Artikel
Forsker: Sådan forbereder du dig som tillidsrepræsentant før lokale forhandlinger
samtale

Forsker: Sådan forbereder du dig som tillidsrepræsentant før lokale forhandlinger

OK 21 lægger op til øget dialog mellem ledelse og tillidsrepræsentanter om lærernes timeregnskab. Ekspert råder til at fokusere på forberedelse.

“Når året er gået, skal ledelse og tillidsrepræsentant drøfte sammenhængen mellem lærernes tidsforbrug og ledelsens planlægningstal – dermed skulle der også gerne blive et bedre udgangspunkt for planlægningen af det kommende skoleår.”

Sådan udlagde GL-formand Tomas Kepler tilbage i september resultatet af overenskomstforhandlingerne. OK 21 betyder dermed, at tillidsrepræsentanten får en ny, lokal forhandlingsopgave.

Læs: GL’s formand om OK 21: Det er en helt ny virkelighed

Hvordan griber man så bedst den dialog an? For at få svar på det har gymnasieskolen.dk interviewet lektor Trine Pernille Larsen, der er forsker på Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) på Københavns Universitet og medforfatter til den nyeste udgave af “Dig og den danske model”, der er en håndbog til tillidsrepræsentanter.

Hun understreger, at hun udtaler sig bredt om det offentlige arbejdsmarked og ikke gymnasiesektoren specifikt.

Trine Pernille Larsen fremhæver forberedelse som helt centralt for et godt resultat.

”Intet er gratis. Der gælder nogle af de samme spilleregler ved forhandlingsbordet, som når man forhandler løn. Det er blandt andet vigtigt at vide, hvad de økonomiske og budgetmæssige rammer er, ligesom det er vigtigt at vide, hvad der er ledelsens mandat. Typisk er der også en overordnet politisk ramme,” siger hun og fortsætter:

”Samtidig skal man afstemme, hvad der er kollegernes ønsker og krav. Her er det blandt andet vigtigt at komme rundt og snakke med dem og høre, hvor skoen eventuelt trykker, hvilke ændringer de ønsker sig, og hvilke muligheder de ser. Det er også vigtigt at få snakket om, hvilke negative konsekvenser en aftale eventuelt kan få.”

En lus mellem to negle
Trine Pernille Larsen fremhæver også, at det kræver en vis fingerspidsfornemmelse at sikre et godt forhandlingsklima med rektor, uden at kollegerne føler, at den tillidsvalgte agerer som ledelsens forlængede arm.

”Det er vigtigt at holde sig til regelsættet og være professionel. Det er vigtigt at holde en vis distance til ledelsen og agere som medarbejdernes repræsentant. Men samtidig er det vigtigt med en tillidsbaseret relation til ledelsen. Det kan man blandt andet gøre ved at sikre legitimitet i baglandet om forhandlingerne,” siger hun.

Det er vigtigt at have dialogen på forhånd med kollegerne om muligheder og rammer.

Trine Pernille Larsen, lektor
FAOS, Københavns Universitet

Trine Pernille Larsen understreger, at et solidt forhandlingsmandat fra kollegerne er alfa og omega.

”Det er vigtigt at komme rundt til alle, også dem, der ikke taler højest. Det er vigtigt, at alle føler sig repræsenteret, og at ingen føler sig overset. En ting er fælles møder for medarbejderne, men det er også vigtigt at snakke med folk en-til-en. Digitale spørgeskemaer kan også være en hjælp, men erstatter ikke de fysiske samtaler,” siger hun.

Samtidig er det vigtigt, at man som tillidsrepræsentant også er opmærksom på inkludere de grupper, der er ansat på andre vilkår end hovedparten.

”Tag snakken med de deltidansatte, vikarerne og de andre, som er løst tilknyttede arbejdspladsen. De er også en del af medarbejdergruppen, og eventuelle indgåede aftaler kan få lidt andre konsekvenser for dem. Samtidig kan udfaldet af forhandlinger få betydning for, hvordan arbejdsgiveren vælger at ansætte i fremtiden. Det kan i nogle tilfælde give nye kort på hånden.”

Forberedelse, forberedelse, forberedelse
FAOS-forskeren fremhæver også vigtigheden af en tæt dialog med kollegerne igennem hele forløbet.

”Det er vigtigt at have dialogen på forhånd med kollegerne om muligheder og rammer. Men lige så vigtigt er det at orientere dem løbende om, hvad der sker undervejs, og når forhandlingerne er slut.”

Og så, måske allervigtigst er det at have styr på det faktuelle.

”Før du går ind til en forhandling er det vigtigt at være velforberedt. Hvad er rammerne, og hvad er mulighederne? Snak eventuelt med fagforeningen på forhånd. Hvis man har en mere konfliktorienteret leder, kan en mulig vej være at trække på de formelle regelsæt:  hvad siger reglerne og aftalerne. Hvis man har ret til forhandling, så er der krav om, at der en dialog, og går det helt galt, kan man trække fagforeningen ind. Men det vigtigste er at gå argumenternes vej,” siger Trine Pernille Larsen.

Hun påpeger i samme åndedrag, at det kan være en hjælp, at man også snakker med andre, der har været igennem lignende forhandlinger, for at lære af deres erfaringer.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater