Artikel
Lærer: “Vi har skabt en god ramme for vurdering af eleverne”
Marie Zeuthen Helstrup

Lærer: “Vi har skabt en god ramme for vurdering af eleverne”

Den faglige vurderingssamtale har skabt plads til et vigtigt aspekt, som man normalt ikke lægger vægt på til den mundtlige eksamen. Det mener hf-lærer Marie Zeuthen Helstrup, der i denne uges dagbog fortæller om arbejdet med de nye rammer.

Onsdag den 29. april
Jeg er faggruppeleder i dansk, og i dag har jeg virtuelt møde med faggruppen både morgen og aften. Vi er i gang med at finde ud af, hvordan det afsluttende forløb og de faglige vurderingssamtaler skal foregå i de fag, der ikke afsluttes med eksamen. Ledelsen har netop udarbejdet nogle overordnede rammer, der skal sikre, at eleverne bliver bedømt så ensartet og retfærdigt som muligt. I faggruppen skal vi så lave rammer for et forløb, som alle dansklærerne føler, at de kan arbejde i og fylde det indhold i, der skal til for at bedømme eleverne ud fra nogenlunde samme grundlag og faglige mål. Det er selvfølgelig svært, men jeg synes, at alle er utrolig konstruktive og fokuserede på at få det bedste ud af det.

Jeg har også et virtuelt møde med en kollega om en selvstuderende, og jeg forbereder min undervisning.

Senere underviser jeg en af mine 1. års klasser. Jeg starter – som jeg næsten altid gør i disse coronatider – med at mødes med dem på Google Meet. Jeg gennemgår dagens opgave om skriftlighed, som er delvist repetition, hvor de skal træne forskellige skriftlige delelementer. Derefter går de selv i gang, og jeg står til rådighed for dem, der har spørgsmål eller har brug for hjælp. Selvom den virtuelle undervisning er anderledes, har det ikke ændret på, hvem der beder om hjælp, og hvem der ikke gør.

Torsdag den 30. april
Dagen starter lidt utraditionelt med et møde på Meet med en kollega, som jeg har et bogprojekt med. Vi er ved at skrive en undervisningsbog om mundtlighed, men det er første gang siden nedlukningen, at vi mødes. Jeg tror, at hovedet har været fyldt op af alle de ting, vi skulle gøre anderledes, at vi først finder tid til det nu, men det er rart at komme i gang igen.

De kæmper virkelig for at hænge på i den virtuelle verden, som til og med kan virke fremmedgørende. 

Marie Zeuthen Helstrup, lærer
HF & VUC KBH Syd

Jeg er teamleder og holder senere teammøde, hvor klassens lærere gør status for, hvordan det går med den virtuelle undervisning. Vi taler især om de elever, der har haft det særligt hårdt efter nedlukningen, hvem møder ikke op i Meet, og hvem får ikke lavet afleveringerne. Vi laver en plan for, hvem vi skal ringe til for at hjælpe dem tilbage på sporet igen, og hvem vi skal tilbyde en fysisk plads på skolen, fordi de har særlige udfordringer.  Jeg synes, vi har de sejeste elever, for der er ingen tvivl om, at det er rigtigt hårdt for mange af dem. De kæmper virkelig for at hænge på i den virtuelle verden, som til og med kan virke fremmedgørende. Vi har en elevgruppe, hvor flere har andre udfordringer, men alligevel gør de alt for at holde styr på nye krav og ændringer og alle de daglige afleveringer og Meets. Jeg har kæmpe respekt for dem.

Senere underviser jeg min anden 1. års klasse virtuelt, hvor jeg gennemgår nogle grammatiske øvelser, og så fortsætter de selv med forskellige opgaver.
Jeg har valgt at have en del repetition i undervisningen i denne uge, fordi 1. års eleverne lige har afleveret naturfagsprojekt. De er derfor meget optagede af at øve sig på fremlæggelsen af projektet, som skal finde sted i næste uge.

Fredag den 1. maj
Jeg bruger formiddagen på at skrive udkast til forløbsbeskrivelsen for dansk A og C til alle lærerne, der har afsluttende hold, der ikke skal til eksamen.

Senere har jeg moduler med 1. års eleverne om faglig skrivning, hvor de træner, hvordan man præsenterer en tekst korrekt, og hvordan man laver en personkarakteristik. Forløbet har fokus på individuel skrivning og er dermed lidt anderledes, fordi eleverne primært arbejder selv og ikke i grupper, som jeg ellers har brugt en del under nedlukningen. For eksempel arbejdede de ofte i mindre grupper i det forrige forløb om digital uddannelse og dannelse, fordi de blandt andet skulle diskutere og reflektere over forskellige aspekter af digital kommunikation.

Søndag den 3. maj
Jeg har møde i Meet med min kollega, som jeg deler posten som faggruppeleder med. Vi lægger sidste hånd på forløbsbeskrivelserne, så jeg kan tage dem med til mødet med faggruppelederne bagefter.  Her får jeg sparring på forløbsbeskrivelserne, inden jeg selv skriver dem færdig.

Mandag den 4. maj
Jeg starter igen dagen med møde i Meet med faggruppelederne. Herefter har jeg et e-learning-modul, hvor jeg står til rådighed for kursisterne og retter deres opgaver. 

Senere har jeg et modul med en af mine 1. års klasser, hvor de læser deres egne debatindlæg op, som de skrev som afsluttende opgave på det forrige forløb om digital uddannelse og dannelse. Vi slutter af med grammatik.

Tirsdag den 5. maj
I dag har jeg møde med e-learning-lærerne om det afsluttende forløb. Læreplanen er den samme, hvad enten man er e-learning-kursist eller almindelig hf-elev, men arbejdsformen er jo anderledes. Det betyder, at vi ikke bare kan tilrettelægge et forløb, hvor vi mødes fast med e-learning-kursisterne et antal gange i maj og juni, da de netop har valgt at tage uddannelsen, fordi de ikke kan møde op på bestemte tidspunkter. Vi bliver enige om en form for modulopgave, som vi kobler op med nogle samtaler med kursisterne undervejs.

Det er min skemafri dag, så jeg bruger resten af dagen på at rette opgaver fra e-learning-kursisterne. Jeg gennemgår også e-learning-holdene og ser, hvem der er studieaktive, og hvem der ikke er. Det er tydeligt, at der også er flere, der er pressede, som jeg skal se, om vi kan få i gang igen.

Jeg håber, at formen hjælper eleverne til at blive trygge ved vurderingen. 

Marie Zeuthen Helstrup, lærer
HF & VUC KBH Syd

Jeg lægger sidste hånd på forløbsbeskrivelserne og vurderingsskemaerne og sender dem ud i faggruppen, så lærerne kan gå i gang med at forberede forløbet. Jeg synes, at vi har fundet en god model. Da det først blev meldt ud, var jeg lidt usikker på, hvordan det skulle blive, men nu har vi lagt så mange kræfter i at skabe nye rammer, som samtidig kan leve op til samme kriterier og krav, som vi hele tiden har haft.

Vi ønsker primært at bedømme eleverne i det afsluttende forløb og i den faglige vurderingssamtale, fordi det er vigtigt, at vurderingen sker i et forløb, hvor hf-eleverne ved, at de bliver vurderet. De var jo ikke klar over, at det ville blive bedømt, da de blev undervist før coronakrisen. Selvfølgelig kan vi også godt kigge tilbage, hvis en elev har haft særlige positive takter tidligere. Jeg håber, at formen hjælper eleverne til at blive trygge ved vurderingen. Det hjælper også mig som lærer, at jeg ved, at vi lærere er enige om, hvilke faglige mål og kriterier eleverne skal bedømmes udfra.
De nye rammer gør det også muligt at inddrage et vigtigt aspekt i de faglige vurderingssamtaler, som man normalt ikke lægger vægt på til en mundtlig eksamen. Eleven kan nemlig få lov til at reflektere over egen læring og styrkede kompetencer. Jeg tror, at det kan være med til at bløde samtalen lidt op, så den ikke kommer til at ligne en eksamen.

 

Marie Zeuthen Helstrup

Underviser i dansk på HF & VUC KBH Syd.

Dagbog i en krisetid

Gymnasierne blev lukket ned ligesom store dele af resten af Danmark, men gymnasielærerne fortsatte med at undervise i helt andre rammer.  

Hver uge beder vi en lærer om at skrive dagbog fra det anderledes lærerliv.

Uge 1: På studietur da Danmark blev lukket ned

Uge 2: Lærer om hjemmeundervisning: "Nogle dage er ren overlevelse"

Uge 4: "Jeg er bekymret for ikke at give eleverne en retfærdig karakter"

Uge 5: "Distancen til eleverne bliver mere og mere tydelig"

Uge 6: Lærer: "Vi har skabt en god ramme for vurdering af eleverne"

Uge 7: “Jeg duer ikke til at være låst fast på et lille kontor” 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater