Artikel
Liste 4: Hele gymnasiet skal laves om
No image

Liste 4: Hele gymnasiet skal laves om

Allan Tarp underviser i matematik og fysik på VUC Aarhus. Han er 68 år gammel og stiller op til Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) hovedbestyrelse på sin egen liste, Liste 4.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

I modsætning til de tre andre lister handler hans opstilling slet ikke om OK 13 og de nye arbejdsforhold på gymnasierne. Allan Tarp mener nemlig, at det er småting i forhold til det store problem. 
”Vi står over for et stort problem med den skævvridning, der er på ungdomsuddannelserne, og de løsningsmodeller, der er i spil. Hvis der kommer et adgangskrav på for eksempel 7 på gymnasierne, så står 40 procent af lærerne til at miste deres job,” siger Allan Tarp. 
Han peger også på den ungdomsuddannelseskommission med Niels Egelund i spidsen, som tænketanken DEA har nedsat. Den vil ifølge Allan Tarp indføre et ”otteårigt elitegymnasium efter tysk forbillede”. 
”GL skal være en tænketank. Vi skal præsentere alternativer til politikerne for at løse skævvridningen. Det her er meget vigtigere end det, som de andre taler om. Til maj kommer ungdomsuddannelseskommissionen med sit udspil, og der skal GL være klar med et modsvar.” 
Samtidig har han et omfattende svar på, hvad man skal gøre i forhold til tidsregistrering. 
”Hele gymnasiet skal over til den model, man har i Ontario. Der har hver lærer et klasseværelse, og klassestrukturen er ophævet. Eleverne har valgfrie halvårlige moduler. Her er tidsregistrering slet ikke nødvendigt.” 
Han vil ikke løfte sløret for, hvem han vil pege på som GL-formand. 
”Jeg vil pege på den, der har størst forståelse for situationens alvor. Det er min opfattelse, at ingen af de tre andre lister ved, at Egelund-kommissionen findes. Men situationen er så alvorlig, at der er behov for en samlingsregering,” siger Allan Tarp.

Hvad skal GL’s nye hovedbestyrelse arbejde for?

Vær en modspiller 
”Det vigtigste er, at GL markerer sig som faglig organisation. Jeg synes, at man i rigtig mange år har forsømt at være en modspiller i forhold til Finansministeriet og Moderniseringsstyrelsen. GL skal være en interesseorganisation. Ved sidste overenskomst manglede der modkrav. GL har sovet i timen i forhold til det faglige arbejde.”

Jørgen Holstener Larsen, underviser i psykologi på VUC Syd

Hvad skal GL’s nye hovedbestyrelse arbejde for?

Godt arbejdsmiljø 
”GL skal sikre, at medlemmerne har en attraktiv arbejdsplads. Der skal skabes gode rammer på skolerne med et godt arbejdsmiljø og en sund kultur. Vi skal undgå splittelse mellem dem, der ser på jobbet som et lønarbejde, og dem, der ser det som et kald. GL skal samle os igen.”

Agnethe Dybro Pedersen, underviser i samfundsfag og musik og er pædagogisk leder på Frederikssund Gymnasium 

Hvad skal GL’s nye hovedbestyrelse arbejde for?

Tidsregistrering er vigtigt 
”Bestyrelsen skal have fokus på at få implementeret OK 13 og sikre, at tidsregistreringen bliver taget alvorligt på de enkelte gymnasier. Opgaveporteføljen og den tid, ledelsen forventer, vi skal bruge på de enkelte opgaver – undervisning, tværfaglige opgaver som SRP og AT, eksamen, skoleudvikling og møder – er upræcis, og det bliver hurtigt uigennemskueligt for den enkelte gymnasielærer. Vi har brug for at vide, hvor meget vores opgaver fylder af vores arbejdstid, for at kunne disponere og planlægge fornuftigt over et skoleår. Det kunne jeg godt tænke mig, at GL’s hovedbestyrelse arbejder med.”

Berit Holst, underviser i samfundsfag og historie på Midtfyns Gymnasium 

Formandskandidat for Liste 4

NAVN: Allan Tarp. 
ALDER: 68 år. 
SKOLE: VUC Aarhus.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater