Afsked med it?

Ind imellem dukker der dommedagsvarsler op, blandt andet her på gymnasieskolen.dk, hvor man kan læse, at vi er ved at tabe en hel generation på gulvet, og i Politiken, 16/6-17, hvor man kan læse debatindlægget “Computere i klasseværelset er en katastrofe for vores børn”. Spørgsmålet er så, om vi skal bruge sommerferien til at tage afsked med vores computere og mobiler, mens vi støver de gamle grønne tavler af igen?

Som det nok fremgår, er jeg ikke enig i dommedagsvarslerne. Vi har som gymnasielærere en forpligtelse til at gøre vores elever almendannede og studieforberedte. Og her ligger problemet: Man bliver ikke almendannet af at få at vide, hvad man skal gøre, eller hvad man må eller ikke må. Det er fint, så længe man er barn, men efterhånden bør man udvikle et refleksionsniveau, hvor man selv kan gennemskue konsekvenserne af sine handlinger, og så tage beslutninger på det grundlag. Når vi tager mobilerne fra eleverne eller bandlyser computere, umynddiggør vi dem. De slipper for at tænke selv, hvilket er bekvemt for dem, men det hjælper dem ikke til at blive reflekterede og oplyste borgere i et samfund, hvor den digitale del fylder mere og mere.

I stedet må vi prøve at vise eleverne en fornuftig vej gennem den digitale jungle. De skal for eksempel indse, at man ikke kan multitaske, og at hvis man alligevel prøver, så bliver man meget mindre effektiv og meget mere stresset. De skal også lære at læse og tage noter på skærm, for det er de rigtig dårlige til, hvis vi ikke gør noget for at lære dem det. Men det betyder ikke, at vi skal tilbage til papir og blyant i timerne. Derimod betyder det, at vi skal træffe reflekterede valg sammen med eleverne, og at vi skal undervise dem i en bred vifte af studiekompetencer, så de lærer at koncentrere sig og fordybe sig, både analogt og digitalt.

Måske afspejler it-frustrationerne mest, at vi har forsømt at træne elevernes digitale studiekompetencer, og at vi forventer, at vores elever i dag er de samme, eller bør blive de samme, som de var for ti år siden. Det er de ikke, og det skal de heller ikke være. Vi er nødt til at kunne navigere i deres verden, hvis vi skal kunne møde dem, hvor de er. Og det er en forudsætning for, at vi kan hjælpe dem til at træffe anderledes og mere gennemtænkte valg, end de ellers ville have truffet.

Vi må væk fra diskussionerne om forbud og regler, også selvom vi ikke længere kan gennemføre vores undervisning foran tavlen, som vi kunne engang. I stedet kan vi tænke i mere elevaktiverende arbejdsformer. Gør vi det, viser undersøgelser, at problemet med it-distraktionerne falder meget.

Så nej, brug ikke sommeren til at tage afsked med computeren og mobilen, men brug den i stedet på at tænke over, hvordan elevernes almene dannelse kan øges - også på det digitale område. God ferie!