Åbent brev om matematik i gymnasiet

Dette er et åbent brev til uddannelsespolitiske ordførere, matematiklærerforeningen og fagkonsulenten i matematik for STX og HF.

I forbindelse med gymnasiereformen fra 2017 valgte man at ændre flere ting i lærerplanerne i matematik, hvilket har haft negative konsekvenser i undervisningen. Det største problem er mængden af emner, som eleverne skal gennem på alt for kort tid. Inden for hvert emne er der desuden en alt for stor detailstyring, som dikteres gennem vejledningen. Man bliver som matematiklærer nødt til at gennemgå en masse mere eller mindre relevante begreber, fordi de kan være en del af den skriftlige eksamen. Konsekvensen bliver, at man skøjter overfladisk over emner og begreber.

Et andet problem er computerens centrale rolle i matematikundervisningen. Computerprogrammer kan løse alle opgaver i gymnasiet, uden at man behøver at vide noget om matematik. Man bruger alt for meget tid på at undervise eleverne i computerbrug, som ikke har meget med matematik at gøre. Man bliver indirekte tvunget til at undervise i computerbrug, for hvis mine elever ikke lærer de smarte kommandoer i matematikprogrammet, så er de dårligere stillet ved den skriftlige eksamen, hvor alle andre elever i landet kan bruge smarte kommandoer til at løse opgaverne hurtigt.

Det er desuden problematisk, at man år efter år ændrer oversættelsesskalaen, ved blot at tilpasse skalaen til elevernes niveau. Man nedbryder vores karaktersystem, hvis vi ikke har en fælles forståelse for, hvad f.eks. et 4-tal betyder. Man bør erkende, at matematikfagligheden i gymnasiet er faldende, og ikke forsøge at skjule dette ved at fifle med oversættelsesskalaen hvert år.

Mange matematiklærere er frustrerede over udviklingen i matematik i gymnasiet, men fra matematiklærerforeningen og fagkonsulenten hører man ikke samme bekymring. For et år siden skrev matematiklærerforeningen følgende i et brev til alle medlemmer (16. april 2018): ”… har vi arbejdet for stærkere faglige krav og mulighed for større faglig dybde i de enkelte emner. Det har vi fået med reformen.”

Vi har startet en underskriftsindsamling, med et mål at få revideret lærerplanerne. Der er i dag over 400 underskrifter. Se underskriftsindsamlingen her:
https://www.skrivunder.net/revider_lareplaner_for_matematik_pa_stx_og_hf

Vi vil meget gerne høre matematiklærerforeningens, fagkonsulentens og de uddannelsespolitiske ordføreres holdning til følgende spørgsmål:
1) Er der stoftrængsel i matematik i gymnasiet?
2) Fylder computeren for meget i undervisningen og ved eksamen?
3) Er det holdbart at justere oversættelsesskalaen år efter år?
4) Har vi overhovedet et problem med matematikfagligheden i gymnasiet?

Venlig hilsen
Alle matematiklærere som har deltaget i underskriftsindsamlingen