Artikel
Hvidovre Gymnasium mistede 50 elever i sommerferien: “Udskydelse af fordelingsaftale er en voldsom udfordring“
Elever integration elevfordeling

Elever skal til næste skoleår fordels efter nye regler. De blå partier er imod.

Hvidovre Gymnasium mistede 50 elever i sommerferien: “Udskydelse af fordelingsaftale er en voldsom udfordring“

Før ferien udskød undervisningsministeren forhandlingerne om en ny elevfordeling. Hvidovre Gymnasium og HF har oplevet elevflugt, og rektor er frustreret over, at en ny fordeling har lange udsigter.

“Der kom en grædende pige ind på mit kontor for nylig. Hun fortalte, at hun var glad for skolen, men hun ville gerne skifte alligevel. Hun brugte nemlig en time og et kvarter på transport hver vej hver eneste dag, og det kunne hun ikke få til at fungere.”

Det fortæller Tania Sheikh Larsen, der er rektor på Hvidovre Gymnasium og HF.

Det er ikke et enestående tilfælde. Faktisk har skolen mistet 50 elever henover sommerferien – hovedparten på grund af lang transporttid, vurderer Tania Sheikh Larsen.

I stedet for at starte med fem store 1.g-klasser blev det derfor kun til tre. Det kan få økonomiske konsekvenser på skolen.

Vi kan ikke vente to år mere på handling.

Tania Sheikh Larsen, rektor 
Hvidovre Gymnasium og HF

Optimistisk før ferien
Hvidovre-rektoren var ellers optimistisk før sommerferien.

“Vi oplevede, at regionen gik godt til opgaven med at fordele elever på skolerne i hovedstadsområdet og satte sig meget ind i arbejdet. Det satte vi pris på. Vi havde hellere set en lov, men når der nu ikke kunne komme en lov, så var vi meget glade for, at regionen tog det så seriøst,” siger hun og fortsætter:

“For os så det ud til, at vi ville få rigtigt mange henviste elever, så vi kunne starte fem store 1.g-klasser. Regionen mente, at de havde sikret, at kapaciteten på de andre gymnasier inde i København var sat korrekt.”

Men det gik ikke, som Tania Sheikh Larsen havde håbet.

“Da vi mødte ind efter ferien, havde vi 50 elever færre, end vi havde før ferien.”

Elevfordeling er hedt emne
Dermed er Hvidovre Gymnasium og HF en af de skoler, der nu tydeligt mærker konsekvenserne af, at politikerne på Christiansborg stadig ikke har lavet en aftale om en ny elevfordeling. Kort inden sommerferien blev forhandlingerne udskudt endnu en gang. 

Læs: Skoler dybt skuffede: Løsninger på skæv elevfordeling kan ikke vente

Ligesom en række andre gymnasier er Hvidovre Gymnasium og HF ramt af, at mange lokale unge søger mod andre gymnasier. 

Problemet skyldes en usund konkurrence mellem gymnasierne, der får elever og deres forældre til at tro, at der er A- og B-skoler.

Tania Sheikh Larsen, rektor
Hvidovre Gymnasium og HF

Diskussionen om elevfordeling i hovedstadsområdet har de senere år blandt andet handlet om andelen af elever med anden etnisk baggrund end dansk. Står det til gymnasieeleverne selv, er dét fokus dog forkert:

“Der har været for meget fokus på én udskældt gruppe, der skal rykkes rundt. Men vi har brug for at se elevfordeling med et større helhedsperspektiv,” sagde Ingrid Kjærgaard, der er forkvinde i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) til Gymnasieskolen tidligere på måneden.

Corona kom i vejen
Tania Sheikh Larsen fortæller, at der er tale om elever, der er blevet henvist til Hvidovre Gymnasium og HF, fordi der ikke var plads på det sted, de havde søgt. Typisk elever, der bor mere centralt i København.

“Det er 50, som ikke har været herude på skolen og derfor ikke har mødt os. Vi har været vant til at have henviste elever, og vi plejer at være gode til at få dem til at falde til. De ender ofte med at blive her, selvom de får tilbudt plads andre steder. Men hvis de ikke når at komme herud, så er det svært,” siger hun og fortsætter:

“På grund af corona-situationen har vi ikke haft mulighed for at møde dem, som vi plejer. Normalt kommer de på besøg før sommerferien, hvor de ser deres klasselokaler og møder deres kommende klassekammerater, men det kunne vi ikke i år. Det har nok haft en betydning.”

Hun mener dog, at den altoverskyggende årsag er lange transporttider.

“Selvom Rejseplanen måske siger 56 minutter, så bliver det i praksis op til en time og et kvarter. Det er ikke fair over for eleverne.”

Hun understreger, at hun ikke er vred på regionens fordelingssekretariat.

“Jeg ved, at de har arbejdet hårdt, og de har også skullet sende nok elever til Ishøj og Høje-Taastrup. Men tidligere fik vi elever fra områder tæt på Vestegnen, så det gav mening for eleverne at starte hos os,” siger Tania Sheikh Larsen og uddyber:

“Der er masser af gymnasiesøgende elever på Vestegnen, men når mange af dem søger gymnasier uden for Vestegnen, betyder det, at vi får tilført elever med bopæl langt væk fra Vestegnen, som derfor ufrivilligt får lang transporttid. Denne transport frem og tilbage skaber ekkokammer-skoler, hvor elever søger andre, der ligner dem selv, og det er enormt problematisk for både integration og sammenhængskraft.”

Ifølge rektoren er 10 af de 50 forsvundne elever skiftet til privatgymnasier.

Elever søger andre, der ligner dem selv, og det er enormt problematisk for både integration og sammenhængskraft.

Tania Sheikh Larsen, rektor 
Hvidovre Gymnasium og HF

“Excelark-løsning“​
Hvidovre-rektoren kalder den nuværende situation en “ren excelark-løsning“. Hun er frustreret over, at de planlagte politiske forhandlinger om en ny fordelingsaftale er blevet udskudt. 

“Problemet skyldes en usund konkurrence mellem gymnasierne, der får elever og deres forældre til at tro, at der er A- og B-skoler. Men faktum er, at vi har en national studentereksamen, der er centralt fastsatte læreplaner, og underviserne har samme uddannelse fra de samme steder. Den konkurrence vil regeringen gerne til livs, og det bakker jeg 100 procent op om, men vi kan ikke vente to år mere på handling. Jeg mener, at en distriktsmodel vil løse udfordringen i nogle regioner, i hvert fald hos os på Vestegnen,” lyder det fra Tania Sheikh Larsen.

Hun konstaterer:

“Vi har råbt vagt i gevær længe. Vi har en klasse mindre, end vi havde planlagt med, og det er en voldsom udfordring for os.”

Det er endnu uklart, hvilke konsekvenser det store elevtab får på skolens økonomi.

De midlertidige regler forlænges

Fordelingsudvalgene får mulighed for at fastsætte lokale elevfordelingsregler, hvis et eller flere gymnasier i fordelingsudvalgets område har udfordringer af faglig, pædagogisk og/eller social karakter på grund af elevfordelingen. Det kræver dog enighed i fordelingsudvalget. Der er klageadgang til regionen, hvis der ikke kan opnås enighed i fordelingsudvalget, hvorefter regionen har mulighed for at fastsætte lokale fordelingsregler i det enkelte fordelingsudvalg.

Læs aftalen om de midlertidige regler.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater