Artikel
Gymnasieeleverne vil have seksualundervisning på skemaet
sex seksualundervisning uge 6 shutterstock_1054342424

Gymnasieeleverne vil have seksualundervisning på skemaet

Seksualundervisning med fokus på både biologi, kønssygdomme, prævention, samtykke, lyst og grænser skal på skemaet i gymnasiet. Det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, der får opbakning fra såvel Landssammenslutningen af Handelsskoleelever som Erhvervsskolernes Elevorganisation.

Tekst_ Dorthe Kirkgaard Nielsen

Med en gennemsnitlig seksuel debutalder på 16 år og en virkelighed, hvor alt for mange unge oplever grænseoverskridende adfærd, giver det rigtig god mening at få sat seksualundervisning på skemaet på gymnasiet såvel som på andre ungdomsuddannelser. Det mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

”Der er mange grunde til, at seksualundervisning hører til på et gymnasium, men de to væsentligste er, at den seksuelle debutalder falder sammen med tidspunktet for, hvornår de unge starter på en ungdomsuddannelse, og at der simpelthen er et stort behov,” siger Alma Tynell, forkvinde for DGS.

Behovet handler både om, at de unge har brug for viden om noget så lavpraktisk som kønssygdomme, der florerer i stor stil blandt danske unge, men også om at forebygge grænseoverskridende adfærd og seksuelle overgreb.

”Tag et kig ud i samfundet, se på hele MeToo-bølgen, hvad der foregår af digitale krænkelser, uønskede berøringer, uønskede kommentarer – også blandt unge. Mange får overskredet grænser – også for eksempel via nogle gymnasiers puttemiddage, så der er akut brug for at få noget undervisning i grænser, samtykke og lyst,” mener Alma Tynell.

Seksualundervisning med blik for alle seksualiteter
Ifølge DGS skal seksualundervisningen i gymnasiet bygge oven på seksualundervisningen i grundskolen.

Seksualundervisningen er så presserende, afgørende og alment dannende, så den hører absolut til i gymnasiet.

Alma Tynell, forkvinde
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

”Seksualundervisningen på gymnasiet eller andre ungdomsuddannelser skal indeholde biologi på et alderssvarende niveau, men også undervisning i kønssygdomme, prævention plus alt det med samtykke, grænser og lyst,” forklarer Alma Tynell og fortsætter:

”Samtidig er det afgørende, at undervisningen ikke bliver heteronormativt – altså med et helt andet blik for, at alle ikke er heteroseksuelle, end det er tilfældet med grundskolens seksualundervisning.”

Seksualundervisning skal ikke varetages af lærere
Seksualundervisningen, mener DGS, skal lægges oveni den almindelige undervisning – for eksempel ved at øremærke nogle af de timer, der går til fællestimer, til seksualundervisning.

”Samtidig skal seksualundervisningen foregå kontinuerligt – måske et par gange om året og særligt intensivt i grundforløbet, for det er netop dér, at mange unge for alvor begynder at gå til fester, debutere seksuelt med videre. Så det er en gylden mulighed,” mener Alma Tynell.

Undervisningen skal varetages af undervisere udefra – af nogle, der er uddannet til netop at varetage seksualundervisning.

”Det dur ikke, at det skal være biologilæreren, der har lidt svært ved det – og synes, det er akavet. Så det kunne måske være en sundhedsplejerske eller nogle fra Sex og Samfund,” foreslår Alma Tynell.

Til kritikere, der vil mene, at der må være grænser for, hvad gymnasiet skal bruge sin tid på, er Alma Tynell i udgangspunktet enig.

”Der er bestemt grænser for, hvad gymnasiet skal bruge tid på, men seksualundervisningen er så presserende, afgørende og alment dannende, så den hører absolut til i gymnasiet,” konstaterer hun.

Anbefalinger om samværspolitik og samtykkekultur
Op til den årlige Uge Sex-kampagne er DGS gået sammen med Sex og Samfund om at lave seks anbefalinger, der blandt andet anbefaler, at elever på alle ungdomsuddannelser skal have undervisning i grænser, lyst og samtykke. Derudover anbefales det, at alle ungdomsuddannelser skal have en samværspolitik og arbejde med en samtykkekultur.

”Det kan virke fjollet, men det er meget nødvendigt med både samværspolitik og samtykkekultur, så vi kan få en ordentlig dialog om samtykke og grænser,” siger Alma Tynell.

Det er godt med en voksenstyret dialog i et rum, hvor vi kan reflektere sammen og dermed undgå misforståelser, myter og fordomme.

Maria Bøge Blendstrup, formand
Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Hun peger på en undersøgelse, DGS lavede sidste år, hvor en fjerdedel af de kvindelige elever på STX havde oplevet uønskede kommentarer på deres skole.

”Det er meget vigtigt, at elever, lærere, ledelse får sat sig sammen og talt om, hvordan vi skal være sammen. Ved at tage dialogen om grænser og samtykke tror vi på, at man kan mindske både de lumre kommentarer og uønskede berøringer i hverdagen og traditioner med grænseoverskridende adfærd – som for eksempel puttemiddage.”

Opbakning fra handelsskoleelever og erhvervsskoleelever
DGS får opbakning fra såvel Landssammenslutningen af Handelsskoleelever som Erhvervsskolernes Elevorganisation til både deres forslag om seksualundervisning på ungdomsuddannelserne og arbejdet med samværspolitik og samtykkekultur.

”Vi bakker op om DGS’ dagsorden, for det giver rigtig god mening at have seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. For det er lige præcis her, man begynder at blive mere seksuelt aktiv og seksuelt moden. Det er her, man for alvor kan tage stilling til spørgsmål om identitet, grænser og lyst,” siger Maria Bøge Blenstrup, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH).

Hun fortsætter:

”Samtidig er det godt med en voksenstyret dialog i et rum, hvor vi kan reflektere sammen og dermed undgå misforståelser, myter og fordomme. Så vi bakker op – især i forhold til alle de gymnasiale uddannelser. Det kan være lidt sværere at få inkorporeret på eud og eux, fordi eleverne er så presset på tid i forvejen.”

Strejke for seksualundervisning
Formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) Julie Madsen tror også, at det vil være nemmere at implementere seksualundervisning på htx – i forhold til erhvervsuddannelserne, men mener, det giver god mening på alle ungdomsuddannelser.

Der mangler viden og dialog om grænser, lyst og samtykke, så vi ikke ser unødvendig grænseoverskridende adfærd.

Julie Madsen, formand
Erhvervsskolernes Elevorganisation

”Det er en rigtig god ide med seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, fordi det passer med den seksuelle debutalder. Så fuld opbakning fra os. Det er netop i den alder, der sker rigtig meget med seksualitet, køn, identitet, og så mangler der viden og dialog om grænser, lyst og samtykke, så vi ikke ser unødvendig grænseoverskridende adfærd,” siger Julie Madsen.

Netop for at understrege nødvendigheden af seksualundervisning har DGS varslet strejke torsdag den 10. februar fra kl. 12.15 til 14.50. Hvor gymnasieelever opfordres til at strejke fra deres normale undervisning og i stedet mødes virtuelt for at få seksualundervisning af undervisere fra Sex og Samfund.

”Når der ikke er plads i vores skoleskema til seksualundervisning, må vi selv tage pladsen. Strejken skal vise vores utilfredshed over den manglende seksualundervisning,” pointerer Alma Tynell.

Hvor mange der deltager i strejken, ved Alma Tynell ikke præcist, men på nuværende tidspunkt har omkring 10 gymnasier meldt deres deltagelse. Strejken er alene arrangeret af DGS.

Alma Tynell

Forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

De seks anbefalinger  

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning har i fællesskab med Sex og Samfund netop udviklet seks anbefalinger – til at arbejde med samtykke, lyst og grænser:

  1. Alle ungdomsuddannelser skal have en samværspolitik for forebyggelse og håndtering af sexisme, grænseoverskridende adfærd, krænkelser og seksuelle overgreb.
  2. Alle ungdomsuddannelser skal italesætte samtykkekultur allerede ved studiestart og tage emnet op løbende og efter behov.
  3. Elever på alle ungdomsuddannelser skal modtage undervisning i grænser, lyst og samtykke.
  4. Alle ungdomsuddannelser skal sørge for, at al personale kender til, bakker op om og aktivt er med til at realisere institutionens samværspolitik.
  5. Alle ungdomsuddannelser skal sørge for, at alle elever har et trygt sted at gå til, hvis de oplever eller har spørgsmål om sexisme, grænseoverskridende adfærd, krænkelser og seksuelle overgreb.
  6. Alle ungdomsuddannelser skal være aktive og modige medspillere i at fremme samtykkekultur, når eleverne bevæger sig i sociale rum både i og uden for klasselokalerne og skolens område.

De seks anbefalinger er lavet op til Sex og Samfunds årlige Uge Sex-kampagne, der i år har samtykke som tema.

Maria Bøge Blenstrup

Formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 

Julie Madsen

Formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater