Artikel
Danske gymnasielærere på vej til Grønland

Danske gymnasielærere på vej til Grønland

Hvert år tager en række danske gymnasielærere til Grønland for at arbejde på landets fire gymnasier. Ni nyansatte lærere var med på introkursus for at lære mere om kultur, natur og samfund, inden de den 1. august skulle møde ind i Grønland.

Tekst_ Dorthe Kirkgaard Nielsen
Foto_ Carsten Bundgaard

Gymnasielærer i Grønland

 • Grønland har fire gymnasier, i Nuuk, Aasiaat, Sisimiut og Qaqortoq.
 • GUX Nuuk og GUX Aasiaat er kun gymnasium. De to andre er også erhvervsskole.
 • Alle fire gymnasier har kostafdeling tilknyttet, da mange elever kommer langvejsfra.
 • Der er i alt omkring 120 årsværk gymnasielærere i Grønland.
 • GL har lige nu omkring 100 medlemmer i Grønland.

“Før tog mange til Grønland for at få penge med hjem på lommen. Hvis I tager til Grønland for at grave guld, så skal I grave guld – ikke være gymnasielærer. For det bliver man ikke rig af. Til gengæld skal I tage til Grønland for at få en stor oplevelse.”

Jess Rasmussen, konsulent i Gymnasieskolernes Lærerforening (GL), er i fuld gang med at indføre ni nyansatte danske gymnasielærere i de grønlandske forhold omkring overenskomst, ferieregler, lønindplacering og meget mere.

Den 1. august begyndte de alle ni i et job som gymnasielærer på et af de fire gymnasier i Grønland, og derfor var de i sommerferien på et fire-dages introkursus på hotel Nyborg Strand.

Bag kurset står Uddannelsestyrelsen samt Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke –begge under Grønlands Selvstyre.

Introkurset er for både danske gymnasielærere og folkeskolelærere, der skal til Grønland og arbejde for første gang. På kurset fortælles om grønlandsk kultur, natur, sprog og samfund, og de nyansatte møder hinanden og skaber netværk.

Meget er anderledes
Traditionen tro er både GL og Danmarks Lærerforening inviteret på besøg for at fortælle om særlige forhold i Grønland for hver deres medlemsgrupper.

På kursets sidste dag har Jess Rasmussen derfor de ni gymnasielærere i enrum i lokale 21 på 1. sal. Fire kvinder og fem mænd med en overvægt af yngre lærere.

Jess Rasmussen fortæller om helt andre prisniveauer. En agurk koster 28 kroner, et kilo stenbiderrogn 50 kroner.

Arbejdsforholdene som gymnasielærer er også anderledes. Årsnormen er 1.784 timer, og man arbejder 40 timer om ugen. Har man merarbejde, ganges timesatsen med 1,5.

Forberedelsesfaktoren er 1,33 – i Danmark er den mange steder faldet til 1. Pensionen er anderledes. Det samme er ferier, tillæg og lønindplacering.

”Mange ting er anderledes, og man skal være rummelig. For tingene er ikke så snorlige som i Danmark. Går kopimaskinen i stykker, og du arbejder i Aasiaat, går der noget tid, før den bliver repareret. For der skal lige komme en fra Nuuk,” fortæller Jess Rasmussen.

Som dansk gymnasielærer på vej til Grønland skal man være særlig opmærksom på elever fra gymnasiefremmede hjem.

”Man skal forberede sig mere på pædagogiske udfordringer end faglige udfordringer, da en del elever kommer fra gymnasiefremmede hjem,” siger han.

Flere grønlandske lærere
Som en del af hele selvstyretankegangen prioriterer Grønland at ansætte grønlændere som gymnasielærere.

”Hvis muligheden er der med de rette kompetencer og den rigtige fagrække, så vil vi gerne have hjemmehørende grønlændere,” fortæller Dorthe Bidstrup, afdelingschef for Uddannelser og Forskning i Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke.

Hos GL glæder Jess Rasmussen sig over udviklingen. Han har arbejdet med Grønland siden 2013, og hvor det i mange år primært har været danskere, så bliver stadigt flere grønlændere ansat som gymnasielærere.

”Få danske gymnasielærere bosætter sig i Grønland på livstid, så der er en stor personaleomsætning på de grønlandske gymnasier. Her kan de hjemmehørende grønlændere være med til sikre en stabilitet i lærerkollegierne og en større sammenhængskraft,” siger Jess Rasmussen.

Som gymnasielærer i Grønland har man kontrakt med Grønlands Selvstyre – med foreløbig ansættelse på et specifikt gymnasium. Deltagelse i introkurset betales af det gymnasium, hvor man skal arbejde.

Mange ting er anderledes, og man skal være rummelig. For tingene er ikke så snorlige som i Danmark.
Jess Rasmussen, konsulent
Gymnasieskolernes Lærerforening

Bodil Junker Pedersen

 • Alder: 54 år.
 • Uddannelse: Cand.mag. i religion og engelsk fra Aarhus Universitet i 1997. Efterfølgende 26 år som gymnasielærer – de seneste 19 år på Munkensdam Gymnasium i Kolding.
 • Job i Grønland: Underviser i engelsk og religion på GUX Aasiaat.

Sundt brud i arbejdslivet

Fra 2009 til 2021 har jeg været i Grønland fem gange som tilsynsførende ved pædagogikum, og via de ture er jeg blevet enormt fascineret af landet. Så nu tager jeg derop en sjette gang som gymnasielærer. Jeg har voksne børn, og min mand tager med derop. Han skal formentlig arbejde inden for vejledningsområdet.

I Danmark har jeg undervist velbjærgede folks børn i 26 år på stx, og jeg glæder mig til at skulle undervise nogle helt andre elevtyper med helt andre udfordringer. I Aasiaat bor mange elever på kostskolen, så det bliver lidt efterskoleagtigt, hvor man kommer tættere på eleverne.

I min alder kan man hurtigt sidde på en skole og blive mere og mere forbitret. Jeg tror, det er enormt sundt at få et brud i sit arbejdsliv og se skole og arbejdsliv udefra.

Jeg tager helt klart også til Grønland på grund af naturen, og jeg glæder mig til sejlture, vandreture og skiture.

Simon Haugaard Birch

 • Alder: 28 år.
 • Uddannelse: Cand.mag. i dansk og filosofi fra Roskilde Universitet i 2022.
 • Job i Grønland: Underviser i dansk og filosofi på GUX Nuuk.

En kæmpe oplevelse

Jeg blev færdig med min uddannelse i december 2022, og jeg har søgt en masse stillinger – cirka to om ugen – hvor jeg har fået afslag. Så det at få et arbejde som gymnasielærer er én motivation for at tage til Grønland.

Min førsteprioritet lige efter endt uddannelse var at lave en ph.d., men da jeg skulle skrive ansøgningen, kunne jeg godt mærke, at jeg havde behov for at komme lidt ud. Frankrig var oppe at vende, også USA, men pludselig så jeg den her stilling i Grønland og endte med at komme til samtale.

Timingen er god. Jeg har ingen kæreste, ingen børn, så der er ikke noget, der binder mig, og jeg rejser alene til Grønland. Jeg blev spurgt om, jeg ville have et års vikariat eller tre års ansættelse med pædagogikum, og jeg endte med at sige ja til den treårige. For det giver bedre jobmuligheder, at man har pædagogikum.

Jeg forventer, det bliver en kæmpe oplevelse, og at jeg bliver udfordret. Samtidig forventer jeg, at jeg møder noget fremmed og får udvidet min horisont.

Sophia Wedel Andersen

 • Alder: 31 år.
 • Uddannelse: Cand.mag. i dansk og kunsthistorie fra Københavns Universitet i 2019. Efterfølgende meritlærer i folkeskolen.
 • Job i Grønland: Skal undervise i dansk og billedkunst på GUX Nuuk.

God start på lærerlivet

Jeg har i en årrække arbejdet som folkeskolelærer. Jeg har ikke kunnet få job som gymnasielærer i Danmark, selvom jeg har søgt en del. Så jeg tager til Grønland, fordi jeg gerne vil være gymnasielærer og gerne vil bruge min uddannelse.

Derudover kunne jeg godt tænke mig at bo i Grønland, for jeg er nysgerrig på, hvordan det er. Så jeg glæder mig til at blive klogere på rigsfællesskabet, på grønlænderne og på hele samarbejdet mellem Danmark og Grønland. Samtidig glæder jeg mig til den store naturoplevelse, Grønland er, og personligt vil jeg prøve nogle nye fritidsaktiviteter af – blandt andet stå mere på ski.

Jeg har sagt ja til tre års ansættelse med pædagogikum, og jeg forventer, at det bliver hårdt, for jeg skal tage pædagogikum de to første år. Samtidig skal jeg lære en ny kultur og en anden elevtype at kende, og jeg skal lære grønlandsk.

Turen til Grønland tager jeg alene, men vi er seks danskere, der begynder på gymnasiet i Nuuk samtidig, så jeg bliver en del af et arbejdsfællesskab, og min fornemmelse er, at det er et rigtig godt lærerkollegium, som jeg kan bruge til at modnes og få en god start på mit gymnasielærerliv.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater