Artikel
GL skal definere banen
No image

GL skal definere banen

GL’s nye formand, Annette Nordstrøm Hansen, mener, at det er urealistisk at komme tilbage til tiden før OK 13 med en central arbejdstidsaftale. I stedet skal GL sætte fokus på at formulere nogle præcise krav til væsentlige forbedringer i forhold til medarbejderindflydelse, TR’s rolle og arbejdsmiljøet, siger hun blandt andet i dette interview med Gymnasieskolen om den nye hovedbestyrelses intentioner og arbejdsopgaver.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

”Mor er ikke hjemme, mor er i GL,” blev der sunget til Annette Nordstrøm Hansens afskedsreception, da hun før jul forlod Gefion Gymnasium for minimum de næste to år at sætte sig i formandskontoret i Gymnasieskolernes Lærerforenings (GL) hovedkvarter på Vesterbrogade.

Om GL ligefrem har fået en ny ”mor”, er måske så meget sagt, om end Annette Nordstrøm Hansen har gjort sig klart, at hendes rolle nu bliver en anden end at dele slag ud fra ”oppositionens” ringhjørne.

”Valget viste, at en stor del af medlemmerne ønskede min linje styrket. Det vil sige en fagforening med en tydeligere profil og en skarpere retorik både i forhold til Moderniseringsstyrelsen og skoleledelserne. Men det er klart, at der også er en stor opgave med at samle foreningen igen. Utilfredsheden og uenighederne med overenskomstforløbet må ikke stå i vejen for, at hovedbestyrelsen nu samler sig om de store udfordringer, der er for sektoren. Der skal i den nye hovedbestyrelse være plads til gode diskussioner, og vi skal heller ikke være bange for uenigheder, men mit formål er at samle hovedbestyrelsen om de mange arbejdsopgaver, vi står foran,” siger den nye formand hen over bordet i sit gamle næstformandskontor – det store hjørnekontor er denne dag indtaget af malerne.

Hvordan kommer medlemmerne til at mærke, at der er kommet ny hovedbestyrelse med et nyt flertal og en ny formand i GL?

”Med OK 13 er opgaverne blevet anderledes. Vi har i forbindelse med konstitueringen lavet et fælles arbejdspapir (se mere på www.gl.org), som har nogle pejlemærker for det fremtidige arbejde. Tabet af den kollektive aftaleret har desværre på rigtig mange skoler ført til en voldsom arbejdsintensivering. Vi ser desværre et stigende antal lærere, der går ned med stress, ligesom arbejdsglæden og desværre også kvaliteten i vores uddannelser er kommet under stort pres. Hovedbestyrelsen må i dialog med lærerne. Det er ude på skolerne, man skal finde løsningerne – men det er utroligt vigtigt, at GL hele tiden er på banen med konkrete forslag og støtte til både tillidsrepræsentanter og klubbestyrelser. Vi skal sikre, at den enkelte skole ikke overlades til sig selv.”

OK-forløbet og efterfølgende evalueringer skabte stor opmærksomhed på kommunikationen med medlemmerne. For den nye formand er vægtningen af medlemsinddragelsen derfor også et nyt og vigtigt punkt på dagsordenen. Derfor finder det første af foreløbig 10 planlagte skolebesøg allerede sted i denne uge.

”Det bliver ikke, som det så tit har været, hovedbestyrelsen, der kommer ud og forelæser for medlemmerne. Der er i stedet lagt op til, at lokale tillidsrepræsentanter og medlemmer skal fortælle os om OK 13 og de problemer og udfordringer, de oplever. Vi skal være de lyttende og derigennem skabe dialog. Lærerværelserne må aldrig tvivle på opbakningen fra GL centralt.”

Fokus på nye strategier
Annette Nordstrøm Hansen tror, at skolerne i den kommende tid vil udvikle sig meget forskelligt.

”Jeg håber på nogle fornuftige aftaler rundtomkring på skolerne, så vi får genoprettet dialogen mellem lærere og ledelser, som har været svær at etablere i tiden efter OK 13. Nogle ledelser har jo troet, at OK 13 var et regulært frirum til at gøre fuldstændig, som de har lyst,” lyder det fra formanden.

Samtidig tror hun ikke, at det er realistisk at rulle OK 13 tilbage – der skal i stedet fokus på at udvikle strategier, som lokalt kan sikre ordentlige arbejdsvilkår.

Men når du siger, at det ikke er realistisk at ændre på OK 13-resultatet, risikerer du vel dels at skabe uenighed på din egen liste, dels at nogle vælgere bliver sure?

”Vi behøver ikke at være enige i alle spørgsmål, heller ikke på listen. Uenighed kan være frugtbar. Vejen til en samlet OK-strategi må gerne bygge på uenighed og forskelligheder. Men vi bliver nødt til at være realistiske. Vi er bestemt ikke glade for OK 13, og derfor bliver vores opgave at prøve at dæmme op for de værste ting, så godt som det kan lade sig gøre. Men vi skal hverken bilde os selv eller andre ind, at gamle dage kommer tilbage.”

GL’s opgave bliver i den forbindelse ifølge formanden at definere banen og formulere nogle nye offensive krav til de kommende overenskomstforhandlinger. Og så skal det klart og tydeligt kommunikeres ud til medlemmerne, hvad der kæmpes for. Et af kritikpunkterne i kølvandet på den splittende OK 13 var jo, at mange medlemmer ikke følte sig tilstrækkeligt informeret om, hvad der realistisk set kunne lade sig gøre, og GL’s deraf følgende strategi og ”flyverskjul”. Så fremover skal banen kridtes tydeligt op – hvad kan lade sig gøre, hvordan er magtforholdene og så videre. Og i sidste ende er det jo repræsentantskabet, der stiller GL’s overenskomstkrav.

”Jeg tror, at de fleste medlemmer udmærket var klar over, hvor svært det ville blive ved OK 13. Det var tydeligt for enhver, at vi i den grad blev kørt over – men vi kan også se, at folkeskolelærernes pres måske nu har skabt et større pres på deres ledere på lokalt niveau.”

Dialog og virkelighed
Et andet spørgsmål, GL ifølge formanden må forholde sig til, er, hvordan man fremover viser solidaritet og kollektivitet på lærerkollegierne, hvor der måske vil være en del uenighed.

Men begreberne solidaritet og kollektivitet har tilsyneladende ændret sig i forhold til tidligere og betyder måske ikke det samme for alle. Så hvem skal bestemme, hvad solidaritet er?

”Vi skal netop udfordre de begreber. Hvordan arbejder man kollektivt og solidarisk? Hvordan understøtter GL bedst muligt de lokale kampe? Tillidsrepræsentantrollen skal fortsat udvikles. Den er blevet en endnu mere central og svær rolle efter OK 13 med pres fra flere sider.”
Og så er – eller bliver – GL, i lighed med de fleste andre organisationer, udfordret på eksistensen i fremtiden. Det gælder om at være klar på den skolevirkelighed, medlemmerne oplever, bedyrer formanden.

”Jeg tror, at det i fremtiden skal være endnu mere synligt for den enkelte, at det giver god mening at melde sig ind i GL, og det udfordrer sammenholdet på en ny måde, end vi har været vant til. GL skal skabe merværdi for medlemmerne, ellers gider de ikke være medlemmer. De skal kunne genkende deres skolevirkelighed.”

Men hvad er så den virkelighed, for den kan jo være forskellig, alt efter hvem der ser?

”Ja, det er jo så det, vi skal være med til at definere. Vi skal gøre os mere synlige for medlemmerne, og der skal være relevans bag. Vi skal blive bedre til at anvise nogle løsninger i stedet for at tilbyde en abstrakt synlighed, som kan være svær at forholde sig til. Og vi skal turde inddrage medlemmerne i dialogen.”

Annette Nordstrøm Hansen lægger i det hele taget stor vægt på at anerkende og besidde et fortsat kendskab til førnævnte skolevirkelighed.

”Det er blevet endnu mere presserende end før at kunne skabe lokale løsninger. Allerede i min første uge som formand – blandt andet ved henvendelse fra journalister – mærkede jeg, hvor meget jeg trækker på min skoleviden. Det er utrolig vigtigt, at man som formand og i hovedbestyrelsen ikke mister forbindelsen til den virkelighed,” siger formanden – som i samme åndedrag finder det hensigtsmæssigt at indføre en regel om, at GL-formænd maksimalt må sidde på posten i seks år ad gangen, derefter er det ud at opleve virkeligheden på egen krop igen.

I første omgang er det dog to år i ringen i formandens hjørne til kamp for medlemmerne. Hvad der følger derefter, er alt for tidligt at spå om.

”Jeg tager en periode ad gangen, så må vi se. Jeg har altid elsket at undervise, og det var faktisk lidt af et dilemma for mig at skulle vælge mellem formandsposten og undervisningen.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater