Artikel
Gymnasier planlægger lovpligtig seksualundervisning forskelligt
shutterstock_1519401671-aspect-ratio-348-234

Gymnasier planlægger lovpligtig seksualundervisning forskelligt

Rundt på skolerne er man i fuld gang med at planlægge seksualundervisningen, der fra den 1. august bliver lovpligtig på stx, hhx, htx og toårig hf. Gymnasier griber det forskelligt an.

Tekst_ Dorthe Kirkgaard Nielsen
Foto_ Shutterstock (Arkiv)

Obligatorisk biologiundervisning for alle førsteårs-klasser, uddannelse af egne lærere, workshop for alle andetårselever afholdt af eksterne sundhedsplejersker.

Det er blot tre af de mangfoldige værktøjer, som landets gymnasier gør brug af, når seksualundervisningen her fra den 1. august er lovpligtig på de gymnasiale uddannelser.

Den lovpligtige seksualundervisning

  • Efter mange års ønske fra eleverne blev gymnasieforligskredsen i oktober sidste år enige om, at seksualundervisning fra skoleåret 2023/2024 gøres obligatorisk.
  • Lovforslaget om at indskrive seksualundervisning som et krav i § 29 i lov om de gymnasiale uddannelser blev vedtaget den 25. maj i år af samtlige Folketingets partier minus Nye Borgerlige, der undlod at stemme.
  • Den obligatoriske seksualundervisning gælder fra den 1. august 2023 for elever på stx, hhx, htx og toårig hf.
  • Loven stiller ikke specifikke krav til tilrettelæggelse af seksualundervisningen. De enkelte institutioner har dermed frihed til at tilrettelægge indsatsen, så den passer til de lokale forhold.

 

 

 

Rundt på landets gymnasier er man nemlig i fuld gang med at omdanne den løst formulerede lovtekst i gymnasieloven til dagligdag for skolernes elever, og metoderne til at opfylde elevernes mangeårige ønske om mere seksualundervisning på gymnasierne er vidt forskellige.

Læs: Gymnasieeleverne vil have seksualundervisning på skemaet 

Alle årgange og egne lærere
Midtfyns Gymnasium har allieret sig med en lokal sygeplejerske, der er ved at være færdig med en master i sexologi.

”Vi er ikke helt i mål endnu, men vi planlægger, at den obligatoriske seksualundervisning skal fylde tre moduler i 1.g, to moduler i 2.g og ét modul i 3.g. Derudover vil der som hidtil være seksualundervisning i de fagspecifikke fag i blandt andet samfundsfag og biologi på A-niveau, som faglærerne står for,” fortæller Kamilla Lillegaard Karbo, uddannelsesleder og tovholder på udmøntning af seksualundervisningen på Midtfyns Gymnasium.

Startskuddet lyder i efteråret, hvor den tilknyttede sexolog vil stå for et fælles arrangement for samtlige skolens elever. Indholdet er ikke helt på plads, men tidsmæssigt bliver det af et moduls varighed.

Det fælles arrangement vil efterfølgende blive fulgt op i klasserne. Hvordan er endnu ikke fastlagt.

I det kommende skoleår skal fire-fem af skolens lærere uddannes – af samme sexolog, så de fremadrettet vil kunne varetage den lovpligtige seksualundervisning.

”Vi vil spørge ud til dem, der har lyst. Det handler ikke om fagspecifikke fag, men om interesse,” forklarer Kamilla Lillegaard Karbo.

Det er rigtig godt, at seksualundervisning nu bliver lovpligtig.
Torben Poulsen, rektor
Aalborghus Gymnasium

Når Midtfyns Gymnasium vælger at uddanne egne lærere til at stå for den obligatoriske seksualundervisning, handler det om både økonomi, fleksibilitet og tyngde i seksualundervisningen.

”Når vi har besluttet at holde kompetencerne in house, handler det også om, at seksualundervisning ikke bliver et stedbarn, vi kan sætte et flueben ved. Vi vil sikre os noget tyngde, og når vi uddanner egne lærere, bliver vores lærere også bedre klædt på til at få seksualundervisning ind i de fagspecifikke fag,” mener Kamilla Lillegaard Karbo.

Gratis tilbud fra kommunen
På Aalborghus Gymnasium har de været på forkant, så her er ingen travlhed i forhold til, hvordan den obligatoriske seksualundervisning skal tilrettelægges. Her fortsætter tilbuddet fra indeværende skoleår, fortæller rektor Torben Poulsen.

”Det er rigtig godt, at seksualundervisning nu bliver lovpligtig. Tidligere lå det mere i biologiundervisningen, men det er pillet mere og mere ud i fagmålene over årene, men det er en vigtig viden at få for de unge,” mener Torben Poulsen, der selv er biologilærer.

Som rektor på Aalborghus Gymnasium har han derfor også været med til at indføre biologi for alle elever i 1.g og 1.hf. Her har omkring en måneds undervisning – fire-fem moduler – i flere år været dedikeret til seksualundervisning; prævention, kønssygdomme, barnets udvikling med videre.

”Skolens biologilærere har i fællesskab strikket et særligt undervisningsforløb sammen, som alle førsteårselever får, og det fortsætter vi med,” fortæller Torben Poulsen.

Derudover har Aalborg Kommune fra dette skoleår tilbudt, at kommunens ungdomsuddannelser kan få besøg af to af kommunens sundhedsplejersker. Ganske gratis.

”I dette skoleår var de ude i samtlige vores 1.g- og 1. hf-klasser i ét modul og tale om samtykke, grænser, udnyttelse med videre, og det tilbud fortsætter vi med,” siger Torben Poulsen.

Traditionen med at have kommunale sundhedsplejersker siddende fysisk ude på de lokale grundskoler har Aalborg Kommune også udvidet til ungdomsuddannelserne.

Så på Aalborghus Gymnasium kan eleverne en gang hver 14. dag fra klokken 8-12 banke på døren på sundhedsplejerskens kontor og tale om blandt andet kønssygdomme og graviditet.

Fællessamlinger med eksterne undervisere
På Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier gør de også brug af kommunale sygeplejersker til den obligatoriske seksualundervisning. Til forskel fra i Aalborg skal skolen dog betale for tilbuddet.

”Vi har entreret med to kommunale sundhedsplejersker, som udbyder et forløb i privat regi. Vi har haft mange overvejelser om udformning, men det er et område, der nemt kan føles intimiderende for både de unge og medarbejderne, så vi er endt på, at det er nemmere med professionelle folk udefra, der er vant til at lave den her type workshops.” fortæller Birgit Arildsen, studievejleder på hhx på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier.

Vi har snakket meget om, at der skal være en form for tryghed blandt eleverne.
Birgit Arildsen, studievejleder på hhx
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

Det siger loven:

Lovens rammer for den obligatoriske seksualundervisning på de gymnasiale uddannelser kan læses i § 29 stk. 7 i lov om de gymnasiale uddannelser:

”Seksualundervisning skal, hvor det er relevant, indgå som en del af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges, så eleverne opnår viden om og indsigt i seksualområdet og får mulighed for at reflektere herover.”

Hun og hendes studievejleder-kollega på htx er tovholdere for skolens kommende seksualundervisning.

”Vi er ikke helt færdige endnu, men vi planlægger seksualundervisningen som fællessamlinger for alle 2.g årgange til september. Vores htx-klasser får det samlet, vores hhx-klasser deler vi over et par omgange, så der ikke bliver for mange elever,” forklarer Birgit Arildsen.

Fællessamlingerne vil vare omkring to timer, hvor de to sundhedsplejersker først kommer med et oplysende oplæg om samtykke, sexsygdomme, prævention, grænser og noget om præstation i forhold til sex.

”Ud over det mere formelle indlæg bliver der en workshopdel med en form for stjerneløb med quizzer og spørgsmål til gruppebesvarelse i grupper, så eleverne kan føle sig trygge og tør være ærlige,” fortæller hun.

Op til fællessamlingerne vil der blive opsat en postkasse, hvori eleverne kan lægge spørgsmål, de gerne vil have taget op i forløbet med seksualundervisning.

Om der bliver lignende samlinger for 1.g-klasserne, er endnu ikke besluttet.

”Vi har snakket meget om, at der skal være en eller anden form for tryghed blandt eleverne, så skal vi køre det i 1.g, bliver det i første engang i foråret, men nu kører vi det aftalte forløb med 2.g-klasserne. Fungerer det godt, kører vi det måske i foråret for 1.g’erne,” siger Birgit Arildsen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater