Artikel
GL-formand: “Gymnasielærere har brug for håb”
Rep Tomas

GL-formand: “Gymnasielærere har brug for håb”

De seneste års nedskæringer har tæret på gymnasielærernes arbejdsmiljø. Derfor håber gymnasielærernes formand på nye tider. Men det kræver, at politikerne støtter op om lærerne og skolerne - og at lærerne står sammen.

Det har aldrig været hårdere at være gymnasielærer.

Det sagde formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), Tomas Kepler, da han holdt sin mundtlige beretning for de 250 tillidsrepræsentanter, der er samlet til det årlige repræsentantskabsmøde i København i dag og i morgen.

“Udfordringerne har aldrig været større, situationen har aldrig været mere kritisk. Efter snart syv magre år, som har set skiftende regeringer og folketingsflertal rulle danmarkshistoriens måske mest uambitiøse og ødelæggende uddannelsespolitik ud over sektoren,” sagde Tomas Kepler.

Den ødelæggende uddannelsespolitik har også påvirket arbejdsmiljøet for gymnasielærerne. Gymnasielærerne ligger helt i toppen af en række alarmerende statistikker, eksempelvis for arbejdsrelateret stress, søvnbesvær, depression, og ubalance mellem arbejde og privatliv, påpegede GL-formanden. 

“Hverdagen er blevet mere og mere forjaget, kaotisk og usammenhængende, og der er et markant misforhold mellem ressourcer og opgaver, som ingen for alvor har fundet eller leveret effektive, kollektive løsninger på,” sagde han.

Læs: Gymnasielærere plaget af stress, angst og følelsesmæssige belastninger

Tænde håb
GL’s formand ser det derfor som en af GL’s største opgaver at tænde et håb blandt landets gymnasielærere.

“Et håb, som jeg oplever, er mere og mere fraværende hos vores kolleger. Et håb om, at fremtiden er positiv, at fremtiden vil blive bedre end den virkelighed, vi lige nu befinder os i, og at vi selv har indflydelse på fremtiden,” sagde han.

For ifølge GL’s formand har mulighederne måske aldrig været mere åbne end nu. Han nævnte blandt andet afskaffelsen af omprioriteringsbidraget som tegn på, at man står overfor et vendepunkt. 

“Men der skal selvfølgelig meget mere til end blot et stop for yderligere nedskæringer. Efter nedskæringer på halvanden milliard er vi nu ikke bare på, men under det absolutte nulpunkt, og det er bydende nødvendigt, at man politisk finder vilje til at geninvestere i uddannelserne,” understregede Tomas Kepler på sit første repræsentantskabsmøde som formand for GL.

I begejstringen over at have oplevet idealer omsat til konkret handling ligger også et håb, vi skal forsøge at gribe.

Tomas Kepler, formand
GL

En organiserende fagforening 
Ny regering, ny minister og ny forhandlingsmodpart er alle nogle ting, som kan give anledning til håb for gymnasielærerne, sagde Tomas Kepler.

Han fremhævede også de seneste overenskomstforhandlingerne som noget, der kan give et kollektivt håb.

Gymnasielærerne fik ikke egne krav igennem, men at få håndteret de famøse tre knaster – løngabet, frokostpausen, og overenskomstdækning af de lærere, som arbejder efter Lov 409 – var vigtigt og nødvendigt, sagde GL-formanden, der understregede, at der faktisk også lå mere under. 

“Det, der fik medlemmerne på gaden, var, at ”nok er nok”. Man synliggjorde i fællesskab, at man ville have respekten for de offentlige ansatte og den offentlige arbejdsopgave tilbage. Og så blev det en kamp om retten til reelle og frie forhandlinger,” sagde han.

“’Fagbevægelsen er blevet genfødt, idealerne er blevet vækket’ sagde mange, inklusiv jeg selv. I begejstringen over at have oplevet idealer omsat til konkret handling ligger også et håb, vi skal forsøge at gribe. Vores opgave som fagforening er at give medlemmerne mulighed for at holde liv i den begejstring, i det håb.”

GL’s hovedbestyrelse besluttede som et af sine allerførste indsatsområder at forny indsatsen for at blive en mere organiserende fagforening, fortalte Tomas Kepler. Det skal ske i samarbejde med DeltagerDanmark, der er en socialøkonomisk virksomhed, som specialiserer sig i organisering og involvering.

Læs: Mange flere skal involveres i at skabe et bedre arbejdsliv

Kollektivt modsvar på den individualiserede virkelighed
GL ser et stort behov for, at lærerne står sammen. 

“Lærere slides i stigende omfang op af presset fra et system, som agerer så udannet, at de selv føler sig umyndiggjorte, isolerede og presset ud i nødløsninger, som egentlig ikke løser noget,” sagde Tomas Kepler.

Han hører ofte om lærere, der føler sig hensat til at forsøge at finde deres egne, individuelle måder at løse problemerne på. 

“Vi skal tage bestik af den nuværende situation. Den kræver af os – måske mere end nogensinde – at vi uophørligt arbejder for at finde nye, kollektive modsvar på den individualiserede virkelighed, som mange kolleger oplever og beretter om. Vi skal handle som et kollektiv for at vække håbet. Det skal vi gøre centralt – og lokalt.”

Der er en afgrundsdyb afstand mellem de politiske bestillinger og lærernes og ledernes muligheder for at indfri dem.

Tomas Kepler, formand
GL

Rammer skal følge bestillnger i lovtekst
Men der var også en opsang til politikerne fra GL’s formand. Han nævnte blandt andet modsætningen i, at der i forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten står, at man vil satse på uddannelse, men alligevel kort efter indgår en aftale om finansieringen af den forberedende grunduddannelse (FGU), hvor en del af finansieringen bliver taget fra gymnasierne. 

“At finansiere FGU’en på bekostning af landets gymnasieuddannelser og voksenuddannelsescentre er uforståeligt, uacceptabelt og helt uden respekt for den dybt alvorlige situation, vi står i,” sagde Tomas Kepler og uddybede:

“Vi er dybt bekymrede for, at man igen glemmer løftet om at satse på uddannelse, og gør øvelsen til et nulsum-spil, som kaster os ud i en omgang intern omfordeling. Der er altså ingen steder i landskabet, hvor de sidste fire års nedskæringer ikke har gjort skade.

Politikernes arbejde i forhold til gymnasiereformen blev også nævnt af GL’s formand.

“Som sådan kan reformen i dag stå som et skoleeksempel for vores politikere på, at man kan afgive alle de bestillinger i en lovtekst, man har lyst til – men hvis loven ikke bare skal blive til et eventyr, et stykke smuk lyrik, så skal rammerne følge med. Lige nu skal der tages store skridt, hvis vi skal sikre den dannende – og dannede – skole, ” sagde Tomas Kepler og tilføjede:

“Der er en afgrundsdyb afstand mellem de politiske bestillinger og lærernes og ledernes muligheder for at indfri dem.” 

Læs hele Tomas Keplers mundtlige beretning her.

GL's repræsentantskab

  • Repræsentantskabet er GL's højeste myndighed.
  • En til to gange om året indkalder hovedbestyrelsen til ordinært repræsentantskabsmøde.
  • Repræsentantskabet består af samtlige tillidsrepræsentanter. 
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater