Artikel
Det nytter noget
No image

Det nytter noget

GL har i mange år lavet internationalt solidaritetsarbejde. Hans Laugesen, der er chefkonsulent i GL, forklarer her, hvorfor det er vigtigt at hjælpe lærerorganisationer i andre lande, der står midt i politiske omvæltninger.

Denne artikel er hentet fra arkiv og er ikke optimeret til det nye design.

Hvorfor skal Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) hjælpe lærerne i andre lande? 
”For at lære af forholdene i andre lande og følge den uddannelsespolitiske udvikling. Vi laver også solidaritetsarbejde, hvor vi kan hjælpe lærerne i andre lande. Der fokuserer vi på projekter, der fremmer en skoleudvikling og styrker lærerforeningernes evne til at være en aktiv uddannelsespolitisk aktør. Vi inddrager danske lærere i projekterne. Derved får de også et spændende input, som de kan bruge i deres undervisning. Det fremmer også den internationale dimension på deres respektive skoler.”

Hvor stort er budgettet til det? 
”Den globale lærerorganisation Education International, som GL er medlem af, har vedtaget, at medlemsorganisationerne bør anvende 0,7 procent af deres budget til solidaritetsarbejde. GL’s repræsentantskab har besluttet, at GL skal have en aktivitet, der svarer til 0,5 procent af driftsbudgettet. Ofte får vi også ekstern støtte. I forbindelse med projektet i Egypten har vi fået ekstern finansiering via Udenrigsministeriet og Det Arabiske Initiativ på knap to millioner kroner.”

Hvor mange projekter arbejder GL med ad gangen? 
”Vi har arbejdsressourcer til et større projekt ad gangen. Det er vigtigt at gøre det ordentligt og være til stede så længe, at vi gør en varig forskel. Inden det nuværende projekt med den uafhængige lærerorganisation i Egypten havde GL et femårigt projekt i Sydafrika. Der samarbejdede vi med den største sydafrikanske lærerorganisation SADTU. Tidligere har GL haft projekter i Palæstina, Bosnien lige efter borgerkrigen og i Litauen efter kommunismens fald. Vi går typisk ind i de lande, hvor der sker store politiske omvæltninger, fordi lærerorganisationerne dér står over for store udfordringer. Sekretariatets rolle er at skaffe kontakter, bevillinger og at være projektansvarlig. Det kan være en udfordring at planlægge, da kommunikationskulturen er meget forskellig. Det er heller ikke altid, myndighederne i de pågældende lande ønsker en styrket lærerfagforening.”

Hvad går projektet i Egypten ud på? 
”At styrke den demokratiske proces i Egypten via lærerne på de berørte skoler og dermed via den uafhængige lærerorganisation. Sidste år inviterede vi 15 egyptiske gymnasielærere fra 15 forskellige skoler i Egypten til Danmark for at se, hvordan vi underviser og organiserer os. Herudover afholder vi fire seminarer i Egypten for i alt 300 lærere. De tre første er afviklet, og det sidste bliver afholdt i september. Netop nu er vi i gang med at søge penge til anden fase af projektet.”

Har første fase i Egypten hjulpet noget, tror du? 
”Dette projekt har haft en dobbelt værdi. Vi har hjulpet til derude, til at den uafhængige lærerorganisation får større politisk handlekraft. I modsætning til den statslige lærerorganisation er de netop uafhængige og får ikke direktiver fra statsapparatet, som lige nu styres af Det Muslimske Broderskab. Og så har vi sørget for, at der har været flere lærere fra de enkelte skoler, der har deltaget på de seminarer, vi har holdt. På den måde har de mulighed for at tale sammen, når de vender tilbage fra seminarerne, så de lokalt kan arbejde videre med det. De GL-medlemmer, der har deltaget, er udvalgt, så de selv har erfaring inden for de nævnte temaer. Samtidig har de fået en indsigt i, hvordan forholdene er i Egypten. Det er jo noget, de kan bruge i deres undervisning hjemme. Det var virkelig glædeligt, at 30 skoler meldte sig som interesserede, inden for 14 dage efter at annoncen var bragt i Gymnasieskolen.”

Hvis I får anden fase finansieret, hvordan ser du så mulighederne for et større udbytte af GL’s indsats i Egypten? 
”Chancen for at give en varig påvirkning af lærernes, skolernes og lærerforeningens måde at agere på i en udviklingsproces øges markant, hvis man er til stede og samarbejder i mere end blot to år. Processen er svær i Egypten, og lærerforeningen står over for meget store udfordringer. De har brug for støtte og inspiration. Den obligatoriske statslige lærerorganisation har modarbejdet os, og det egyptiske undervisningsministerium har forbudt, at vi holdt seminarerne på skolerne. Men netop nu, hvor der snart skal være parlamentsvalg igen, er det vigtigt, at der er handlekraftige ngo’er i landet for at styrke demokratiseringsprocessen. Så jeg håber, vi får midler til at fortsætte.”

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater