Artikel
Forstå spillet om OK 24 – Eksperten giver overblikket
Nana-Wesley-Hansen-aspect-ratio-348-234

Nana Wesley Hansen, forsker i overenskomstforhandlinger i den offentlige sektor, mener, at løn bliver det helt store tema i OK24.

Forstå spillet om OK 24 – Eksperten giver overblikket

Hvad bliver de store temaer i OK 24, hvem er aktørerne, og hvad er risikoen for konflikt? Arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen giver svarene i denne guide til OK 24.

Tekst_ Benjamin Mikkelsen
Foto_ Johan Rasmussen

Overenskomstforhandlingerne (OK 24) er skudt i gang. Det får betydning på alt fra din arbejdstid til din løn.

Nana Wesley Hansen, der er lektor på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet, guider gennem de mange spørgsmål, der kan være til en overenskomstforhandling. Her er hjælp til den nyuddannede gymnasielærer eller den erfarne lærer, som skal have genopfrisket, hvordan overenskomstforhandlinger forløber, og hvilken betydning overenskomsten har.

Nana Wesley Hansen peger på, at inflationen i Danmark får stor betydning for forhandlingerne.

“Først og fremmest er det løn. Den høje inflation, vi så i 2022 og starten af 2023, gjorde, at priserne på alt fra madvarer til tøj steg. Det gør i sidste ende lønnen mindre værd. Inflationen er faldet noget siden da, men de offentlige lønmodtagere har oplevet at få udhulet deres købekraft. Derfor er løn det vigtigste tema i årets forhandlinger,” siger hun.

Fleksibilitet i arbejdstiden er også et stort tema for lønmodtagerne, mener hun.

“Mere indflydelse på egen arbejdstid og arbejdstilrettelæggelsen vil også fylde i forhandlingerne. Den stigende pensionsalder gør, at vi skal arbejde længere, og hvordan skal det hænge sammen med den arbejdsintensitet, der er på arbejdspladserne?”

“Arbejdsgiverne har på den anden side stort fokus på, at arbejdsudbuddet ikke må blive forringet,” siger Nana Wesley Hansen, som herunder giver svar på en række spørgsmål om OK24.

 

 

De vigtigste aktører

Formand for CFU- Rita Bundgaard

CFU
Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) forhandler de store generelle spørgsmål for alle de statsansatte. Det gælder for eksempel løn og fleksibilitet i arbejdstiden. Chefforhandler er formand Rita Bundgaard.

Tog over som formand i marts 2020.

Sektorformand, HK Stat.

Formand for Akademikerne - Lisbeth Lintz

Akademikerne (AC)
GL indgår i Akademikerne, der forhandler de generelle dele af overenskomsten for ansatte i staten med lange videregående uddannelser som gymnasielærere, læger og ­jurister. Formanden for Akademikerne er Lisbeth Lintz.

Formand siden 1. januar 2022 - tidligere formand i Overlægeforeningen.

Formand for GL - Tomas Kepler

GL
GL's forhandlingerne ledes af GL’s formand, Tomas Kepler.

Tidligere gymnasielærer i engelsk og historie på Aalborghus Gymnasium og HF. Nuværende formand for GL.

Finansminister - Nicolai Wammen

Finansministeriet
Det er finansminister Nicolai Wammen (S), der leder forhandlingerne med de statsansatte.

Finansminister fra 27. juni 2019 (S) - forhenværende borgmester for Aarhus Kommune.

OK 24 startede formelt den 20. december. Akademikerne og Finansministeriet havde inden jul kravsudveksling. Det kan du læse mere om her.

Overordnet set er der fra GL’s side blandt andet fokus på lokalløn, arbejdsmiljø, sammenhæng mellem tid og opgaver, mindre skævbelastning og det lokale samarbejde.

Nana Wesley Hansen forklarer:

Forhandlingerne er for alvor gået i gang i starten af januar. Deadline for at indgå en stor fælles aftale er den 29. februar.

De statslige aftaler lander først. Der laves en overordnet aftale for statsansatte og derefter for de enkelte områder i staten.

Dernæst kommer det regionale og til sidst de kommunale aftaler.

Nana Wesley Hansen forklarer:

Hvis ikke forhandlingerne er afsluttet den 29. februar, overgår de til Forligsinstitutionen.

Kan Forligsinstitutionen ikke få parterne til at mødes, vil en eventuel konflikt tidligst træde i kraft fra 1. april.

Nana Wesley Hansen forklarer:

Yderligere spørgsmål?

Skriv en mail til bem@gl.org - så vil vi løbende opdatere guiden.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater