Artikel
Coronakrisen rammer 3.g’ernes store skriftlige opgave
Fysk_kemi_lokale

Coronakrisen rammer 3.g’ernes store skriftlige opgave

Lærere har måttet gribe til en plan B for SRP og SOP. Praktiske forsøg laves hjemme, opgaveformuleringer ændres og vejledningen er online. Lærere er bekymret for fagligt svage elever.

Nedlukningen af gymnasierne skaber nu problemer for landets 3.g’ere, der netop i disse uger er i gang med deres store skriftlige opgaver – studieretningsprojektet (SRP) på stx og studieområdeprojektet (SOP) på hhx og htx.  

Især de elever, der skriver i de naturvidenskabelige fag og skal lave forsøg som en del af deres opgave, er udfordret, lyder det fra lærere landet over.

På Borupgaard Gymnasium i Ballerup går eleverne i gang med SRP i dag. Fysiklærer Joakim Bækgaard skal vejlede 12 elever. Det har sendt ham på overarbejde i den seneste uge. For med skolelukningen måtte han ændre problemformuleringerne i næsten alle opgaver. 

“For langt hovedparten af eleverne er det eksperimentelle arbejde grundpillen i deres SRP. To havde nået at lave deres eksperimenter, men for resten var den mulighed væk,” fortæller Joakim Bækgaard.

Bekymret og ked af det
Til flere elever har han fundet data, som de kan bruge i deres opgave – nu hvor de ikke selv kan arbejde i skolens laboratorier. 

“Men min erfaring er, at eleverne ikke får den samme forståelse af data, når de ikke selv har genereret dem, så det er langt fra en fordel,” siger Joakim Bækgaard. 

Jeg er især bekymret for de elever, der fagligt kæmper lidt, men som klarer sig på flid og arbejdsomhed.

Joakim Bækgaard, lærer
Borupgaard Gymnasium

Andre elever får nogle mere teoretiske opgaver, end det var planen. Han har ikke haft tid til at drøfte ændringerne med alle sine elever og indrømmer, at han både er lidt bekymret og ked af det på deres vegne. Han frygter, at eleverne ikke får vist, hvor meget de faktisk kan, fordi de pludselig står med en anderledes opgave, end den de har forberedt sig på. 

“Jeg er især bekymret for de elever, der fagligt kæmper lidt, men som klarer sig på flid og arbejdsomhed. For dem kan det være svært pludselig at blive drejet i en anden retning,” siger Joakim Bækgaard, der håber, at Undervisningsministeriet kommet med klare retningslinjer for, hvordan bedømmelsen til eksamen skal tage højde for de ændrede forudsætninger. 

Henter udstyr hos lærer
På Næstved Gymnasium og HF har matematik- og fysiklærer Martin Frøhling Jensen ni elever, som netop er gået i gang med at skrive SRP. Også her må der i flere tilfælde en plan B i brug.

Eleverne kan så komme forbi og hente udstyret hos mig, så de kan lave det eksperimentelle arbejde hjemme.

Martin Frøhling Jensen, lærer
Næstved Gymnasium og HF

Martin Frøhling Jensen har været inde på skolen og hente lysmålere, mikrofoner til lydmåling og andet udstyr.

“Eleverne kan så komme forbi og hente udstyret hos mig, så de kan lave det eksperimentelle arbejde hjemme,” siger Martin Frøhling Jensen.

Men for nogle elever betyder skolelukningen, at de ikke kan gennemføre deres forsøg.  

“Hvis de for eksempel skal arbejde med ioniserende stråling, så kan de ikke benytte vores røntgenapparat på skolen. I stedet giver vi dem data fra et tilsvarende forsøg, som de kan bruge i deres opgave, og så kan de lave forsøget på skolen inden det mundtlige forsvar af SRP,” siger Martin Frøhling Jensen.

Men trækker lukningen af skolerne ud, må man springe det over, tilføjer han. 

Andre elever har i forvejen været på Danmarks Tekniske Universitet eller et andet universitet og lave eksperimentelt arbejde. Nogle af dem skulle have lavet flere forsøg.

“I de tilfælde ændrer vi problemformuleringen, så de ikke behøver det,” siger Martin Frøhling Jensen.

Han forventer dog, at vejledningen af eleverne i forbindelse med SRP vil gå godt.

“De erfaringer, jeg har gjort mig indtil videre med undervisning og kommunikation med eleverne via Google Meet, har været gode, så jeg forventer at vejledningen vil gå godt,” siger han. 

Det er svært at få en god ping-pong på online-platforme.

Dorte Damkjær, lærer og tillidsrepræsentant
Vejle Tekniske Gymnasium

Åbne laboratorier
På Vejle Tekniske Gymnasium fik 3.g’erne udleveret deres opgaveformulering til SOP onsdag i sidste uge – altså dagen inden at alle skoler måtte lukke ned. Men skolen holdt værksteder og laboratorier åbne torsdag og fredag formiddag, så stort set alle kunne blive færdige med deres eksperimentelle arbejde. 

“Vi har så store laboratorier, så det var muligt for eleverne at gøre arbejdet færdigt med behørig sikkerhedsafstand,” fortæller Dorte Damkjær, der underviser i bioteknologi og kemi og er tillidsrepræsentant. 

Hun er selv vejleder for 10 elever. 

”En af mine elever skulle dog have lavet målinger af blodlaktat på svømmere, og det kan hun ikke gennemføre. Hun vil i stedet prøve at finde brugbare data på nettet,” siger Dorte Damkjær.

Vejledningen her i skriveperioden skal man også nok få til at fungere, vurderer hun. 

Eleverne kan få individuel vejledning over telefonen eller online på for eksempel Google Hangout, ligesom skolen også gennemfører de planlagte vejledningssessioner i klasserne virtuelt. Men helt problemfrit bliver det ikke, siger Dorte Damkjær. 

“Det er svært at få en god ping-pong på online-platforme. 30 elever taler meget let i munden på hinanden,” siger hun. 

Nogle gange handler det fysiske møde bare om at give dem lidt tryghed og bekræfte dem i, at de er på rette vej.

Morten Madsen, lærer
Aalborg Handelsgymnasium

Sværere at nå elever
Det er ikke kun i de naturvidenskabelige fag, at de store skriftlige opgaver er påvirket af de ændrede forhold.  

På Aalborg Handelsgymnasium får eleverne udleveret deres problemformulering på mandag. Morten Madsen, som underviser i virksomhedsøkonomi og informatik, skal vejlede 11 elever i deres SOP. Han er bekymret for, at skolelukningen vil gå ud over over processen for nogle elever.

“Der er nogle elever, som har svært ved at strukturere deres tid, og som har en lidt uhensigtsmæssig strategi, hvis de oplever, at noget er fagligt svært. Det bliver vanskeligere at nå ud til de elever og sørge for at de er på rette vej i denne periode,” siger Morten Madsen, som vil give vejledning via platformen Microsoft Teams.

Under normale omstændigheder ville eleverne have skrivedage på skolen, og de ville møde deres vejleder ‘face to face’.

“Nogle gange handler det fysiske møde bare om at give dem lidt tryghed og bekræfte dem i, at de er på rette vej. Det bliver lidt sværere i denne situation,” siger Morten Madsen og tilføjer, at han også har flere fagligt stærke og selvstændige elever, og dem er han ikke bekymret for i forhold til SOP. 

Det er det muliges kunst i øjeblikket.

Jannie Wilsted, lærer og tillidsrepræsentant
Svendborg Gymnasium

Risiko for social slagside
Skolelukningen vil gå mest ud over de fagligt svageste elever, som nu skal skrive SRP. Det vurderer Jannie Wilsted, som underviser i samfundsfag, dansk og idræt på Svendborg Gymnasium, hvor hun også er tillidsrepræsentant.

“Skolelukningen kan betyde, at især de fagligt svageste elever vil klare sig dårligere i SRP, end de ellers ville. Normalt ville de kunne få noget mere vejledning på skolen,” siger hun og peger på, at skolelukningen også kan få en social slagside.

“Eleven med to akademikerforældre, der nu arbejder hjemme, vil være bedre stillet, end eleven med en mor, som er SOSU-assistent på et plejehjem,” siger Jannie Wilsted.

Hun har elever, der skriver i samfundsfag, og de vil nu få vejledning via en videokonference på Microsoft Teams.

“Jeg har ikke erfaring med det, men vi lærer det nu. Det er det muliges kunst i øjeblikket,” siger Jannie Wilsted. 

Ministeriet ændrer reglerne

  • Undervisningsministeriet har forlænget perioden for SOP og SRP til 15. maj i stedet for 15. april.
  • For elever, som er i gang med projektperioden, kan skolerne også vælge at udskyde dele af projektperioden, så eleven for eksempel har fem sammenhængende skrivedage inden den 15. maj.
  • Eleverne kan også få en ny opgaveformulering, hvis skolelukningen for eksempel forhindrer eksperimentelt arbejde.
  • Mange htx- og hhx-elever lavede  deres SOP i efteråret.
Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater