Artikel
Finanslov: Nu også penge til VUC
Finanslov22

Finanslov: Nu også penge til VUC

Hf-enkeltfag får et taxameterløft. Det er en del af aftalen om næste års finanslov. Det vækker glæde hos GL, der dog er bekymret over, at det økonomiske løft er tidsbegrænset.

Hf-enkeltfag blev forbigået ved sidste års finanslov, hvor ungdomsuddannelserne fik et økonomisk løft. Det forsøges der dog at råde bod på med næste års finanslov, som regeringen og støttepartierne præsenterede tidligere i dag.

Bag aftalen står Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.

Ifølge aftalen skal de almene voksenuddannelser – hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) – have et taxameterløft svarende til det løft, som de gymnasiale fuldtidsuddannelser fik med finansloven i 2021. 
Dengang blev der uddelt 220 millioner kroner ekstra til ungdomsuddannelserne om året i fire år. Det svarede nogenlunde til, hvad der blev skåret på uddannelserne i forbindelse med omprioriteringsbidraget i 2019.

I næste års finanslov er der afsat 37 millioner årligt i 2022-2024 til de almene voksenuddannelser. 

Det bekymrer mig, at det kun er for en treårig periode, at pengene er givet.

Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Finansminister Nicolai Wammen præsenterede aftalen som en stram finanslov, men det er alligevel lykkedes at finde penge til voksenuddannelserne. Det var også et krav fra Enhedslisten, SF og Radikale Venstre, der sidste år ærgrede sig over forglemmelsen af voksenuddannelserne i finansloven.  

Kun tre år
Den økonomiske håndsrækning falder på et tørt sted. Mange VUC’er har i flere år kæmpet med meget stram økonomi som konsekvens af massive nedskæringer. Ud over omprioriteringsbidraget er der skåret på fjernundervisning, ordblindeundervisning og taxametertilskud.

Finansloven vækker glæde hos Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), der i længere tid har forsøgt at råbe politikerne op.

“​​Det glæder mig overordentligt, at partierne har rettet op på sidste års finanslov, så hf-enkeltfag, AVU, ordblindeundervisning med videre nu får de penge, de burde have haft sidste år. Det er et rigtig godt første skridt,” siger GL’s formand, Tomas Kepler, der dog tilføjer: 

“Der er brug for flere ressourcer for at spænde et sikkerhedsnet ud under de vigtige voksenuddannelser på VUC. Samtidig bekymrer det mig, at det kun er for en treårig periode, at pengene er givet. Jeg håber bestemt, at det skyldes, at man vil lave en ny finansieringsmodel for VUC, som ministeren tidligere har været inde på.”

Hf-enkeltfag på finansloven

  • Bag aftalen står Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne.
  • Om taxameterløft til almene voksenuddannelser står der: De almene voksenuddannelser, som bl.a. udbydes af voksenuddannelsescentrene (VUC), er tilbud til voksne, der ønsker at forbedre deres kundskaber bl.a. med henblik på videre uddannelse. Aftalepartierne er enige om at give de almene voksenuddannelser – hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) – et taxameterløft svarende til løftet til de gymnasiale fuldtidsuddannelser, der blev aftalt med Aftale om finansloven for 2021. Der afsættes 37 mio. kr. årligt i 2022-2024 til løftet af de almene voksenuddannelser parallelt med løftet af de gymnasiale fuldtidsuddannelser.
  • Se hele aftalen om finansloven her.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater