Artikel
Matematiklærere uenige om omfanget af nye læreplaner
matematik1

Matematiklærere uenige om omfanget af nye læreplaner

En gruppe matematiklærere har lavet en underskriftsindsamling for at få revideret de nye læreplaner. Matematiklærerforeningen og professor er dog uenige i, at læreplanerne skulle være blevet mere omfattende.

Der er indført flere emner og dermed et væsentligt større pensum i læreplanerne på matematik på C- og B-niveau.

Det mener en gruppe matematiklærere, som for noget tid siden har startet en underskriftsindsamling for at få revideret de nye læreplaner.

De nye læreplaner gør det sværere at gå i dybden med emner.

Julian Bybeck Tosev, matematiklærer
Herlev Gymnasium og HF

“Vi er en gruppe matematiklærere på hf og stx, som mener, at de nye læreplaner gør det sværere at gå i dybden med emner, og at vi har dårligere tid til at hjælpe de svage elever,” siger Julian Bybeck Tosev, som er matematiklærer på Herlev Gymnasium og HF og en af initiativtagerne til underskriftindsamlingen, som 316 personer har skrevet under på.

Matematiklærerne mener, at der er kommet flere emner ind i læreplanerne for matematik på stx B og hf C, for eksempel er der på stx B indført sandsynlighedsregning, vektorregning, normalfordeling, kombinatorik og permutationer

“Jeg skal bruge ekstra tid på at undervise mine elever i disse emner, og så bliver der mindre tid til at gå i dybden,” siger Julian Bybeck Tosev.

Læreplanen er ikke en tjekliste
Matematiklærerforeningen er dog ikke enig i kritikken af de nye læreplaner. Næstformand Morten Olesen mener, det er forkert, at læse læreplanerne som en tjekliste, hvor emnerne gennemgås i en rækkefølge, hvorefter der sættes flueben ved hver enkelt.

Det giver ikke mening at tælle antallet af emner i den nye læreplan og sammenligne dem med den gamle læreplan.

Morten Olesen, næstformand
Matematiklærerforeningen

“Det giver ikke mening at tælle antallet af emner i den nye læreplan og sammenligne dem med den gamle læreplan. Mange emner lapper over hinanden. Vi skal se på faget som en helhed og de forskellige emner som en del af den helhed,” siger Morten Olesen.

Han peger på, at emnerne i læreplanerne er blevet mere specificerede, men ifølge ham betyder det ikke, at pensum er blevet større.

“Nu er det for eksempel blevet specificeret, at vi skal arbejde med sandsynlighedsregning på stx B, men det har man også gjort før i forbindelse med statistik. Der må og skal ikke være vandtætte skotter mellem emnerne. Det er ikke sådan, matematikundervisning skal være i dag,” siger Morten Olesen.

Overlap eller ikke overlap
Julian Bybeck Tosev mener dog, at pensum er blevet større, og at det bliver sværere at nå.

“Jeg har for eksempel aldrig undervist i sandsynlighedsregning, vektorregning og gældsannuitet på stx B, men det skal jeg bruge tid på nu. Der er flere emner i matematik, som der ikke er overlap imellem,” siger han.

Han mener, han skal bruge 6-10 moduler til gælds- og opsparingsannuitet  og 6-10 moduler på sandsynlighedsregning ud af 70 moduler på matematik C på hf.

Julian Bybeck Tosev peger på, at flere af hans elever mangler basale matematikkundskaber fra folkeskolen, når de begynder på hf.

“Vi bliver nødt til at bruge tid på noget af det basale som ligninger, så de har det på rygraden, og derfor er der ikke tid til at nå hele læreplanen på en hensigtsmæssig måde, hvis eleverne også skal absorbere det,” siger Julian Bybeck Tosev.

På spørgsmålet om, hvordan han vil revidere læreplanerne, siger han, at det vil han overlade til andre.  

For tidligt at evaluere
Morten Olesen mener, det er meget tidligt at tale om at revidere de nye læreplaner et år før, de første elever afslutter matematik B efter den nye reform.

“Reformen blev hastet igennem, og jeg havde gerne set, at der var blevet afsat mere tid til at arbejde med de nye læreplaner. Vi skal lave en grundig evaluering af læreplanerne, når de første elever har afsluttet faget. Man kan altid diskutere, om en læreplan kan blive bedre,” siger Morten Olesen.

Professor er uenig med matematiklærere
Matematiklærerne bag underskriftsindsamlingen skriver i deres begrundelse, at matematikkommissionen i sin rapport fra sidste år kom med denne anbefaling: ”For at få plads til nye emner og for at kunne stille krav om en mere dybdegående behandling af alle emner reduceres antallet af faglige emner væsentligt på B-niveau.”

Der er større sammenhæng mellem emnerne i de nye læreplaner, mens emnerne var lidt mere løsrevne i de gamle læreplaner.

Niels Grønbæk, formand
Matematikkommissionen

Formand for matematikkommissionen Niels Grønbæk mener, at der er blevet lyttet til kommissionens anbefalinger, da de nye læreplaner blev udarbejdet.

Han peger på, at blandt andet integralregning og ‘Chi i anden-testen’ er fjernet fra matematik på B-niveau.

“Integralregning er måske det dybeste og vanskeligste i matematik i gymnasiet, så det er en stor klump, som ikke længere er kernestof på B-niveau,” siger Niels Grønbæk, som er professor på Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet,  

Større sammenhæng i stoffet
Niels Grønbæk mener samtidig, at der er skabt en større sammenhæng i stoffet i matematik med de nye læreplaner.

“Matematik er et fag, hvor emnerne bygger på hinanden. Der er større sammenhæng mellem emnerne i de nye læreplaner, mens emnerne var lidt mere løsrevne i de gamle læreplaner. Nu er der for eksempel større fokus på, at sandsynlighedsregning knytter sig til statistik,” siger Niels Grønbæk.

Han mener derfor ikke, at det giver mening at sammenligne den nye og den tidligere læreplan ved blot at optælle emner.

“Man kan ikke sige, at fordi der er kommet flere overskrifter i den nye læreplan, så er pensum blevet større. Sådan hænger tingene ikke sammen,” siger Niels Grønbæk.

Der er blevet lyttet til lærerne
Morten Olesen fra Matematiklærerforeningen hæfter sig yderligere ved, at de nye læreplaner ifølge ham viser, at der er blevet lyttet til Matematiklærerforeningens og mange matematiklæreres ønsker, samtidig med at der for eksempel også er blevet lyttet til fysiklærernes ønske om, at eleverne tidligere får vektorregning.

“Det har for eksempel også været et ønske, at delprøven uden hjælpemidler nu fylder mere til den skriftlige eksamen, og at mange delemner er blevet mere specificerede bare for at nævne nogle eksempler,” siger Morten Olesen, som derfor opfordrer til at give de nye læreplaner tid til at virke.

Fagkonsulenten for matematik i Undervisningsministeriet ønsker ikke at udtale sig i sagen.

Underskriftsindsamling om læreplaner

En gruppe lærere har startet en underskriftsindsamling for at få revideret læreplanerne i matematik C på hf og matematik B på stx.
De skriver, at de ønsker læreplanerne revideret, da de ellers frygter, at elevernes faglige udbytte forringes væsentligt. Lærerne mener, at der er kommet flere emner ind og dermed et større pensum.

 

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater