Artikel
Elevnedgang på VUC: Lærere underviser elever i to byer på én gang
virtuel unv computer online komp shutterstock

Elevnedgang på VUC: Lærere underviser elever i to byer på én gang

Færre elever og presset økonomi betyder, at hf-hold fra forskellige VUC-afdelinger bliver lagt sammen. Alternativet er, at flere unge ikke bliver uddannet, fortæller to VUC-lærere.

Om onsdagen kører Ditte Gottlieb til Greve, og om torsdagen er hun i Køge. Det er dog de samme elever hun ser begge dage til undervisning på psykologi B. 

“Den ene dag ser halvdelen af holdet mig på en storskærm, mens jeg er til stede fysisk for den anden halvdel. Den næste dag er det omvendt,” forklarer Ditte Gottlieb om sin undervisning, når den ikke som nu er ramt af nedlukning på grund af corona.

Hun underviser i psykologi og dansk på VUC Roskilde med afdelinger i flere forskellige byer.

Som andre lærere på VUC underviser hun et hold på to forskellige adresser. 

Gymnasieskolen.dk har tidligere skrevet om, at flere VUC-afdelinger bliver nødt til at oprette små hold på grund af elevmangel. Det er en belastning for økonomien at have små hold, og derfor bliver hold fra to forskellige afdelinger lagt sammen og modtager undervisning på én gang. En undersøgelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) viser, at de 25 procent mindste hold på hf-enkeltfag har en gennemsnitlig holdstørrelse på 10 elever.

Du skal vænne dig til, at de elever, som sidder på den anden adresse, er mere fraværende i undervisningen.

Ditte Gottlieb, lærer
VUC Roskilde

Ditte Gottlieb underviser i alt otte elever på psykologi B på de to adresser, så selv når holdene er lagt sammen, er der få elever til stede.

“Jeg trives meget godt med det, men du skal vænne dig til, at de elever, som sidder på den anden adresse, er mere fraværende i undervisningen. Det er sværere at motivere elever, når de ikke er til stede, og du kan ikke lige gå hen og hjælpe dem,” siger Ditte Gottlieb.

Grin i Greve kan høres i Køge
Eleverne i det andet klasselokale sidder og følger undervisningen på en storskærm. Ifølge Ditte Gottlieb er udstyret dog ikke optimalt, og for eksempel kan lyden nogle gange være generende.

“Hvis der er en elev, der griner højt i Greve, så er det generende for os i Køge, og så skal der skrues ned for lyden,” forklarer Ditte Gottlieb som et eksempel.

Hun forbereder sin undervisning, som hvis begge hold var til stede i det samme lokale. Men det kræver eksempelvis, at alt materiale ligger digitalt.

“Selvom det ikke er optimalt med et parallelhold, så ser jeg trods alt alle elever fysisk halvdelen af tiden. Og når der ikke er flere elever på holdet, er der god tid til at hjælpe alle,” siger Ditte Gottlieb.

Elever er udfordrede
Spørgsmålet er, om det ikke ville være rimeligt, at eleverne flyttede sig til en anden VUC-afdeling for at kunne slå holdene sammen fysisk. Det ville der dog ikke komme noget godt ud af ifølge Ditte Gottlieb. 

“Eleverne er blevet tilbudt at læse enten i Greve eller Køge for at samle holdet, men det vil de ikke. Det kan de ikke overskue, og nogle følger jo også andre fag, som de skal passe på den lokale VUC-afdeling. Mange af eleverne er lidt udfordret, og de har det svært med det boglige,” siger Ditte Gottlieb, som peger på, at mange af eleverne ikke ville tage uddannelse, hvis de ikke kunne gå i skole lokalt.

Der bliver færre elever
Også på VUC Storstrøm underviser lærere elever på to forskellige afdelinger på en gang.

Camilla Egholm Sørensen underviser for eksempel to hold i biologi, og det ene sidder i Fakse, mens det andet sidder i Vordingborg. 

Specielt de sidste to år er der blevet færre elever og for at få økonomien til at hænge sammen, så er vi nødt til at undervise to hold på en gang,” siger Camilla Egholm Sørensen, som også er tillidsrepræsentant på VUC Storstrøm.

Hver anden gang er hun fysisk til stede hos det ene hold og hver anden gang hos det andet hold. 

Alternativet til at undervise to hold på to adresser på én gang er fjernundervisning.

Camilla Egholm Sørensen, lærer og tillidsrepræsentant
VUC Storstrøm

“Det kan selvfølgelig godt være lidt problematisk for eksempel i forhold til at lave gruppediskussioner, og det er sværere at få den ene halvdel af eleverne til at sige noget og deltage, når de ikke er fysisk til stede. Vi har mange lidt stille elever, som er fagligt udfordret,” siger Camilla Egholm Sørensen.

Teknikken er i orden
På VUC Storstrøm er der investeret i systemet Global Classroom, som filmer og optager lyden fra underviseren og klasselokalet. Og storskærme sørger for, at elever og underviser kan følge med i, hvad der foregår i de to klasselokaler på en gang.

Camilla Egholm Sørensen fortæller, at udstyret betyder, at der ikke er udfordringer med dårlig lyd og billeder, som mange undervisere sikkert har oplevet, når de underviser virtuelt.

“Alternativet til at undervise to hold på to adresser på én gang er fjernundervisning, og for mange af vores elever vil det ikke fungere. Her er jeg tilstede fysisk hver anden gang, men det er klart, at det kræver andre didaktiske greb end at undervise en klasse på en gang,” siger Camilla Egholm Sørensen.

Hun understreger, at det er nødvendigt, at de små hold bliver oprettet, da eleverne har behov for bestemte fag på hf-enkeltfag for at kunne læse videre.

“Eleverne vil for eksempel gerne læse videre til pædagog. Men der er flere af eleverne i Fakse, som ikke ville komme videre med uddannelse, hvis de skulle læse i andre byer. Der er for eksempel mødre med små børn. Nogle har tidligere læst i større byer, men er faldet fra. Det er derfor sidste udvej for flere elever for at få en uddannelse,” siger hun.

Bøn til politikerne
De politiske partier i Folketinget er så småt gået i gang med at drøfte et nyt tilskuds- og taxametersystem til ungdomsuddannelserne, og partierne skal blive enige om en ny aftale i de kommende måneder.

Camilla Egholm Sørensen håber på, at politikerne vil forholde sig til udfordringen med, at det er dyrt at drive små VUC-afdelinger med små hold.

“Alternativet er, at flere unge bliver tabt og ikke får en uddannelse,” siger hun.

I statsminister Mette Frederiksens (S) nytårstale sagde hun direkte, at regeringen vil prioritere uddannelse lokalt.

“I det nye år vil vi etablere flere muligheder for, at unge kan uddanne sig lokalt – tæt på hvor de bor og kommer fra,” lød det fra statsministeren.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater