Artikel
Politikere og kriseramt VUC: Regeringen skal handle hurtigere
Klassevaerelse-borde-stole-aspect-ratio-348-234

Politikere og kriseramt VUC: Regeringen skal handle hurtigere

Krisen for VUC er nu så stor, at det haster med politisk handling. Regeringen gør ikke nok for at hjælpe VUC, mener partier.

Tekst_ Johan Rasmussen
Foto_ Shutterstock (Arkivfoto)

VUC-sektoren er i dyb krise. Og den forrige regering og den nuværende regering har forsømt at skabe gode og permanente økonomiske rammer for VUC. Sådan lyder kritikken blandt andet fra SF.

“Socialdemokratiet har flere gange understreget, at VUC-afdelinger ikke skal lukke, og at VUC er vigtigt. Men den tidligere socialdemokratiske regering har i hele sidste regeringsperiode forsømt at lave et nyt taxametersystem for VUC, som kan være en permanent løsning, og det ser heller ikke ud til, at det er på trapperne nu,” siger Astrid Carøe, som er ungdomsuddannelsesordfører for SF.

VUC havde sidste år et samlet underskud på 60 millioner kroner, og i følge Danske HF & VUC vil 2023 også stå i krisens tegn. To afdelinger, en i Greve og en i Søndersø, er under afvikling, og flere steder bliver lærere afskediget.

“Der er brug for en ny taxametermodel, som gør VUC mindre sårbar over for konjunkturer. Det er meget vigtigt, vi også har VUC i de mindre byer. Mange mennesker ville ikke tage uddannelse, hvis de ikke kunne gå på VUC,” siger Astrid Carøe, som understreger, at SF fortsat vil lægge pres på regeringen for at gøre mere for VUC.

Løsningen for VUC er ikke midlertidige puljer. Der skal permanente løsninger til.
Astrid Carøe, ungdomsuddannelsesordfører
SF

Hun har stillet et skriftligt spørgsmål til børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye om, “ministeren vil gøre noget for at forhindre, at flere VUC-afdelinger lukker?”

I det skriftlige svar skriver Mattias Tesfaye, at regeringen foreslår, at der samlet afsættes 23,4 millioner kroner i 2023 til økonomisk udfordrede VUC-afdelinger.

13,4 millioner kroner af de midler er dog fra en pulje, som blev uddelt i 2020 og fire år frem. Så reelt set forbedres økonomien på VUC i år med 10 millioner kroner. Underskuddet sidste år lød dog på 60 millioner kroner.

“SF har presset på for at få uddelt de her puljer, og dem er vi også glade for. Men løsningen for VUC er ikke midlertidige puljer. Der skal permanente løsninger til,” siger Astrid Carøe, som eksempelvis peger på, at taxameteret for ordblindeundervisning er for lavt, og derfor kan mindre VUC-afdelinger reelt ikke dække de faktiske omkostninger.

VUC: Afdelinger lukker
Pernille Brøndum, som formand for Danske HF & VUC, der repræsenterer VUC-sektoren siger, at hun er glad for, at regeringen i finanslovsforslaget vil uddele 10 millioner kroner ekstra til VUC.

“Men 10 millioner kroner er ikke i sig selv nok til at forhindre, at afdelinger lukker. Der er nu 30 VUC-afdelinger med under 100 årskursister, og to af dem er under lukning,” siger hun.

Det er essentielt, at der er uddannelsesdækning i hele landet også i landdistrikterne.
Karina Adsbøl, undervisningsordfører
Danmarksdemokraterne

Undervisningsordfører for Danmarksdemokraterne Karina Adsbøl forstår godt, at VUC-sektoren er bekymret, og hun efterlyser også handling fra regeringen.

“Det er essentielt, at der er uddannelsesdækning i hele landet også i landdistrikterne. VUC spiller også en vigtig rolle for de 45.000 unge, som hverken er i uddannelse eller arbejde,” siger Karina Adsbøl, som også peger på, at der er brug for et nyt taxametersystem for VUC.

Hun henviser til regeringens eget regeringsgrundlag, hvor der står: “Regeringen vil fremtidssikre det danske uddannelsessystem med mere frihed, fleksibilitet og sammenhæng mellem alle uddannelsesniveauer, videreuddannelserne og arbejdsmarkedet i hele landet og gennem hele livet. Man skal kunne uddanne, omskole og opkvalificere sig gennem et helt arbejdsliv, så man ikke er låst fast af det uddannelsesvalg, man træffer som ung.”

“Det er vi enige i, og VUC spiller en vigtig rolle i den sammenhæng,” siger Karina Adsbøl.

Skævvridning mellem land og by
Alternativet mener også, det er vigtigt, at VUC genoprettes.

“VUC har en væsentlig opgave i forhold til at kunne tilbyde mennesker uddannelse hele livet – eksempelvis mennesker, der har haft det svært i folkeskolen. Hvis VUC kun ligger i de større byer, vil det bidrage til yderligere skævvridning mellem land og by. Derfor er det vigtigt, at VUC’s udvikling vendes,” siger Noah Sturis, som er ungdomsuddannelsesordfører og midlertidigt sidder i Folketinget, mens Christina Olumekos har orlov.

Formand for Danske HF & VUC Pernille Brøndum er glad for, at politikere understreger, at VUC er vigtig. Hun har også tillid til, at regeringen mener, at VUC spiller en vigtig rolle i fremtidens uddannelsessystem.

“Jeg tror, at regeringen er i gang med en større analyse af uddannelsessystemet, og jeg har tillid til, at regeringen mener, at  VUC også spiller en vigtig rolle i den sammenhæng. Men vi er nødt til at råbe vagt i gevær, da små afdelinger er ved at kollapse. Vi har brug for, at regeringen handler nu,” siger Pernille Brøndum.

Socialdemokratiet: VUC har vigtig rolle
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har ikke ønsket at deltage i denne artikel.

Socialdemokratiets undervisningsordfører Astrid Krag har ikke haft tid til at stille op til interview. Hun har dog sendt en sms, hvor hun  blandt andet skriver: “Det moderne arbejdsmarked stiller krav til løbende efter- og videreuddannelse af medarbejderne og den samlede arbejdsstyrke. Samtidig er der stadig alt for mange voksne, som mangler basale færdigheder som at kunne læse, skrive eller regne. Det gør det svært at begå sig på arbejdsmarkedet. Her spiller VUC en vigtig rolle.”

Hun skriver også, at der med finansloven bliver uddelt 10 millioner kroner ekstra til VUC. Hun  peger også på, at regeringen i finansloven har foreslået, at der i 2024 uddeles 185 millioner kroner til FGU og voksen- og videreuddannelse, og derefter 165 millioner kroner årligt til formålet fra 2025. Det er dog op til politisk forhandling, hvordan pengene skal fordeles.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater