Artikel
FORSKEREN: Nogle elever har brug for mere støtte
No image

FORSKEREN: Nogle elever har brug for mere støtte

Lars Ulriksen, lektor på Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet. Har forsket i gymnasiefremmede elever og står blandt andet bag projektet Når gymnasiet er en fremmed verden.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Er der behov for et socialt taxameter? 
Jeg skal ikke kunne sige, om et socialt taxameter er den rigtige løsning, men ud fra de undersøgelser, jeg har været med til at lave, kan man godt argumentere for, at skoler med mange gymnasiefremmede elever har brug for ekstra ressourcer. Gymnasiefremmede elever falder fra i større grad end andre og får et dårligere eksamensresultat. De har et større arbejde foran sig, fordi de ud over at lære det faglige også skal lære noget kulturelt. Derfor har de brug for mere støtte og vejledning.    

Hvad har gymnasiefremmede elever især brug for? 
Mange skoler laver introduktionskurser og lektiecaféer. Det er udmærket, men ikke tilstrækkeligt, for det rykker ikke for alvor ved de vanskeligheder, eleverne oplever i selve undervisningen. Det sværeste for mange gymnasiefremmede elever er at afkode sproget, der bliver talt i gymnasiet, og de krav, der bliver stillet. Derfor er det allervigtigste at få skabt en tættere kontakt mellem lærer og elev i den daglige undervisning. For eksempel gennem lavere klassekvotienter eller tolærerordninger.

Men vil det hjælpe? 
Ja, jeg er overbevist om, at man kan reducere frafaldet og forbedre karaktererne, hvis gymnasierne får flere ressourcer til at lave nogle af de her tiltag. Hvis de altså bruger pengene på at gøre noget andet end det, de har gjort før. Der er brug for at tilrettelægge undervisningen på nye måder og give en tættere vejledning og feedback, så den enkelte elev ved, hvad han eller hun har misforstået og gjort rigtigt. Både når det gælder det skriftlige arbejde og deres mundtlige indsats i timerne.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater