Artikel
Skole udsætter virtuel studieretning
computer elev shutterstock

Skole udsætter virtuel studieretning

H.C. Ørsted Gymnasiet må opgive at oprette virtuel studieretning i år.

Der er for få unge, der har søgt om plads på den nye virtuelle studieretning, derfor udsætter H.C. Ørsted Gymnasiet forsøget til næste år. Det oplyser det københavnske gymnasium med afdelinger på Frederiksberg, i Ballerup og Lyngby.

Kort før jul fik gymnasiet ellers en treårig dispensation af Børne- og Undervisningsministeriet til at oprette studieretningen kommunikation/it og programmering, hvor 80 procent af undervisningen skal være virtuel.

Idéen til studieretningen kom blandt andet fra lærer Peter Ørnstrup Maegaard, der underviser i kommunikation/it og digital design og udvikling.

“Der har været meget negativt at sige om nødundervisningen, men der har også været positive ting, som for eksempel det her elevsegment, der måske før virkede skoletræt, men som pludselig blomstrede og fik afleveret bedre ting end normalt, da undervisningen blev virtuel,” sagde Peter Ørnstrup Maegaard dengang til gymnasieskolen.dk.

Han begrundede sine tanker med studieretningen: 

“Vi manglede metodik og ‘know how’, da vi tog hul på den virtuelle undervisning, derfor håber jeg, at vi nu får samlet erfaringer og udviklet undervisningen til de segmenter, der har det bedst med at sidde alene og blive undervist,” siger Peter Ørnstrup Maegaard, der håber, at studieretningen kan være med til at hjælpe nogle unge, som måske ellers ikke ville gå i gymnasiet, eller som har sværere ved at gå i skole, igennem uddannelsen.

Udviklingsarbejdet fortsætter
Tomas Kepler undrede sig dengang over, at Børne- og Undervisningsministeriet havde godkendt studieretningen.

“I en tid, hvor alle evalueringer viser, at udbyttet af den virtuelle undervisning er ringere både i forhold til det faglige, almendannelsen og elevernes trivsel, er det mig en gåde, at ministeriet godkender sådan et eksperiment,” sagde Tomas Kepler.

“Jeg savner simpelthen lidt dybere reflektion over det ‘positive’ ved virtuel undervisning, når man bruger det som argument for at tilsidesætte en hel masse pædagogisk viden om undervisning,” uddybede han. 

Kirsten Flagstad, der er gymnasiedirektør på H.C. Ørsted Gymnasiet, ønsker ikke at udtale sig yderligere, men oplyser på skrift, at skolen vil arbejde videre med at udvikle studieretningen og udbyder den igen til næste år.
Skolen ser studieretningen som et udviklingsprojekt og vil i den forbindelse knytte en erhvervs-ph.d. til at følge projektet. 

Virtuel studieretning

  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Børne- og Undervisningministeriet har givet H.C. Ørsted Gymnasiet dispensation til at oprette en htx-klasse med primært virtuel undervisning i skoleårene 2021/22, 2022/23 og 2023/24.
  • Klassen skal have studieretningen kommunikation/it A og programmering B.
  • Ud over de obligatoriske fag skal alle elever have matematik A og teknikfaget digitalt design og udvikling A.  
  • 80 procent af undervisningen afvikles virtuelt.
  • Der skal være særlig opmærksomhed på elevernes trivsel.
  • Skolen skal hvert år indsende en evaluering til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt en slutevaluering.

Kilde: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater