Artikel
Hver anden gymnasieelev får hjælp til SRP
picture-1734-1378287807.jpg

Hver anden gymnasieelev får hjælp til SRP

Der bliver hentet masser af hjælp hos mor og far, når gymnasie- og hf-elever laver deres store skriftlige opgave. Skolerne bør tilbyde mere vejledning i selve skriveperioden, mener elevernes formand.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hver anden af landets gymnasie- og hf-elever får hjælp fra andre end deres vejledere på skolen, når de skal skrive deres store skriftlige opgave på det sidste år af uddannelsen.

Det viser en ny undersøgelse, som Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) offentliggør i dag.  

I undersøgelsen, som 2.012 gymnasie- og hf-elever har deltaget i, svarer 52 procent, at de har haft behov for at få hjælp til studieretningsprojektet (SRP) og den større skriftlige opgave (SSO) fra andre end deres vejleder. Det er primært forældrene, der har hjulpet dem med opgaverne.

Mange af eleverne henter hjælp, fordi de gerne vil have en høj karakter, viser undersøgelsen.

Skævvridende opgave
Formand for DGS, Phillip Dimsits Lerer, kalder det et stort problem, at eleverne i høj grad er nødt til at hente hjælp uden for skolen. 

”Det er skævvridende. Det betyder, at elever med forældre, der har en videregående uddannelse og kan hjælpe, er væsentlig bedre stillet end elever, hvor forældrene ikke kan hjælpe,” siger han.

I undersøgelsen svarer mere end hver fjerde elev, at de ”i høj grad” har fået hjælp til deres SRP/SSO. 72 procent har fået hjælp ”i mindre grad”. Eleverne har primært fået hjælp til vinkler, struktur og korrekturlæsning. Få elever – 4 procent – har fået hjælp til at skrive dele af opgaven eller hele opgaven.

”Selvfølgelig skal den store skriftlige opgave være udfordrende, men den skal jo ikke være så svær, at man er nødt til at søge en stor mængde hjælp udefra for at klare den,” siger Phillip Dimsits Lerer.

Tilfredse med vejledning
70 procent – eller næsten tre ud af fire elever – har fået en times vejledning eller mere i forbindelse med forberedelsen af SRP/SSO. 73 procent af eleverne synes, at vejledningen i forberedelsesfasen har været god eller meget god.

Mens næsten alle elever har modtaget vejledning i forberedelsesfasen, har hver femte elev ikke fået vejledning i selve skriveperioden. Blandt de, der har fået vejledning, er størstedelen tilfredse. 72 procent svarer således, at vejledningen har været god eller meget god.

Behov for ændringer
Phillip Dimsits Lerer erkender, at det umiddelbart er ”pæne tal”. Men når hver anden elev samtidig henter hjælp til opgaven udefra, bør skolerne kaste et blik på deres vejledningsindsats, mener han.

”Der er behov for nogle ændringer i den måde, gymnasierne tilrettelægger vejledningen på. Skolerne skal i højere grad udbyde vejledning og lave opgavecaféer i selve skriveperioden, så eleverne kan komme over på skolen og få hjælp af en lærer, hvis der er noget, de er i tvivl om,” siger Phillip Dimsits Lerer.

Få snyder
Undersøgelsen viser desuden, at få gymnasie- og hf-elever snyder med deres SRP/SSO. Under én procent af eleverne betegner den hjælp, de har fået, som snyd. To procent svarer, at de har betalt andre for at skrive dele af deres store skriftlige opgave eller hele opgaven.   

”Det er heldigvis få, der snyder, men det er et problem, at der i det hele taget er nogen, der gør det,” siger DGS-formanden.

Han erkender, at det reelle tal kan være større.  

I undersøgelsen svarer 10 procent af eleverne, at de kender nogen, som har betalt andre for at skrive dele af eller hele deres opgave. 

”Uanset hvad det præcise tal er, skal det bringes ned. Det er vigtigt, at lærere og elever snakker om, hvad der er svært ved de store skriftlige opgaver, og hvad skolen kan gøre, så eleverne ikke føler sig nødsaget til at snyde,” siger Phillip Dimsits Lerer.  

Se hele DGS' undersøgelse her

 

Det viser undersøgelsen om SRP/SSO

  • 70 procent af eleverne har fået vejledning på skolen i en time eller mere i forberedelsesfasen til studieretningsprojektet (SRP) i det almene gymnasium og den større skriftlige opgave (SSO) på hf. 27 procent har fået vejledning i mindre end en time.
  • 78 procent af eleverne har fået vejledning i skriveperioden. 22 procent har ikke modtaget vejledning i skrivefasen.
  • 52 procent af eleverne har haft behov for at få hjælp til opgaverne fra andre end deres vejleder. Eleverne har især fået hjælp fra deres forældre.
  • Eleverne har haft sværest ved at strukturere opgaven og forstå kravene til opgavens indhold. 
  • Eleverne har især fået hjælp til vinkler, struktur og korrekturlæsning. Kun 4 procent har fået hjælp til at skrive dele af opgaven eller hele opgaven.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater