Artikel
GL: Gode arbejdspladser sikrer god undervisning
Kasper Bøcher

GL: Gode arbejdspladser sikrer god undervisning

Mere tilstedeværelse kræver gode arbejdsrammer. Derfor er GL med til at udgive en guide, der kan hjælpe skolerne til at skabe bedre arbejdspladser for lærerne.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Gode fysiske rammer er en af forudsætningerne for god undervisning, mener Gymnasieskolernes Lærerforening (GL).

Derfor har GL sammen med andre underviserorganisationer taget initiativ til at udarbejde en guide til, hvordan man kan indrette arbejdspladser for lærere.
”Jeg håber, at inspirationsguiden kan danne udgangspunkt for en dialog mellem ledelse og lærere om, hvordan man på den enkelte skole indretter arbejdspladsen og skabe et godt fysisk arbejdsmiljø,” siger Kasper Bøcher, formand for GL’s arbejdspladsudvalg.

Ikke et hurrakatalog
Guiden er udarbejdet i samarbejde med bygherrerådgivervirksomheden Bascon og inddelt i de fire hovedtemaer proces, indretning, eksempler og lovkrav. Arkitekt Ulla Kjærvang fra Bascon var med til at præsentere guiden i går.   

Guiden belyser, hvordan man kommer godt i gang med et byggeprojekt.
Guiden fortæller også, at man skal overveje grundigt, hvilke arbejdsfunktioner som arbejdspladsen skal kunne rumme. For eksempel om man skal kunne arbejde i ro eller samles til møder, for det har stor betydning for indretningen af rummet.
"Skoler vælger ofte møbler uden tanke på arbejdsfunktionerne," sagde Ulla Kjærvang, der i mange år har arbejdet med undervisningsmiljø.

Flere skoler deler også deres erfaringer med indretning af arbejdspladser i guiden. Derudover beskriver den, hvilke regler der gælder for indretning af arbejdspladser.  

”For GL har det været vigtigt at insistere på, at guiden fokuserer på processen om, hvordan man kommer i gang og selve lovgivningen omkring arbejdspladser. Det måtte ikke blive et hurrakatalog med flotte billeder, men skulle meget gerne kunne inspirere og bruges ude på skolerne,” understreger Kasper Bøcher.

Bliv enige om målet
”Vi ved, at det fysiske arbejdsliv har stor betydning for vores velbefindende. Alt fra, hvordan indeklimaet er, til hvordan og hvor vi sidder, har betydning for vores arbejdsevne,” sagde Ulla Kjærvang. 
Processen er utrolig vigtig at fokusere på, hvis man skal til at ændre på arbejdspladser for lærerne, fortalte Ulla Kjærvang.
”Det er vigtigt at huske på, at et byggeri altid kun er midlet. Derfor skal man først have afklaret, hvad visionen og målet for byggeriet er,” sagde hun.
Hun deler afklaringsfasen op i fire faser: strategi og vision, beslutningsfasen, realiseringsfasen og drift og vedligeholdelse.
”Ofte når jeg kommer ud på skoler for at rådgive, har de sprunget de to første faser over, og de tror, at de er klar til at bygge. Men hvis ledelse og lærere ikke er enige om, hvad målet er, kan man let bygge det forkerte,” sagde hun.
 
Nye behov på skolerne
Mange skoler er bygget på et tidspunkt, hvor man tænkte anderledes om lærerjobbet og undervisning, påpeger Kasper Bøcher. Gymnasiereformen stiller for eksempel større krav til vejledningsseancer mellem lærer og elev, og teamsamarbejdet kræver møderum, hvor lærerne kan tale sammen i rolige omgivelser.
”Jeg har bemærket, hvordan mange lærerværelser er blevet til arbejdsrum. Det er en uheldig udvikling, for man har også brug for steder på arbejdet, hvor der ikke arbejdes, og hvor man kan trække sig tilbage og holde pause,” siger Kasper Bøcher siger og fortsætter:
”Hvis man lokalt finder ud af, at man ønsker, at lærerne skal være mere på skolen, er det selvfølgelig en forudsætning, at de fysiske rammer er i orden. Det er med til at sikre den gode undervisning.” 

 

Indretning af arbejdspladser til lærere

Se inspirationsguiden til indretning af arbejdsplader til lærere her.

Procesguide til nye arbejdspladser

Fra idé til arbejdsplads - Procesguidens 8 trin:

 1. Opstart
 2. Vision og mål
 3. Status
 4. Behov
 5. Test
 6. Indretning
 7. Udførelse og ibrugtagning
 8. Opfølgning og evaluering

Tanker før indretningen

Det er vigtigt at overveje, hvilke arbejdsfunktioner et nyt lokale skal indeholde.
 

I guiden præsenteres 6 forskellige indretningsprincipper, der passer til forskellige arbejdsfunktioner:

 1. Work - den personlige arbejdsplads
 2. Hotsport - midlertidigt ophold
 3. Lounge - pause
 4. Meet - møder
 5. Flex - arbejdsplads der deles af flere
 6. Box - opbevaring

Lovkrav

Se love og bekendtgørelser om indretning af arbejdspladser her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater