Vores verdenshistorie 2

Verdenshistorien sat på skinner

Frederiksens verdenshistorie er et eksprestog gennem den europæiske civilisations udvikling og bedrifter (på godt og ondt) fra ca. 1275 til 1900. Og det er en velsmurt maskine: I bind 2 er der skruet op for brugen af forbindere, rubrikkerne er rene romantitler, og læseren føres med sikker og velskrivende hånd gennem den tidlige globalisering over revolutionerne i 1776 og 1789 frem til industrialiseringen og imperialismen for at slutte af med den nye stormagt: USA. Undervejs gøres der stop på to ikkeeuropæiske stationer, det osmanniske rige og Kinas sidste kejserdynasti, som alligevel i høj grad kommer til at handle om forholdet til Europa. Dog undrer det mig, at belgiernes folkemord i Congo under kong Leopold 2. på seks millioner congolesere blot får følgende ord med på vejen: ”Det betragtes i dag som et af de mest grusomme koloniseringsprojekter i Afrika”. O.k., men hvad indebar det? Få begivenheder har kastet større skygge over den europæiske imperialisme og gør det den dag i dag. Her bumler toget lige lovlig hurtigt videre. 

Kan man leve med en klar eurocentrisk slagside, så rummer udgivelsen flere rigtig gode tiltag: fokuspunkter, der introducerer til teoretiske og metodiske begreber, som kvalificerer fremstillingen, en konstant dialog med læseren om mulige årsagsforklaringer og – endnu bedre – flere (men ikke nok) af fokuspunkterne har arbejdsopgaver, der gør fremstillingsteksten til det, som skal undersøges (og dermed en kilde). Ligeledes skal eleverne inkluderes gennem kapitelindledninger, som tager udgangspunkt i nutiden. Desværre er de ret så korte, og i og med at nutidsperspektivet ret hurtigt forlades, virker de også påklistrede. Men tendensen er god! Konklusionen i anmeldelsen af seriens første bind var, at Vores verdenshistorie er en glimrende pakkeløsning for den travle gymnasielærer. Og det gælder i lige så høj grad for bind 2. Den til serien tilknyttede hjemmeside rummer desuden forslag til konkrete forløb samt powerpoints, der er lige til at servere for klassen. Dog rummer de ikke så meget nyt, i forhold til det som allerede står i bogen. Men skinnerne er lagt.