At være etisk aktør i stormens øje

At være etisk aktør i stormens øje er bogens dannelseskoncept.
Som aldrig før mødes og brydes i den postmoderne globaliserede verden en mangfoldighed af kulturelle og religiøse synspunkter og værdier. Dette må eleven forholde sig til på en kritisk og selvstændig måde. Eleven må tilegne sig et perspektiv, der rummer mangfoldigheden og i krydsfeltet af værdier være konstruktiv i sit eget livsudkast.

Men hvad har det med religionskritik at gøre? Forfatteren har udvidet begrebet, så det ikke blot drejer sig om kritik af religion som sådan, som vi kender det siden oplysningstiden. Det nye er, at der også inddrages den kritik, der i tidens løb har rejst sig internt inden for religionerne samt kritikken mellem jødedom, kristendom og islam. Den overordnede ramme for denne samlede religionskritik er de idehistoriske perioder: det præmoderne, moderniteten og postmoderniteten. Gennem disse perioder følger vi de dogmatiske og organisatoriske stridigheder inden for kristendommen, der også resulterede i splittelsen af enhedskirken. Den interne kritik inden for islam belyses ligeledes.

Der er en særlig opmærksomhed på mystik og kontemplation inden for religionerne og i postmoderniteten. Forfatteren rejser det spørgsmål, om man i den tværreligiøse mystiske erfaring kan finde fælles kerneværdier, der i dag kan forene religionerne på trods af forskellige trosudsagn. Med tekster fra både kristendom og islam plæderes der for dette synspunkt i bogens afslutning.

Der er rigtig mange bolde i spil, og forfatteren har med sit store overblik styr på det. Bogen er gennemarbejdet og giver god aktivitet til eleverne. Der er mange nye tekster fra religionskritikkerne, og arbejdsspørgsmålene bevæger sig både synkront og diakront i de idehistoriske perioder. Skemaer og oversigter giver et fint overblik af stoffet.

Bogen er således særdeles meget anbefalet. Køb den i klassesæt.