Artikel
Hård kritik af ministeriets undersøgelse: Muslimhetzende og tendentiøs
Elever gruppe shutterstock_478430350

Hård kritik af ministeriets undersøgelse: Muslimhetzende og tendentiøs

Undervisningsministeriet undersøger i øjeblikket den demokratiske dannelse på ungdomsuddannelserne. Men undersøgelsen udstiller muslimske elever, lyder en hård kritik fra både elever, lærere og rektorer.

Et spørgeskema har sat sindene i kog hos elever, lærere og rektorer. Det er Undervisningsministeriet, der har udsendt spørgeskemaet til landets ungdomsuddannelser for at undersøge skolernes arbejde med demokratisk dannelse.

Men spørgsmålene er ledende og sigter mod specifikke svar i forhold til én særlig elevgruppe – muslimerne, lyder det blandt andet fra Jens Philip Yazdani, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

“Det virker ikke, som om man nøgternt og sagligt forsøger at undersøge, om der faktisk er mangel på demokratisk dannelse eller problemer med social kontrol, kvindeundertrykkelse eller islamkritik på de danske gymnasier. Det virker mere, som om man forsøger at kæde de emner sammen med islam og den muslimske elevgruppe. Det er et problem, at man fra højeste sted – ministeriet – laver sådan en kobling,” siger Jens Philip Yazdani og fortsætter:

“Det ligner en form for muslimhetzende praksis, hvor man vil kritisere de muslimske elever uden at undersøge, om der reelt er et problem.”

Det ligner en form for muslimhetzende praksis.

Jens Philip Yazdani
Formand, DGS

Udstiller bestemt elevgruppe
Heller ikke hos gymnasielærerne falder undersøgelsen i god jord.

“Undersøgelsen er ideologisk baseret og har en uheldig fokusering på en klart defineret elevgruppe,” siger formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Annette Nordstrøm Hansen.

Undersøgelsen blev sendt ud til skolerne i begyndelsen af september. GL er først i denne uge blevet gjort opmærksom på undersøgelsen af lærere, der undrede sig over den. Siden har GL rådet lærerne til at vente med at svare på undersøgelsen, indtil der er en afklaring. 
GL har bedt undervisningsministeren om et møde.

En af lærerne, der er blevet stødt over spørgeskemaet, er Sylviane Paoli, der underviser i samfundsfag og historie på Ørestad Gymnasium.

“Jeg blev forarget over, hvor tendentiøs undersøgelsen er. Man stiller spørgsmål, der udstiller en bestemt elevgruppe,” siger Sylviane Paoli.

Hun nævner som eksempel et spørgsmål i undersøgelsen, hvor social kontrol forbindes med islam.

“Selvfølgelig oplever vi social kontrol på skolen, elever kontrollerer hinanden socialt på alle ledder og kanter. Men jeg bliver stødt, fordi der sættes lighedstegn ved social kontrol og muslimske elever. Vi oplever social kontrol blandt alle elever,” siger Sylviane Paoli.
 

Jeg bliver stødt, fordi der sættes lighedstegn ved social kontrol og muslimske elever.

Sylviane Paoli
Samfundsfag- og historielærer, Ørestad Gymnasium

Værdikamp
Risikoen ved sådan et spørgeskema er, at det kan komme til at tegne et helt forkert billede, mener DGS-formanden.

“Det er dybt kritisk, fordi spørgeskemaet kan få det til at se ud, som om der er generelle problemer med kvindeundertrykkelse, social kontrol og islamkritik på landets gymnasier, men det er bestemt ikke den virkelighed, vi oplever,” siger Jens Philip Yazdani.  

GL-formanden ser også store problemer ved undersøgelsen:

“I stedet for at understøtte en løsning risikerer den at gøre problemet større, og problemet er for alvorligt til en tendentiøs behandling,” siger Annette Nordstrøm Hansen.

Ministeriet har et klart formål med undersøgelsen, mener Sylviane Paoli.

“Jeg tolker det, som at ministeriet er i gang med at lede efter evidens på, at der er modstand imod det danske demokrati blandt eleverne på ungdomsuddannelserne. Det er en værdikamp,” siger hun.

Forundrede rektorer
Rektorerne er heller ikke tilfredse med udformningen af undersøgelsen.

“Vi er meget forundrede over rammesætningen i spørgeskemaet og baggrunden for den, og vi har svært ved at se, hvordan den vil spille sammen med det øgede fokus på demokratisk dannelse i gymnasiereformen,” siger Anne-Birgitte Rasmussen, der er formand for Danske Gymnasier.   

Hun ønsker dog ikke at uddybe kritikken yderligere, før hun har drøftet det i Undervisningsministeriet, hvor hun skal til møde i morgen.

Kritik af dialogforum
Selve undersøgelsen er en del af et tiltag, som undervisningsminister Merete Riisager (LA) tog initiativ til inden sommerferien. Dengang nedsatte hun også et dialogforum om demokratisk dannelse på ungdomsuddannelserne.

Læs: Ny Riisager-gruppe skal styrke elevernes demokratiske dannelse

Men dialogforummet får hårde ord med på vejen fra DGS-formanden.

“Det er paradoksalt, at ministeren nedsætter et dialogforum om demokratisk dannelse blandt elever, uden at eleverne har nogen som helst indflydelse,” siger Jens Philip Yazdani med henvisning til, at der ikke er nogen elever i forummet.

“Gymnasierne er kun repræsenteret af rektorer fra de såkaldte “brune gymnasier” – altså gymnasier med mange elever med anden etnisk baggrund. Dermed siger man også, at der, hvor der er udfordringer med demokratisk dannelse, er der, hvor der er mange elever med anden etnisk baggrund,” siger Jens Philip Yazdani og fortsætter:

“Vi har ellers mange bud på, hvordan man kunne få demokratisk dannelse mere i højsædet, men vores bud handler ikke om islam og om en lille minoritet blandt eleverne, vores bud handler om den brede elevgruppe.”

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra undervisningsministeren inden deadline.

Spørgeskema til lærerne

Se Undervisningsministeriets spørgeskema til lærerne om demokratisk dannende læringsmiljøer her.

Lærer Sylviane Paolis eksempel fra spørgeskemaet:

  • Har du oplevet, at der udøves social kontrol, i form af at elever, der ikke følger bestemte regler i islam, ekskluderes fra en gruppe?

Spørgeskema til eleverne

Se Undervisningsministeriets spørgeskema til eleverne om demokratisk dannende læringsmiljøer her.

Jens Philip Yazdani fremhæver et spørgsmål i spørgeskemaet:

  • Har du oplevet nedenstående på skolen: At andre elever ’sladrer’ til familiemedlemmer eller andre personer uden for skolen, hvis en elev ikke følger bestemte regler i islam?

Spørgeskema til lederne

Se Undervisningsministeriets spørgeskema til lederne om demokratisk dannende læringsmiljøer her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater