Vækstlys – fysik-biologi

Hold bare ferie

En lille bog er grydeklar til fortravlede undervisere på stx og htx. ­Bogen er et mix af naturvidenskabelige fakta og pædagogisk aktivitet. Det er opdelt sådan cirka halvt af hvert. På bogens hjemmeside er der yderligere materiale. Blandt andet et forslag til en lektionsplan, så ingen grund til stress og jag før skolestart. Det hele er klappet og klart. Hold bare ferie! Husk bare at købe karsefrø.

Det er tværfagligt materiale, så fysikkens love, konstanter og teknikker er nævnt, ligesom biologiens grundlæggende fotosyntese og respiration er behandlet. Fint, men jeg har dog et lille spørgsmål. Er det bevidst, at lys og ATP er udeladt i figuren, der viser de to processer? Jeg vil tro, det kan give anledning til upræcis opfattelse hos de unge. Biologi synes jeg er let, men det fysiske stof forekommer måske lidt svært. Jeg vil tro, at der skal en sprudlende underviser til at fastholde elevernes engagement for at tilegne sig Bohrs atommodel, hvis timerne ligger lige før puttefesten!

Matematik er inddraget, så eleverne kan træne deres viden om proportionalitet, regression og reciprok værdi.

Aktivitetsboksene indeholder opgaver, feltundersøgelse, brainstorm, forsøg og desuden resultater af eksperimenter, som eleverne kan vurdere og analysere. Det hele afsluttes at omtale af og opgave om bære­dygtighed.

Sproget er enkelt og ligetil. Forfatterne taler om ‘fotosyntesens maskineri’, men det undrer mig, at fagordene flere steder har fået både anførselstegn OG kursivering. Det er en meget stærk markering, men forfatterne må have en grund.

Illustrationer har sædvanlig høj  standard, hvor jeg kun kunne finde en enkelt fejl i en figurtekst. Overalt er der meget omhyggelige henvisninger til figurer, så de små nye gymnasieelever ikke bliver forvirrede oven i alt det andet,  de skal forholde sig til. 

Hold bare ferie.