Artikel
Matematikprofessor: Endnu flere vil dumpe i matematik B
Matematik

Matematikprofessor: Endnu flere vil dumpe i matematik B

Det faglige niveau i matematik B er øget med gymnasiereformen, mener professor i matematikdidaktik. Han forudser, at dumpeprocenten vil stige. Matematiklærernes formand er uenig.

Matematiktimerne på B-niveau i det almene gymnasium ser ud til at blive sværere med den nye gymnasiereform.

Det vurderer Carl Winsløw, der er professor i matematikdidaktik ved Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet.

Han har nærlæst den nye læreplan og mener, at det faglige niveau har fået et hak opad.

”Læreplanen er mere ambitiøs, end den var tidligere,” siger Carl Winsløw.

Det ses blandt andet i emnevalget, påpeger han. Nye emner som sandsynlighedsteori og kombinatorik er kommet ind i læreplanen. Andre emner er gledet ud, for eksempel integralregning, der er flyttet til A-niveauet.

”De nye emner gør det i mindre grad muligt at stille opgaver, som eleverne kan løse ved at bruge standardkommandoer i et CAS-program,” siger Carl Winsløw, der kalder ændringerne ”fornuftige og velbegrundede”.

Fokus på selvstændighed
I den nye læreplan er der i det hele taget et stærkere fokus på elevernes selvstændige udøvelse af matematik, herunder på matematiske undersøgelser og matematisk modellering, mener han. Der er også lagt op til færre rutineprægede opgaver, der kan løses på computer uden en dybere matematisk forståelse.

”Ændringerne følger op på nogle af de anbefalinger, som blandt andet Matematikudredningen kom med,” siger Carl Winsløw, som selv stod i spidsen for det forskerhold, der i 2015 lavede Matematikudredningen for Undervisningsministeriet.

Det er endnu uklart, hvordan opgaverne til den skriftlige eksamen i matematik B kommer til at se ud. Senere kommer der nogle vejledende opgavesæt, men allerede nu kan man få en klar idé om niveauet ved at kigge på retningslinjerne i undervisningsvejledningen, fortæller Carl Winsløw.

”Ud fra det materiale ser niveauet meget pænt ud. Det er i hvert fald svært at argumentere for, at man på nogen måde lægger an til at sænke det faglige niveau,” siger han.

Ud af de fire timer, som den skriftlige eksamen varer, bliver halvanden time uden hjælpemidler. Dermed er tiden uden hjælpemidler forlænget med en halv time.  

Brug for efteruddannelse
Med reformen skal næsten alle elever i det almene gymnasium have matematik på mindst B-niveau. Kun de, der vælger en sproglig studieretning med minimum tre fremmedsprog, kan slippe.

Inden reformen havde cirka 85 procent af eleverne på stx matematik på mindst B-niveau.

Når flere nu ”tvinges” til at tage faget på B-niveau – og man samtidig har hævet det faglige niveau – er der stor risiko for, at dumpeprocenten vil stige, forudser Carl Winsløw.  

Dumpeprocenten er allerede høj. De sidste mange år inden reformen er omkring 20 procent dumpet til den skriftlige eksamen i matematik B.

”Alt andet lige vil flere dumpe. Jeg kan ikke se noget i det foreliggende, der skulle få dumpeprocenten til at falde,” siger Carl Winsløw.

Allerede inden reformen stod gymnasiernes matematiklærere med store udfordringer, og man har bestemt ikke gjort noget for at gøre dem mindre, tværtimod, mener matematikprofessoren.

”Den store elevspredning i matematik B er der stadig – og vil nu sandsynligvis vokse yderligere – og lærerne vil komme under pres for at gøre noget, der kan rette op på dumpeprocenten,” siger Carl Winsløw og fortsætter:

”Lærerne har brug for massiv støtte til at løse opgaven, blandt andet i form af efteruddannelse og hjælp til at skabe mere professionelle rammer for vidensdeling.”

Dybden er bevaret
Morten Olesen, der er formand for Matematiklærerforeningen, har tidligere kritiseret, at næsten alle på stx skal have matematik på mindst B-niveau, og han har frygtet, at det faglige niveau ville blive sænket.

Læs: Matematiklærere: Matematik B til alle sænker niveauet

Men når han i dag ser på formuleringerne i den nye læreplan, erkender han, at der tværtimod er blevet skruet op for ambitionsniveauet.

”Jeg glæder mig over, at der ikke er slækket på niveauet. Der er kommet flere emner ind, så faget er blevet bredere, men uden at miste dybde,” siger Morten Olesen og tilføjer:

”Det ser heller ikke ud til, at eksamensopgaverne bliver nemmere.”

Matematiklærernes formand er generelt godt tilfreds med indholdet i den nye læreplan. Ét afsnit er han særlig glad for:

”Som jeg læser læreplanen, bliver det understreget, at CAS-værktøjet skal bruges som pædagogisk værktøj. Det skal ikke blot være en forvokset lommeregner. Eleverne skal også arbejde med papir og blyant. Det har vi efterlyst i mange år.”

Har skiftet holdning
Morten Olesen har tidligere været bekymret for, at dumpeprocenten vil stige, når endnu flere skal have faget. Han har argumenteret med, at der ofte er en god grund til, at et mindretal i gymnasiet vælger matematik B fra: De er ikke interesseret i matematik og har højst sandsynligt svært ved det.

Men i dag har han skiftet holdning og mener ikke, at dumpeprocenten nødvendigvis vil stige yderligere. Heller ikke selvom det faglige niveau nu er skruet i vejret. Det kan nemlig få en positiv effekt, at eleverne nu allerede begynder på matematik B efter efterårsferien i 1.g, vurderer han.

”Før reformen havde mange matematik B som valgfag i 3.g. Nu kan vi tilrettelægge undervisningen som et sammenhængende forløb i 1.g og 2.g. Det vil give bedre resultater, og jeg tror, at det vil give bedre muligheder for de flere svage elever, vi eventuelt får ind,” siger Morten Olesen. 

Han ser et langt større problem i, at eleverne fremover har væsentlig mindre tid til det skriftlige arbejde.

”Det er svært at se, hvordan eleverne skal opnå den nødvendige rutine i den særlige genre, som skriftlig matematik er,” siger Morten Olesen.

Kommentar til artiklen

Skriv et svar

Anbefalede stofområder
Anbefalede emner

Artikler

Meninger

Anmeldelser

Ingen resultater