Artikel
Lærere vil aflyse eksamen nu – rektorer vil vente
Eksamen it computer

Lærere vil aflyse eksamen nu – rektorer vil vente

Ministeriet bør hurtigst muligt melde ud, hvad der skal ske med eksamenen i gymnasiet til sommer. Sådan lyder opfordringen nu fra både GL og DGS. Rektorerne mener dog, at der er tid endnu.

Coronakrisen skaber lige nu stor usikkerhed på landets gymnasier. Ingen ved, hvornår skolerne åbner igen, og derfor er det også uvist, om eksamenerne til sommer overhovedet kan gennemføres.

Men det er ikke rimeligt at lade elever, lærere og ledere sidde i den venteposition længere, og derfor må Børne- og Undervisningsministeriet hurtigst muligt melde ud, om eksamenen skal gennemføres eller ej, lyder det fra både Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). 

”Lige nu er vi fanget mellem forskellige muligheder. Der er brug for en afklaring fra ministeriet, så både lærere og elever kan udnytte tiden bedst muligt. Jo før vi får en afklaring, jo bedre,” siger Tomas Kepler, formand for GL.

Foreløbig er skolerne lukket til og med den 13. april – den sidste dag i påskeferien. Men Tomas Kepler frygter, at nedlukningen bliver forlænget.

”Når man lytter til sundhedsmyndighederne, er der meget, der tyder på, at lukningen kan komme til at vare endnu længere,” siger han.

“Mindst ringe løsning”
Fortsætter lukkeperioden efter påske, er hele grundlaget for at afvikle eksamenen som normalt fjernet, mener GL’s formand.

”Vi har allerede mistet meget. Uanset hvor meget vi anstrenger os, så giver den virtuelle undervisning ikke det samme faglige udbytte som den normale undervisning,” siger Tomas Kepler.

Han peger på, at især elever, der er i gang med såkaldte turboforløb på hf og VUC, som kun varer få måneder, er ramt.

Vi er ikke interesseret i at se eksamen gennemført på et grundlag, vi ikke kan stå inde for.

Tomas Kepler, formand
Gymnasieskolernes Lærerforening

Når eksamenstiden nærmer sig, vil mange lærere give deres elever opgaver, som ligner dem, de vil møde til eksamen og i det hele taget forberede eleverne på eksamenssituationen. Men tiden kan bruges bedre, hvis eksamenen alligevel ikke kan gennemføres, mener Tomas Kepler. GL anbefaler derfor, at eksamen bliver aflyst nu og erstattet af årskarakterer.

”Vi tillægger vores eksamenssystem meget stor værdi. Men vi står i en fuldstændig ekstraordinær situation, og vi er ikke interesseret i at se eksamen gennemført på et grundlag, vi ikke kan stå inde for. At overføre årskaraktererne er den mindst ringe løsning, der bestemt også rummer store udfordringer, som vi skal i gang med at tackle hurtigst muligt,” siger Tomas Kepler og fortsætter:

”Ved kun at have fokus på undervisningen den resterende tid af skoleåret får lærerne det bedste grundlag for at give de årskarakterer, som så kan blive ophøjet til eksamenskarakterer.”

At lave virtuelle eksamener eller udskyde eksamenerne til efteråret ser han ikke som en løsning.

Tid endnu
Rektorerne mener dog, at det er for tidligt at aflyse eksamenen, fortæller Birgitte Vedersø, der er formand for Danske Gymnasier.

Hun ser flere mulige scenarier.

“Vi vil allerhelst kunne gennemføre eksamen, som vi plejer, og hvis vi er tilbage efter påske, mener vi sagtens, at det kan lade sig gøre, for så er der stadig en måned, inden 3.g’erne går fra,” siger Birgitte Vedersø.

Hvis skolerne bliver åbnet op omkring 1. maj, kan de planlagte eksamener også gennemføres, mener rektorformanden.

“Men det kræver nok, at vi skal have lidt mere frihed i forhold til at ændre i eksamensplanen og censurbesætningen,” siger hun.

De her årskarakterer kan blive de vigtigste nogensinde.

Birgitte Vedersø, formand
Danske Gymnasier

Hvis eleverne først kommer tilbage til skolerne længere hen i maj, bliver det ifølge Danske Gymnasier vanskeligt. Men hvis det er muligt at gennemføre nogle eksamener, foreslår de, at man prioriterer at gennemføre de skriftlige eksamener.

“Den skriftlige eksamen er den mest uvildige, fordi karakteren er givet af to mennesker, som ikke kender eleven. Desuden vil der være rigtig mange karakterer på eksamensbeviset, som udelukkende er givet af elevens lærere,” forklarer Birgitte Vedersø.

Hvis det bliver helt umuligt at afholde nogen form for eksamen, bakker rektorerne også op om, at årskarakterer kan konverteres til eksamenskarakterer. Ifølge Danske Gymnasier har mange rektorer allerede meldt ud, at der er en risiko for, at det er sådan, det ender.

“Lærerne skal indtænke i den måde, de laver den virtuelle undervisning på, at de skal kunne bedømme eleverne, fordi de her årskarakterer kan blive de vigtigste nogensinde,” siger Birgitte Vedersø.

Advarer mod digital eksamen
Da skolerne havde været lukket en uge, vedtog regeringen en nødlov, der netop gør det muligt for børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) at udskyde eksamen eller aflyse eksamen og erstatte den med årskarakterer.

I DGS efterlyser elevernes formand Martin Mejlgaard også en politisk afklaring. Han oplever, at usikkerheden, især blandt 3.g’erne og 2.hf’erne, vokser dag for dag.

”Den usikkerhed, der er blandt både elever og lærere, skal vi have stoppet hurtigst muligt. Jo før, man ved, hvad der skal ske, jo bedre kan man forberede sig på det,” siger Martin Mejlgaard. 

Han så allerhelst, at eksamenerne kunne gennemføres som normalt, men som situationen er lige nu, erkender han, at det er meget lidt realistisk. Han er derfor enig i, at det kan være en løsning at aflyse eksamenen og overføre årskaraktererne til eksamensbeviset.

“En af fordelene er, at man kan få mere undervisning og hentet noget af det tabte ind, fordi der ikke skal sættes tid af til læseferie. Lærerne knokler derude, men det er klart, at undervisningen i de her uger ikke har den samme kvalitet som normalt,” siger Martin Mejlgaard. 

Den usikkerhed, der er blandt både elever og lærere, skal vi have stoppet hurtigst muligt. 

Martin Mejlgaard, formand
Danske Gymnasieelevers Organisation

Han advarer mod at gennemføre eksamenerne digitalt. 

“Hvordan skal man garantere elevernes retssikkerhed i den situation? Det ser jeg som en stor udfordring. Når man sidder derhjemme, bliver muligheden for snyd markant større, og nogle elever vil kunne trække på deres forældres hjælp,” siger Martin Mejlgaard.

DGS-formanden foreslår, at man måske godt kan gennemføre det mundtlige forsvar af SRP, hvis det skubbes til sent i juni.

Største udfordring er på hf
Tomas Kepler erkender, at det er meget usædvanligt, hvis det ender med, at hf-elever skal have årskarakterer i stedet for at gå til eksamen, og at det bliver en udfordring for lærerne, fordi årskarakterer ikke er praksis på hf. 

Han nævner, at det kunne være en mulighed at fastholde enkelte eksamener på hf i juni. En mindre gruppe elever er i gang med korte forløb – for eksempel halvårshold på hf-enkeltfag. Her har eleverne fået så lille en del af den almindelige undervisning, at det er svært at give en retvisende årskarakter. Derfor kan der være brug for særlige løsninger, påpeger han. 

”Vi vil meget gerne spille ind med løsninger over for ministeriet på, hvordan vi gør det bedst muligt,” siger Tomas Kepler.

Danske Gymnasier har endnu ikke lagt sig fast på, hvad man kan gøre på hf, hvis der ikke bliver mulighed for at afholde eksamen. 

“Det er et kæmpestort problem med hf, fordi de elever er gået ind på en uddannelse, hvor der var en form for kontrakt om, at de ikke skulle bedømmes med årskarakterer. Det har vi ikke umiddelbart nogen genial løsning på,” siger Birgitte Vedersø.

Gymnasieskolen.dk har kontaktet Børne- og Undervisningsministeriet, der meddeler, at børne- og undervisningsministeren ikke kan udtale sig om eksamen på nuværende tidspunkt. 

Forleden sagde ministeren i DR’s TV-Avisen, at ministeriet er i fuld gang med at forberede alle scenarier i forhold til skolernes eksamener.

“Det er klart, at der ikke skal gå meget langt tid, før der skal komme en beslutning om eksamenerne,” sagde Pernille Rosenkrantz-Theil til TV-Avisen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater