve og deraf 39 årselever på hf-enkeltfag. I 2022 ville Greve-afdelingen formentlig kun få 60 årskursister.

“Vi har før kunnet køre med underskud i Greve-afdelingen, fordi det er gået godt med aktiviteten i Roskilde, men da vi stod til et markant fald af elever og kursister generelt på HF og VUC Roskilde, blev vi nødt til at handle for at reducere vores omkostninger til løn og drift – og minimere underskuddet i 2022,” siger rektor Dorthe Lundqvist om lukningen af afdelingen i Greve.
“Vi måtte derfor sige farvel til mange dygtige medarbejdere, syv lærerårsværk og fem årsværk blandt ledelse og administrative medarbejdere. Hvis vi ikke havde lukket Greve-afdelingen, var vi dog blevet nødt til at afskedige flere medarbejdere for at sikre balance i økonomien fremadrettet.”

Vil sikre kvaliteten
Med lukningen af Greve-afdelingen bliver tilbud, indsatser og ressourcer nu koncentreret i de to afdelinger i Roskilde og Køge.

“Det giver os muligheden for at fastholde flere medarbejdere og sikre kvaliteten i undervisningen, det eksterne samarbejde og øvrige opgaver,” siger Dorthe Lundqvist.

Lukningen af Greve betyder også, at der vil være for eksempel kvinder med børn, som ikke kommer i gang med en uddannelse.
Dorthe Lundqvist, rektor
HF og VUC Roskilde

HF og VUC Roskilde er langt fra det eneste VUC, som mærker tilbagegang. I følge Danske HF & VUC forventer sektoren 18 procent færre årselever på hf-enkeltfag i første halvdel af 2022. Det tilskrives især højkonjunkturen og den lave ledighed. Færre voksne tager uddannelse, når det er nemt at få et job, og færre ønsker at skifte branche, når deres branche kører godt. Sådan har det altid været for VUC.

HF og VUC Roskilde havde i 2018 1.250 årskursister i alt. I 2022 regner institutionen med at have 820 årskursister. Eller med andre ord et markant fald som på mange andre VUC’er.

Besparelser fra 2016
Som det fremgår af Mette Frederiksens mere end tre år gamle Facebook-opslag, så var økonomien for VUC allerede dengang presset.

Den daværende statsministerkandidat og formand for Socialdemokratiet skrev også i opslaget:

“Vi foreslår at fjerne besparelserne på uddannelse og tilføje ekstra penge til at bevare VUC’erne i yderområderne. Det er vigtigt, at der altid er en vej til uddannelse.”

Det lokale medie Sydkysten var også til stede, og avisen citerede Mette Frederiksen for at sige: “Jeg vil kæmpe for, at dette VUC ikke lukker.”

Besparelserne på uddannelse, som Mette Frederiksen nævnte i opslaget, var det såkaldte omprioriteringsbidrag, der siden 2016 årligt havde skåret to procent af budgetterne på uddannelsesområdet.

VUC var derudover særskilt blevet skåret på fjernundervisning og ordblindeundervisning. Og så forsvandt en del kursister fra almen voksenuddannelse (AVU), da den nye forberedende Grunduddannelse (FGU) begyndte i 2019.

Den nuværende regering stoppede omprioriteringsbidraget, som lovet. Ved finansloven for i år blev der også givet en øget bevilling til VUC, som svarer til omprioriteringsbidraget i 2019.

Jeg har fulgt VUC tæt i 26 år, og det har næsten været ned ad bakke hele vejen.
Peter Friis, tillidsrepræsentant
HF og VUC Roskilde

Derudover oprettede regeringen en pulje på 50 millioner kroner over fire år, som VUC’er med lukningstruede afdelinger kan søge penge fra.

HF og VUC Roskilde fik 933.000 kroner i 2020 og 225.000 i 2021 fra puljen, men alene underskuddet i Greve stod til at blive på to millioner kroner i 2022.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sagde tilbage i efteråret, at regeringen ønsker en anden økonomisk model for VUC. Men regeringen har endnu ikke løftet den opgave.

Savner stabil økonomi
Dorthe Lundqvist savner politisk handling.

“Vi fik noget på den seneste finanslov og fra puljen for lukningstruede VUC’er, men det er langt under, hvad VUC er blevet skåret med siden 2016. Derudover tager taxametrene ikke højde for højkonjunktur, hvor vi kan miste mange elever og kursister hen over en sommerferie, fordi de vælger at arbejde i stedet for at uddanne sig,” siger Dorthe Lundqvist.

”Vi løser en vigtig uddannelsesopgave for samfundet og ikke mindst for de unge og voksne, der har behov for grundlæggende eller gymnasial undervisning for at komme videre i livet. Men for at kunne tilbyde fleksibel uddannelse af høj kvalitet har vi behov for, at man politisk understøtter os – for eksempel i en taxametermodel, hvor VUC ikke er så følsom i forhold til svingende konjunkturer”, siger hun.

Dorthe Lundqvist kalder det “brandærgerligt”, at HF og VUC Roskilde er blevet nødt til at lukke afdelingen i Greve. Hun peger dog på, at mange elever og kursister vil kunne tage til afdelingen i Roskilde eller til afdelinger i Albertslund, Hvidovre eller andre steder.

“Men lukningen af Greve betyder også, at der vil være for eksempel kvinder med børn, som ikke kommer i gang med en uddannelse. Det betyder noget, at der er uddannelse tæt på,” siger Dorthe Lundqvist.

Ned ad bakke i mange år
Tillidsrepræsentant for VUC Roskilde Peter Friis beklager også lukningen af afdelingen i Greve, men han kan også godt forstå beslutningen.

“Det betyder selvfølgelig altid noget, når et lokalt uddannelsestilbud forsvinder. Så lader man nogle i stikken. Jeg tror, at det især vil have betydning for de indvandrerkvinder med børn, som har taget fag på AVU. Afstanden til uddannelse betyder noget, men afstanden til VUC’er i andre byer er dog ikke så stor, så mange vil nok alligevel tage uddannelse,” siger Peter Friis.

Han mener, at lukningen af afdelingen i Greve er et symptom på, at det over årene er blevet mere økonomisk presset for VUC.

“Jeg har fulgt VUC tæt i 26 år, og det har næsten været ned ad bakke hele vejen. Objektivt set er det bare blevet vanskeligere at drive VUC. Samtidig taler alle politikere om, at det er vigtigt, at vi har VUC, men vi savner reel politisk opbakning,” siger Peter Friis.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil eller fra statsminister Mette Frederiksen.

I det næste nummer af Gymnasieskolen bliver den generelle nedgang for VUC beskrevet i en artikel. Bladet udkommer i næste uge.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater