Artikel
Gymnasieskolen spørger: Hvordan ser din rolle ud?
voxpop

Gymnasieskolen spørger: Hvordan ser din rolle ud?

Tre lærere er enige om, at flere elever har behov for ekstra opmærksomhed og en snak. Men samtidig er det også vanskeligt at tage sig tid til den enkelte elev, mener de tre lærere.

Tekst_ Vorre

Vigtigt at se eleverne

Charlotte Waltz
Charlotte Waltz, Sukkertoppen Gymnasium, htx, København. Fag: Engelsk, samfundsfag og studievejleder

“Vi har mange elever med personlige problemer, som henvender sig til lærerne. Nogle er pressede og stressede eller har problemer derhjemme.

Jeg synes, det er vigtigt, at vi som lærere har tid til at se eleverne, og at eleverne føler sig set. Det betyder meget i forhold til deres læring og er også en del af lærerrollen. Mange har et lavt selvværd, og derfor er det vigtigt, at de får små succesoplevelser. At de føler, de tør være med i timerne, og at man viser interesse for dem. Men vores tid er desværre begrænset, og jeg ved, at nogle lærere har svært ved at nå det.

Jeg er studievejleder, og derfor taler jeg med mange elever om deres problemer og udfordringer, og det ligger nok også naturligt til mig at spørge ind til, hvordan eleverne har det.”

 

Svært som ny lærer

Anja Lardy
Anja Lardy, Nyborg Gymnasium. Fag: Historie og studievejleder

“Som ny lærer var jeg ikke så god til at bemærke, om der var elever, som havde det skidt. Det skete, at en elev gik grædende ud af klassen, men jeg tænkte, at det ikke havde noget med min undervisning at gøre, og at det var et personligt problem. Jeg spurgte måske, om en af de andre elever ville tjekke op på hende.

I dag er jeg blevet mere bevidst om, hvordan eleverne har det, og jeg mener også, at vi som lærere bør reagere, hvis vi bemærker elever, som har det dårligt eller er kede af det. Blandt lærerne kan der være forskellige holdninger til, hvor meget man skal tage sig af elevernes problemer frem for at koncentrere sig om undervisningen. Det er dog en fordel, også for studie­vejlederen, hvis lærerne er opmærksomme på elevernes trivsel og handler på det i den givne situation.”

 

Dårligere tid til eleverne 

Jan Boddum
Jan Boddum Larsen, H.C. Ørsted Gymnasiet, Lyngby. Fag: Matematik, fysik, teknologi og teknik

“Jeg kan godt mærke, at eleverne griber mere fat i os lærere på grund af personlige problemer. Det kan for eksempel være i forhold til gruppearbejde eller problemer derhjemme. Men der er blevet dårligere tid til at tage sig af eleverne, og det kræver tid at opbygge relationer, så eleverne har tillid til dig. Der er ikke altid tid til at tage fat i en elev, som mistrives, og det er utilfreds­stillende.

Jeg mener, det er en del af lærer­rollen i gymnasiet, at man også er en form for pædagog, men der er også en grænse for, hvad vi skal gøre, og så skal vi guide dem videre til en studievejleder, hvis det bliver for tidskrævende, eller man som lærer ikke har de nødvendige kompetencer. Vi skal agere professionelt i relationen til eleven, og nogle ting er det bedst, at eleven taler om med andre, der har kompetencerne til det.”

Tema om lærerrollen

Gymnasieskolens tema om lærerrollen:

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater