Artikel
GL-formand om tidsgrænse på VUC: “Man rammer de mest sårbare i uddannelsessystemet”
Formand 04 Tomas Kepler

GL-formand om tidsgrænse på VUC: “Man rammer de mest sårbare i uddannelsessystemet”

Der er politisk enighed om at indføre en tidsgrænse på hf-enkeltfag og avu. Politikerne har set sig sure på VUC, lyder kritikken fra GL's formand. Han frygter for konsekvenserne.

Det er forkasteligt. Så hård er meldingen fra formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening Tomas Kepler, fordi et politisk flertal ønsker at indføre en øvre grænse for, hvor længe en kursist kan tage forløb på hf-enkeltfag og almen voksenuddannelse(avu) på fuld tid.

“Det er helt grundlæggende en rigtig dårlig idé. Hf-enkeltfag er jo et tilbud, som giver en helt særligt gruppe af kursister mulighed for at sammenstykke en uddannelse med en meget høj grad af fleksibilitet,” siger Tomas Kepler og uddyber:

“Vi må erkende, at der er nogle kursister, der har behov for de tilbud på grund af deres livssituation. De har behov for, at uddannelsesforløbet er superfleksibelt, og det er det på hf-enkeltfag.”

Tomas Kepler understreger samtidig, at den mulighed, som kursister har for at sammensætte et uddannelsesforløb fleksibelt, ikke findes andre steder i uddannelsessystemet.

Planen om at indføre en tidsgrænse på hf-enkeltfag og avu er en del af aftalen om finansieringen af den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU), som kom i stand i sidste uge mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Læs: Gymnasier skal betale til ny ungdomsuddannelse

Vi skulle finde nogle penge, og vi har samtidig et system, hvor man kan gå i et hamsterhjul og tage det ene VUC-forløb efter det andet,

Mai Mercado, ungdomsuddannelsesordfører
Det Konservative Folkeparti

Hamsterhjul
Mai Mercado fra Det Konservative Folkeparti begrunder tiltaget over for Altinget:

“Vi skulle finde nogle penge, og vi har samtidig et system, hvor man kan gå i et hamsterhjul og tage det ene VUC-forløb efter det andet,” siger hun til Altinget.

Det billede kan Tomas Kepler slet ikke genkende.

“Jeg tror ikke, at der er mange kursister, der synes, at det er særligt sjovt at leve af SU, når udsigten er, at så snart de er færdige, så vil de have bedre muligheder for at komme i arbejde og hæve deres indkomst,” siger Tomas Kepler, der beskriver det som en politisk misforståelse. 

“Det, vi ved, er, at kursisterne er mennesker, som stort set ikke har trukket på uddannelsessystemet tidligere. Vi ser heller ikke tegn på, at systemet skulle blive overudnyttet – tværtimod.”

Set sig sure på VUC
Hvilken øvre grænse for, hvor mange år en kursist kan tage avu eller hf-enkeltfag, skal først fastsættes, efter at Børne- og Undervisningsministeriet har gennemført et eftersyn af avu og hf-enkeltfag, står der i aftalen om FGU-finansieringen.

Eftersynet beskriver GL’s formand som “god stil“ – især set i lyset af politikernes misforståelse af uddannelserne.

“Det handler om at finde ud af, hvem man rammer og hvordan – ikke mindst, når vi ved, at den her gruppe er den mest sårbare i uddannelsessystemet,” siger Tomas Kepler, der undrer sig over de politiske udmeldinger.

“Der er, som om at nogle politikere har set sig sure på VUC. De er ikke klar over, hvilke vellykkede uddannelsesforløb de står for.” 

Jeg tvivler meget på, at man får mange flere kursister hurtigt igennem. 

Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Negative fremtidsudsigter
Politikerne tror, at tidsgrænsen vil resultere i, at kursisterne vil gennemføre meget hurtigere, mener Tomas Kepler, men den præmis er han uenig i.

“Det, at de tager hf-enkeltfag, er jo ofte udtryk for, at de er i en livssituation, hvor det er det eneste rigtige uddannelsestilbud for dem.”

Han tror, at politikerne også foreslår en tidsgrænse for at have en mulighed for at spare på VUC, men GL-formanden beskriver det som et snæversynet blik for økonomi.  

“Jeg tvivler meget på, at man får mange flere kursister hurtigt igennem. Derimod kan jeg godt være lidt bekymret for, at hvis de ikke længere har den mulighed, for hvor dukker de så op i forretningen Danmarks regnskab? Er det så lige pludselig som kontantmodtager, og hvilken udgift er der så forbundet med det? Det giver noget mere negative fremtidsudsigter end uddannelse,” siger Tomas Kepler. 

Provenu skal anvendes i VUC
Selvom planen om tidsbegrænsning for avu og hf-enkeltfag kom i stand i forbindelse med aftalen om FGU-finansieringen, så kunne aftalepartierne ikke blive enige om at bruge et eventuelt VUC-provenu til at finansiere FGU. I stedet bliver FGU blandt andet finansieret ved, at bygningstaxametret for de almene gymnasier bliver sat ned, og der kommer besparelser på læringskonsulenter og skolepraktiktaxameter.

Regeringen vil i løbet af foråret 2020 præsentere et oplæg for den politiske aftalekreds.

“Aftalekredsen er enig om, at et provenu skal anvendes til at understøtte studie- og læringsmiljøer for voksne og i VUC-sektoren generelt,” står der i aftalen. 

Øvre grænse for hf-enkeltfag og avu

I aftaleteksten om FGU-finansieringen står der om den øvre grænse for VUC:

I tillæg til denne aftale er aftalekredsen enige om at fastsætte en øvre grænse for, hvor mange år en kursist kan tage forløb på almen voksenuddannelse (avu) og hf-enkeltfag på fuld tid.

Dette skal ske med udgangspunkt i et igangsat eftersyn af avu og hf-enkeltfag.

Eftersynet gennemføres af Børne- og Undervisningsministeriet i dialog med VUC-sektoren.

Regeringen vil i løbet af foråret 2020 præsentere et oplæg for aftalekredsen. Aftalekredsen er enig om, at et provenu skal anvendes til at understøtte studie- og læringsmiljøer for voksne og i VUC-sektoren generelt.

Dette tillæg til aftalen indebærer ikke, at VUC-sektorens uddannelsestilbud og rammevilkår fremover er omfattet af Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Se hele aftalen for FGU-finansieringen her.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater