Artikel
Lederne glæder sig til at diskutere lokalløn
peter-amstrup

Lederne glæder sig til at diskutere lokalløn

Erhvervsskolelederne er positive over for, at den nye overenskomst sætter fokus på lokalløn på erhvervsgymnasierne. Lederne er dog mindre glade for at tale om penge.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Lokalløn bruges meget lidt på flere erhvervsgymnasier.
Det betyder, at nogle lærere sakker bagud i løn sammenlignet med kolleger på andre skoler.

Nu skal et såkaldt partsprojekt dog sætte fokus på lokallønnen på erhvervsgymnasierne, blev parterne enige om ved årets overenskomstforhandlinger.

Læs: OK 15: Lavlønsskoler skal have gang i lokallønnen

Danske Erhvervsskoler – Lederne, som repræsenterer Erhvervsgymnasierne og dermed også sidder på lønkronerne, synes, det er positivt med fokus på lokalløn.
Formand i foreningen Peter Amstrup mener, at der med større fokus på lokalløn vil komme gang i debatten om, hvordan lokalløn skal bruges – for eksempel ”som et værktøj til at skubbe skolen i den rigtige retning,” som Peter Amstrup formulerer det.

”Vi kan få startet en sund debat om skolens værdier, og hvilken retning vi ønsker at gå. Det tvinger parterne til at diskutere, hvilke resultater vi skal levere, og hvorfor vi er her. Det giver ekstra fokus på kerneværdierne,” siger Peter Amstrup, som heller ikke lægger skjul på, at han ønsker at inddrage større løndifferientering i den diskussion.

Hvad med pengene?
En god diskussion er én ting, men mange lærere vil nok foretrække penge frem for ord og gode hensigter.
Peter Amstrup bliver dog noget mere afdæmpet, når snakken drejer sig om pengene.

Han hæfter sig ved, at der kommer gang i snakken ude på skolerne, men ”tænker ikke, at der her og nu kommer de store lønstigninger ud af det.”

På flere erhvervsgymnasier er der blevet udbetalt forholdsvis mange penge for overarbejde til lærerne før OK 13.
Med den nye arbejdstidsaftale forsvandt akkorderne, og i dag bliver der generelt udbetalt færre overarbejdspenge.

Mindre udbetaling til overarbejde har vel givet skolerne et økonomisk råderum til lokalløn?

”Der har været for meget overarbejde, og det skulle nedbringes. Nogle af pengene, som er gået til betaling af overarbejde, kan også være gået til at ansætte flere medarbejdere for at fjerne en overarbejdspukkel.”

De penge, som ikke længere bruges til overarbejde, har vel alt andet lige betydet en forbedring af skolernes økonomi?

”Du har nok ret i, at skolerne har fået en ekstra indtægt ved at nedbringe merarbejdet. Nedbringelse af merarbejde er dog kun én økonomisk parameter på skolen, og man bliver nødt til at se på skolens samlede økonomi. Hvis der bliver frigjort penge, skal de selvfølgelig bruges til undervisning.”

Kan lokalløn ikke netop bruges til at fremme god undervisning?

”Det kan man godt. Pengene skal bruges til undervisning, og en del af det kan godt være lokalløn. Men hensigten er ikke bare at bruge et økonomisk råderum til lokalløn,” siger Peter Amstrup.

Han understreger dog igen, at Danske Erhvervsskoler – Lederne er meget positive over for at give øget fokus på lokallønnen.

 

 

 

 

 

   

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater