Artikel
Fjernundervisning er kæmpe udfordring for hf-elever
Elev hf frustreret

Fjernundervisning er kæmpe udfordring for hf-elever

Mange hf-elever er ekstra pressede af nødlukningen af skolerne. Udsigten til årskarakterer i stedet for eksamen gør udfordringen endnu større for hf, mener lærere og ledere.

Skolelukningerne på grund af Coronokrisen rammer en del af eleverne på VUC ekstra hårdt. 

Elever med diagnoser, fagligt svage elever og studerende med børn er nogle af dem, som lige nu er udfordret af en anderledes hverdag med nødundervisning. 

Sådan lyder meldingen fra lærere og ledere i VUC-sektoren. Samme sektor ønsker derfor også snart at få en afklaring på, om eksamen bliver aflyst, og hvordan eleverne derefter skal bedømmes, så de kan afslutte deres uddannelse.

Peter Friis er formand for HF og VUC-udvalget i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og underviser i dansk og filosofi på VUC Roskilde.

Han fortæller, at skolelukningerne er en meget stor udfordring på VUC.

“En del af målgruppen har meget svært ved at sidde alene og modtage fjernundervisning. Vi har elever med diagnoser, elever som er fagligt svage og elever med egne børn, og de er meget pressede af, at der ikke er en struktureret hverdag, hvor læreren er fysisk til stede,” siger Peter Friis.

Jeg er bekymret for, at elever falder fra i den her periode.

Peter Friis, formand
GL’s HF og VUC-udvalg

Han fortæller, at de første erfaringer med hjemmeundervisningen på hans skole viser, at mere end 200 elever ud af cirka 1.000 ikke er studieaktive. En optælling i administrationen viser, at de ikke afleverer opgaver, som de bliver stillet. Studievejlederne har derfor et stort arbejde med at ringe rundt til de kursister. 

“Jeg er bekymret for, at elever falder fra i den her periode, da de har svært ved at strukturere deres uddannelse,” siger han. 

GL: Aflyst eksamen
GL har meldt ud, at man ønsker at få aflyst eksamen og erstattet dem med årskarakterer, men foreningen erkender også, at der er en særlig udfordring på hf.

Læs: Lærere vil aflyse eksamen nu – rektorer vil vente

Peter Friis mener, at der skal findes særlige løsninger i en ekstraordinær situation. 

“Årskarakterer i stedet for eksamen på hf-uddannelsen kan desværre blive nødvendigt. Men det vil være en udfordring og meget specielt for vores elever og kursister,” siger Peter Friis.

Han forklarer, at mange elever på VUC netop har valgt hf, fordi de har dårlige erfaringer med karakterer fra andre uddannelser og ønsker en uddannelse, hvor de ikke bliver bedømt ud fra, hvad de siger i timerne.

“Årskarakterer passer bestemt ikke vores målgruppe, og vi er ikke vant til at tænke i årskarakterer,” siger Peter Friis.

GL’s HF og VUC-udvalg foreslår derfor, at årskaraktererne ikke kommer til at stå alene, hvis undervisningsministeren beslutter at aflyse eksamen på hf. 

Peter Friis peger på muligheden for lave en skriftlig prøve, en mundtlig evaluering på Skype eller noget lignende, som kan supplere årskarakteren.

“Vi vil gerne have, at Børne- og Undervisningsministeriet overvejer andre muligheder til at supplere årskarakteren på hf-uddannelsen, hvis eksamen aflyses,” siger Peter Friis.

Han understreger dog, at underviserne ikke står på bar bund i forhold til at give årskarakterer. Eleverne har før Coronakrisen lavet skriftlige opgaver, som ligger i systemet. 

“I en nødsituation kan vi godt give eleverne årskarakterer, men det er ikke optimalt.” 

Jeg hørte om en kursist med små børn, som måtte sætte sig ud i sin bil for at få ro til at følge undervisningen.

Pernille Brøndum, formand
Danske & VUC

Undervisning i bilen
Pernille Brøndum er formand for Danske HF & VUC og rektor på Nordvestsjællands HF og VUC.

Hun peger også på, at hjemmeundervisning presser mange elever, og for nogle er læringssituationen helt håbløs.

“Jeg hørte om en kursist med små børn, som måtte sætte sig ud i sin bil for at få ro til at følge undervisningen. Vi har nogle målgrupper på VUC, som bestemt ikke egner sig til at følge fjernundervisning og strukturere deres hverdag,” siger Pernille Brøndum og nævner eksempelvis elever med diagnoser og unge med forliste uddannelser bag sig.

“Udfordringen er at finde balancen, mellem at eleverne får undervisning og kommer videre fra denne periode, uden at vi vælter dem omkuld,” siger Pernille Brøndum.

Samtidig er mange elever frustrerede og nervøse for, hvad der skal ske med deres eksamen, og om de kan færdiggøre deres uddannelse.

Pernille Brøndum mener også, der er brug for en afklaring inden længe. Hvis skolelukningen bliver forlænget yderligere efter påske, foreslår Danske HF og VUC, at eksamen aflyses, og undervisningsperioden forlænges med 14 dage.

Hun erkender, at lærerne dermed kan blive nødt til at give eleverne årskarakterer, selvom det ligger meget fjernt for hf-uddannelsen. 

Hun foreslår, at lærerne tager en slags vurderingssamtale med eleverne på en videoforbindelse.

“Læreren kan så spørge ind til et par emner, og den samtale kan være et supplement til lærerens generelle vurdering af eleven,” siger Pernille Brøndum, som ikke mener, det er muligt at holde en form for virtuel skriftlig eksamen hjemmefra, da risikoen for snyd vil være for stor.

Bedømmelse af den introverte pige
Lars Bo Jensen underviser i mediefag og samfundsfag og er tillidsrepræsentant på Kolding HF og VUC.

Sandsynligheden for, at vi giver de forkerte karakterer, bliver større, hvis vi skal give årskarakterer.

Lars Bo Jensen, lærer og tillidsrepræsentant
Kolding HF og VUC

Han erkender, at det kan være nødvendigt at indføre en form for årskarakterer, hvis eksamen aflyses i år. 

“Det vil dog rejse en række udfordringer og problemstillinger. Jeg underviser for eksempel elever på halvårshold, som begyndte i januar og på nuværende tidspunkt kun har været til undervisning i to måneder. Det er vanskeligt at vurdere deres faglige niveau,” siger Lars Bo Jensen.

Han peger også på, at hf-eleverne er begyndt på en uddannelse, hvor de ikke bliver bedømt på, hvad de siger i timerne, og det er mange glade for.

“Hvordan vurderer man den introverte pige, som aldrig siger noget? Hun kan gå op til eksamen og klare sig godt. Sandsynligheden for, at vi giver de forkerte karakterer, bliver større, hvis vi skal give årskarakterer,” siger Lars Bo Jensen, som tilføjer, at karakterer i forvejen ikke nødvendigvis er retfærdige i forhold til de enkelte elever.

 

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater