Artikel
“Jeg duer ikke til at være låst fast på et lille kontor”
Lene Dyrehauge

“Jeg duer ikke til at være låst fast på et lille kontor”

Eux-lærer Lene Dyrehauge er ved at være træt af at kigge ind i en skærm. I serien dagbog i en krisetid fortæller hun blandt andet, at hun har mistet et par af sine voksne elever, som ikke kunne håndtere undervisning online.

Onsdag den 6. maj
Jeg har nu arbejdet hjemme siden nedlukningen af Danmark i marts. Jeg forsøger at have en fast rutine, så jeg sidder ved mit skrivebord klokken otte og nogle dage klokken ni, og så arbejder jeg til sidst på eftermiddagen. Min mand er freelancer og arbejder også hjemme.

Mængden af rettearbejde er blevet større, efter vi er gået online. Jeg underviser i dansk på eux merkantil, og en del af eleverne har meget svært ved det skriftlige arbejde. Jeg bruger derfor meget tid på at give dem feedback og arbejde med skriveprocesser, hvor de laver genafleveringer, når jeg har givet dem feedback. 

Jeg laver nogle meget konkrete øvelser med dem, hvor de punkt for punkt ved, hvad de skal gøre. Jeg kan se, det rykker dem fremad, men det kræver også, at jeg har god tid. 

Mit valghold i psykologi skriver EOP (erhvervsområdeprojekt) i øjeblikket, og derfor har jeg flere timer til at give grundig feedback til mine hold i dansk.

Jeg er fagansvarlig for dansk for eux, og vi har et møde i dansk-faggruppen, hvor vi apropos også taler om fælles koncepter for feedback. Jeg savner at holde “normale” møder i stedet for at sidde med hovedet inde i skærmen det meste af dagen. 

Sidst på dagen går jeg en tur i skoven Fruens Bøge, som ligger tæt ved vores hjem i Dalum i Odense. Det er dejligt at få frisk luft efter en hjemmearbejdsdag på mit lille kontor.

Især flere af drengene er ikke glade for skriftligt arbejde.

Lene Dyrehauge, lærer
Tietgen

Torsdag den 7. maj
I dag har jeg et af mine eux-hold i fire lektioner. Det er et ungdomshold, og det vil sige, at de er under 20 år. De går på grundforløb 2, og de er en del af den forsøgsordning, som giver dem lov til at begynde på dansk A i grundforløbet. I de to første lektioner har de “sproglig metode”, som vi har valgt at kalde faget på Tietgen. I lektion fem og seks har de dansk. Især flere af drengene er ikke glade for skriftligt arbejde. Eleverne arbejder med novellen Søndag af Camilla Christensen fra bogen Skriveøvelser til dansk.Vi arbejder i Canvas, hvor opgaverne ligger klar kl 8.15, og hvor vi mødes i en konference. Derefter bliver de tilfældigt delt op i små grupper i ‘breakout room’, hvor de kan tale sammen online, og derefter mødes vi et kvarter senere i den fælles konference. Jeg deler min skærm med dem, når jeg skal forklare dem noget, og jeg synes, det fungerer godt, selvom jeg har det meget bedre med den fysiske undervisning, hvor jeg står op og går rundt blandt eleverne. Resten af dagen skal eleverne blandt andet lave en individuel skriveøvelse og læse en novelle, som de skal lave notater til.

Om aftenen præsenterer Mette Frederiksen planen for næste del af genåbningen. Det er først lidt uklart, hvad planen betyder for vores eux-elever på grundforløbet, mens mine andre elever fortsat skal blive hjemme.

Det er dog nu blevet meldt ud fra ledelsen, at det kun er elever med praktiske fag i grundforløbet, som kan begynde i skolen. Så jeg skal fortsat arbejde hjemme.

Fredag den 8. maj – Store bededag 
Jeg er træt, og min mand og jeg tager en slapper. Jeg får indimellem spændingshovedpine af at sidde så mange timer foran skærmen, så det er dejligt med en fridag uden skærmarbejde.

Lørdag den 9. maj 
Vi har et større oprydningsprojekt i skuret, og det er dejligt at bruge sin krop til noget helt andet. På skolen bevæger jeg mig meget og går op og ned ad trapper og står op i undervisningen. Jeg savner at have en mere aktiv hverdag, hvor jeg bruger mig selv noget mere. Jeg duer ikke til at være låst fast til mit lille kontor derhjemme.

Søndag den 10. maj 
Vi besøger min mor. Hun er 86 år og gangbesværet, og hele situationen med corona går hende meget på. Hun er begyndt at ringe mere i løbet af dagen, fordi jeg er hjemme. Hun kan ikke helt forstå, at jeg ikke har tid til at tale, når jeg nu er hjemme fra arbejde.

Mandag den 11. maj
Jeg har et eux-hold for voksne, som er mellem 20 og 50 år. Jeg er også kontaktlærer for dem. De begyndte deres studieår med de gymnasiale fag i januar i år, og lukningen af skolen er derfor kommet på et rigtigt dårligt tidspunkt. Jeg har mistet to elever i den periode, fordi de ikke kan magte det her online-univers. 

Jeg begynder dagen med at følge op på elever med for meget fravær, og som mangler at aflevere opgaver. Jeg sender mail til studievejlederen og nogle kolleger. Jeg har en kvindelig elev, som har flere afbrudte uddannelser bag sig, og som ikke har været aktiv online eller afleveret opgaver. Nu har studievejlederen lavet en ‘kontrakt’ med hende om at aflevere opgaver og deltage i undervisningen. 

Senere har jeg to lektioner i dansk med “voksenholdet.” Vi mødes i en konference, og de er nu blevet bedre til at bruge mikrofonen og komme på banen, end de var i begyndelsen af perioden med fjernundervisning. Mange af eleverne har svært ved niveauet på eux. Nogle er ufaglærte eller har taget en uddannelse, som de ikke længere kan bruge, og har ikke gået i skole i mange år. De har paraderne oppe i begyndelsen af uddannelsen i forhold til undervisningen. Men derefter begynder de fleste at rykke helt vildt, og jeg bliver tit rørt over at følge deres udvikling.

Jeg giver dem en hurtig introduktion til en gruppeopgave. En analyse af John F. Kennedys tale “Ich bin ein Berliner.” De yngre på holdet skal aflevere opgaven inden skoledagen slutter, mens de ældre med børn får en frist til klokken 23.59.

Tirsdag den 12. maj
Nu har jeg arbejdet hjemme på mit lille kontor i to måneder. I begyndelsen tænkte jeg, at det ville blive et par uger. Jeg har fået en større computerskærm, en mus og en ny stol, så min arbejdsstilling er blevet bedre. Men det er lang tid at sidde stille for mig.

I dag underviser jeg mit eux-hold på grundforløb 2. Vi mødes i en konference klokken 8.15. Jeg følger op på skriveøvelsen fra sidste gang om novellen Søndag. Jeg kommenterer på nogle generelle ting, de skal være opmærksomme på, og jeg fortæller, hvad de især skal have fokus, når de skal i gang med at rette og forbedre opgaven. 

Jeg har givet dem individuel, skriftlig feedback, og efter gennemgangen får eleverne mulighed for at blive i konferencen, så de kan stille spørgsmål til mig. Eleverne er stadig kun på grundforløbet, og flere har svært ved formulere sig skriftligt.

Eleverne arbejder videre med deres skriveøvelser i næste lektion, og resten af dagen bruger jeg på at give dem feedback på det, de afleverer, da lektionen er slut.

Jeg bliver dog ikke helt færdig med alle opgaver, da jeg skal følge op på nogle elever, som er ved at skrive EOP.

Jeg slutter dagen af med at gå en tur i skoven.  

 

Lene Dyrehauge

Underviser i dansk og psykologi på eux Tietgen i Odense.

Dagbog i en krisetid

Gymnasierne blev lukket ned ligesom store dele af resten af Danmark, men gymnasielærerne fortsatte med at undervise i helt andre rammer.  

Hver uge beder vi en lærer om at skrive dagbog fra det anderledes lærerliv.

Uge 1: På studietur da Danmark blev lukket ned

Uge 2: Lærer om hjemmeundervisning: "Nogle dage er ren overlevelse"

Uge 4: "Jeg er bekymret for ikke at give eleverne en retfærdig karakter"

Uge 5: "Distancen til eleverne bliver mere og mere tydelig"

Uge 6: Lærer: "Vi har skabt en god ramme for vurdering af eleverne"

Uge 7: “Jeg duer ikke til at være låst fast på et lille kontor” 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater