Artikel
Minister om gymnasiers fjernundervisning: “Det er godt gået”
pernille-rosenkrantz-theil-08-HIGHRES - (2)webstørrelse

Minister om gymnasiers fjernundervisning: “Det er godt gået”

Lærerne knokler for at levere god undervisning hjemmefra. Og de gør det godt, mener ledere, elever og minister. Men pas på med at være for ambitiøs.

Imponerende, fantastisk omstilling og over al forventning. Det er de positive gloser, der findes frem, når rektorer, elever, minister og gymnasielærere ser tilbage på den seneste uges omlægning af undervisningen.

Med kort varsel måtte gymnasielærerne forsøge at få undervisningen til at køre langt væk fra elever og vante rammer. Som om det ikke er nok, så har mange lærere også egne børn at holde styr på samtidig.
Og nu er nedlukningen af skolerne forlænget, så det skal fortsætte frem til påskeferien, fortalte statsministeren på dagens pressemøde.

Men der er opmuntrende ord fra børne- og undervisningsministeren:

“Vi står i en helt ekstraordinær situation, ingen havde troet, vi skulle opleve, og som kræver meget stor fleksibilitet ude på skolerne. Det er bestemt ikke nemt at genopfinde en ny hverdag for hverken ledere, lærere eller elever. Derfor er jeg glad for, at omlægningen fra almindelig undervisning til fjernundervisning tilsyneladende går rigtig godt mange steder. Det er godt gået,” skriver Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en mail til gymnasieskolen.dk.

Gymnasieeleverne er enige.

“Vi oplever, at lærerne knokler, og at de har et brændende ønske om at få det til at fungere,” siger Martin Mejlgaard, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS).

“Det er klart, at man ikke kan forvente det samme niveau af undervisningen, når man ikke kan se læreren direkte i øjnene, og når de digitale platforme er overbelastede. Men der er sket en fantastisk omstilling. Man kan kun have stor respekt for lærerne,” siger han. 

Lærerne er utrolig kreative i forhold til at finde løsninger, hvor de stadig har en god føling med eleverne.

Birgitte Vedersø, formand
Danske Gymnasier

Stejl læringskurve
Også rektorerne er imponerede over omstillingen, fortæller formand for Danske Gymnasier Birgitte Vedersø.

“Det er dejligt at se, hvor seriøst både lærere og elever tackler situationen. Jeg oplever også, at lærerne  er utrolig kreative i forhold til at finde løsninger, hvor de stadig har en god føling med eleverne, på trods af at der er en skærm imellem dem,” siger Birgitte Vedersø, der beskriver læringskurven som stejl.

“Selv lærere, der ikke er så fortrolige med de digitale løsninger, har taget opgaven på sig, og så har der været en stor udveksling af idéer mellem lærerne,” siger hun.

Formanden for Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er enig i, at omstillingen er gået over alt forventning.

“Mange lærere har brugt enorme kræfter på at gøre en masse konkrete og hurtige erfaringer i, hvad virtuel undervisning kan bruges til, og hvad det ikke kan,” siger Tomas Kepler og tilføjer:

“Jeg synes, at der er blevet udvist en fantastisk vilje og enorm idérigdom til at få det bedste ud af situationen.”

Advarer mod at være for ambitiøs
Birgitte Vedersø er også stødt på mange kreative løsninger. En naturgeografilærer, der havde planlagt en ekskursion, løste det ved at sende eleverne enkeltvis ud til en strand for at finde sten. En anden lærer, der havde planlagt, at eleverne skulle se på skulpturer, sendte en opskrift på modellervoks til eleverne, så de selv kunne skabe skulpturer.

Det har været med til at skabe ro omkring opgaven, at lærerne ikke har skullet bekymre sig om en omverden, der havde urealistiske forventninger.

Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Men Birgitte Vedersø opfordrer også til, at man passer på hinanden.

“Vi skal passe på, at vi ikke bliver for ambitiøse på elevernes vegne. Det er mere krævende at arbejde på denne måde,” siger hun.

Det er Tomas Kepler enig i. Han peger på, at en af grundene til, at omstillingen er gået så godt, blandt andet skyldes den holdning, lærerne er blevet mødt med.

“Jeg synes, at der fra første færd har været en pragmatisk tilgang både fra lokale ledelser, men også fra ministeren, hvor man klart har anerkendt, at undervisningen ikke kan have samme kvalitet eller læringsudbytte, som hvis vi stod i klasselokalet,” siger Tomas Kepler og tilføjer: 

“Det har været med til at skabe ro omkring opgaven, at lærerne ikke har skullet bekymre sig om en omverden, der havde urealistiske forventninger. Lærerne har kunnet koncentrere sig om at afvikle undervisningen så godt som muligt.”

Lærerne har været utrolig gode til bare at kaste sig ud i det, og eleverne har fulgt med og været gode til at deltage.

Sidsel Visti Nonnemann, lærer og it-vejlder
Midtfyns Gymnasium

Hvis fjernundervisningen skal fortsætte længe, kan det måske være svært at holde gejsten op, mener rektorformanden.

“Vi kan risikere at gå lidt døde i den her arbejdsform, hvor vi bare skal sidde bag en skærm. Man kan nok hurtigt komme til at savne at omgås alle de mennesker, man er vant til på skolen. Så vi må finde ud af at samles virtuelt,” siger Birgitte Vedersø, der også er rektor på Gefion Gymnasium. Her havde de virtuel fredagsbar forleden.

Med 120 kilometer i timen
Sidsel Visti Nonnemann er lærer og it-vejleder på Midtfyns Gymnasium, men derudover er hun også frikøbt en del af arbejdstiden til at være it-pædagogisk konsulent hos IT-Center Fyn, som står for driften på omkring 40 gymnasier og vuc’er.

“Det har været helt vildt hektisk, men jeg synes, at lærerne har været utrolig gode til bare at kaste sig ud i det, og eleverne har fulgt med og været gode til at deltage,” siger Sidsel Visti Nonnemann, der blandt andet laver videoer med vejledning til lærerne på skolerne. Som en del af den nye situation har IT-Center Fyn nu åbnet op, så lærere fra alle skoler kan benytte sig af videoerne.

På Midtfyns Gymnasium havde Sidsel Visti Nonnemann oprettet Microsofts platform Teams i starten af skoleåret med henblik på at indfase det i løbet af skoleåret, men det var blevet udskudt flere gange.

“Så nu bliver Teams simpelthen indfaset med 120 kilometer i timen, og jeg er positivt overrasket over, hvor godt det går,” siger Sidsel Visti Nonnemann.

Hun holdt et kort møde med lærerne for at introducere platformen og har desuden lavet et par introduktionsvideoer.

En gave for it-vejlederen
Sidenhen har Sidsel Visti Nonnemann blandt andet sørget for, at skolen kunne holde skolesamling for 3.g’erne, der skulle orienteres om studieretningsprojektet, og at lærerne kunne samles virtuelt til møde.

“Det er gået rigtig godt. Der var nok omkring 170 elever samlet virtuelt til SRP-mødet,” fortæller Sidsel Visti Nonnemann og tilføjer.

“Når nu situationen ikke kan være anderledes, så kan jeg som it-vejleder godt se det lidt som en gave, at vi alle sammen er nødt til at bruge platformen. Det havde jo ikke kunnet lade sig gøre i samme tempo og med samme engagement i en almindelig hverdag.” 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater