Artikel
Maria ærgrer sig over lukning af VUC-afdeling: Nærhed og støtte betyder meget for mig

Maria Poulsen har til sommer taget en fuld hf på VUC Søndersø. Hun synes, det er synd for andre elever, at afdelingen lukker.

Maria ærgrer sig over lukning af VUC-afdeling: Nærhed og støtte betyder meget for mig

VUC-afdelingen i Søndersø på Fyn lukker på grund af for få elever og dårlig økonomi. De små afdelinger kan dog noget særligt, fortæller elever og lærere.

Tekst_ Johan Rasmussen
Foto_ Johan Rasmussen

“Jeg var nok ikke kommet i gang med uddannelse, hvis jeg skulle tage til Odense,” fortæller Maria Poulsen.

Hun er 36 år, og til næste forår afslutter hun en fuld hf fra VUC-afdelingen i Søndersø. Hun er blandt de sidste elever og kursister, som har glæde af den lille afdeling på Nordfyn.

Ledelsen og bestyrelsen på HF og VUC Fyn har besluttet at lukke afdelingen næste forår på grund af for få tilmeldte elever og dermed dårlig økonomi.

For Maria Poulsen har den lille VUC-afdeling gjort en stor forskel i hendes liv, og hun synes, det er ærgerligt, at andre voksne ikke får glæde af at uddanne sig eller videreuddanne sig på den lille afdeling.

“Jeg er ordblind, og jeg er glad for, at holdene ikke er så store, og at jeg har fået så meget støtte af lærerne. Alle kender alle, og der er et godt sammenhold på skolen,” fortæller Maria Poulsen.

I dag er hun til en afveksling og for første gang på den store afdeling af HF og VUC Fyn i Odense, da hun og andre elever sammen med deres lærer Michael Juul Nielsen skal til kortfilmsfestival i Odense.

“Her er virkelig mange mennesker,” udbryder hun og kigger rundt i den store bygning i Odense, hvor der summer af liv på gangene og i lokalerne.

Det er svært at være alenemor og nå at være i Odense tidligt om morgenen.
Maria Poulsen, elev
VUC Søndersø

For Maria Poulsen, som bor i den lille by Veflinge på Nordfyn, er transporttiden til Odense med offentlig transport på over tre kvarter. Hun er alene med sin søn på syv år, og hun var nok ikke gået i gang med uddannelse, hvis ikke hun kunne læse i Søndersø, fortæller hun.

“Så havde jeg nok arbejdet i stedet for. Det er svært at være alenemor og nå at være i Odense tidligt om morgenen,” forklarer hun.

Det handler dog ikke kun om afstand i kilometer og tid. Maria Poulsen fortæller, at hendes lærere i folkeskolen ikke for alvor gjorde noget for at støtte hende for at kompensere for hendes ordblindhed. I stedet blev hun sat sammen med yngre elever, som svarede til hendes læseniveau. Hun fik aldrig afsluttet niende klasse, og derfor havde hun også brug for en tryg begyndelse for igen at vende tilbage til bøger, computer og uddannelse.

I løbet af de seneste fem år har hun på VUC-Søndersø afsluttet 9. og 10. klasse via Almen Voksenuddannelse (AVU), og til sommer står hun med en fuld hf.

“Jeg vil gerne være pædagog, men jeg frygter lidt for det boglige på uddannelsen,” siger hun.

“Det kan du godt klare,” siger lærer Michael Juul Nielsen og kigger på Maria Poulsen.

Gode til at understøtte elever
Han underviser i dansk og historie på Søndersø og underviste Maria Poulsen sidste skoleår.

Han er også ked af, at VUC-afdelingen i Søndersø lukker, selvom han godt kan forstå, at ledelse og bestyrelse på HF og VUC Fyn har truffet beslutningen.

“Vi er gode til at understøtte elever, som måske ikke tror på sig selv. Vi har haft mange kursister, som har slået sig lidt på uddannelsessystemet. Nogle har diagnoser og dårlig trivsel,” siger Michael Juul Nielsen.

Mange elever vil også kunne få den samme støtte på VUC i Odense eller i Middelfart, men Michael Juul Nielsen mener, at nogle voksne på Nordfyn ikke vil komme i gang med uddannelse, når Søndersø lukker.

“Længere transport betyder noget. Men for nogle typer elever betyder det også noget at læse på en lille skole, som er lokalt forankret, og hvor folk hilser på hinanden i Netto. Det er ikke alle elever, som trives på en stor campus,” siger han.

Kort vej mellem lærer og kursist
Senere på dagen kommer lærer Anette Fog susende ind på afdelingen i Søndersø, 20 minutter før hendes matematiktime begynder kvarter over tolv.

Hun har undervist på VUC Nyborg om formiddagen, og nu sluger hun hurtigt en hjemmelavet salat, mens hun fortæller om VUC Søndersø.

Flere elever har en barriere i forhold til at lære matematik, og de er glade for at komme i gang med uddannelse et lille sted.
Anette Fog, lærer
HF og VUC Fyn

“Det er et tab på mange måder, at Søndersø lukker. Det er et lille sted, og der er kort vej fra kursister til lærere og de andre ansatte. Jeg oplever, at flere elever har en barriere i forhold til at lære matematik, og de er glade for at komme i gang med uddannelse et lille sted. Det er ikke alle, som vover at tage til Odense,” siger Anette Fog.

Hun nævner også, at der er et godt kollegialt fællesskab på Søndersø, og ifølge hende er der lavet meget godt udviklingsarbejde på afdelingen. Blandt andet har afdelingen arbejdet meget med det såkaldte SIM-koncept, hvor nogle elever sidder fysisk i klassen, mens andre følger med hjemmefra. Konceptet er udbredt på alle afdelinger på HF og VUC Fyn og er nødvendigt for at kunne samle flere elever på et hold.

20 minutter senere byder Anette Fog matematikholdet velkommen. Tre elever sidder i klassen, og fem følger med online. Eleverne på skærmen siger hej, så det kan høres i højtalerne.

Anette Fog gennemgår renteformlen, og eleverne svarer på hendes spørgsmål om terminer og procenter, inden de selv skal i gang med at lave beregningerne.

En af kursisterne i klassen er Agija Zuga-Mackevice. Hun er 38 år og fra Letland. Hun har arbejdet som SOSU-assistent, men måtte opgive arbejdet på grund af kroniske smerter i kroppen efter en rideulykke.

Hun viser flere markante ar ved venstre kraveben, skulderen og armen for at illustrere sin historie.

“Nu vil jeg videre i livet og tage en ny uddannelse. Jeg skal vælge en uddannelse og et arbejde, som min krop kan holde til,” siger Agija Zuga-Mackevice.

Hun forklarer, at hun er glad for at være på afdelingen på Søndersø, fordi her er småt, der er små hold, og lærerne er gode til at støtte hende. Hun har også taget nogle fag på afdelingen i Middelfart og som fjernundervisning.

“Jeg kommer ikke til at tage til Odense, så måske tager jeg de sidste fag som fjernundervisning,“ siger hun.

Næsten lukket
Lars Vandall Zimsen er afdelingsleder på VUC Søndersø og leder af fjernundervisningen for hele HF og VUC Fyn.

Han viser rundt i den rødbrune murstensbygning fra begyndelsen af 1980’erne. Der er ikke mange mennesker på gangene. En kvinde ser søgende ud og spørger efter lokalet til ordblindeundervisning, og Lars Vandall Zimsen peger mod det rigtige lokale.

“Efter at vi i foråret meldte ud, at vi lukker til næste år, er der endnu færre elever i år. Der er nok flere, som ikke vil begynde en uddannelse hos os, når vi lukker. Og nogle har måske fået den opfattelse, at vi allerede er lukket,” forklarer han på vej ned ad de tomme gange.

Det er direktionen og bestyrelsen, som tog beslutningen om at lukke afdelingen i Søndersø.

Sidste skoleår var der kun 44 årskursister på afdelingen i Søndersø, og i dette skoleår er der under 30. De tal dækker dog over flere mennesker, da de fleste elever kun har et eller få fag. Alligevel er det for få elever til, at afdelingen er bæredygtig.

Lars Vandall Zimsen kan godt forstå beslutningen ud fra et rationelt synspunkt.

“Når der bliver færre kursister generelt, bliver der også færre store hold, og det er dem, som betaler for, at vi også kan have små hold. Der er for få kursister, til at det økonomisk hænger sammen at drive Søndersø,” siger han.

De små afdelinger er gode til at tage uddannelsesfremmede ind, som har haft udfordringer med uddannelsessystemet tidligere.
Lars Vandall Zimsen, afdelingsleder
VUC Søndersø

Han nævner dog også, at når holdene bliver meget små, så kan det også gå ud over det faglige og selve undervisningen.

Selvom det rationelt giver mening at lukke Søndersø, så er det dog ikke uden omkostninger for borgerne på Nordfyn, mener Lars Vandall Zimsen.

“De små afdelinger er gode til at tage uddannelsesfremmede ind, som har haft udfordringer med uddannelsessystemet tidligere. Det lokale miljø gør dem trygge, og så ser vi, at nogle efter et år hos os, føler sig bedre rustet til at læse videre i Odense,” siger han.

For nogle elever og kursister er den mentale afstand til VUC i Odense meget stor, forklarer han.

“De har dårlige oplevelser fra folkeskolen, de er ordblinde eller har en diagnose. Hvis de skal i gang med uddannelse, så skal det foregå i lokale og trygge rammer,” siger Lars Vandall Zimsen.

Han er som skrevet leder af fjernundervisning på HF og VUC Fyn, og han håber, at fjernundervisning for nogle af de uddannelsesfremmede borgere i Nordfyn kan være måden at komme i gang med uddannelse, når Søndersø er lukket næste år.

“Men en stor del vil have brug for undervisning, hvor de møder frem i en klasse, og så vil de være nødt til at tage til Middelfart, Glamsbjerg eller Odense. Dermed skal de bruge meget mere transporttid, hvilket sagtens kan være uoverskueligt for nogle af dem,” siger Lars Vandall Zimsen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater