Undersøgelser i psykologi

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Her leveres en kortfattet indføring i psykologiske undersøgelsesmetoder og de hermed forbundne fejlkilder. Fremstillingen er skåret ind til benet uden så mange dikkedarer. Til gengæld præsenteres en række psykologiske undersøgelser, som eleverne opfordres til selv at vurdere kritisk. Forinden har forfatterne i skematisk form præsenteret de nødvendige redskaber til kritisk vurdering af kvaliteten af de forskellige typer af undersøgelser. Her savner jeg dog en kritisk problematisering af korrelationsundersøgelser, som ofte dukker op i poppsykologien.

Fremstillingen af de ­forskellige undersøgelser er temmelig spartansk, hvilket efterlader masser af rum til elevernes kritiske indspark. Flere afsnit indledes med ansporende forforståelsesøvelser og afsluttes med forslag til små feltundersøgelser, som kan foretages på skolen. Her inviteres til god elevaktiverende træning af undersøgelsesmetodik.

Bogens undersøgelser fordeles på fire kapitler, som modsvarer fagets kernestof: socialpsykologi, kognitiv psykologi, udviklingspsykologi og personlighedspsykologi. Selve valget af materiale er konservativt og domineres af undersøgelser, som allerede er velbeskrevne i de gængse grundbøger til faget. Det er ærgerligt, at der ikke i højere grad præsenteres nye undersøgelser, som supplerer grundbogsstoffet, men lidt er der da.

Jeg tænker, at denne bog kan inspirere psykologilæreren til at supplere grundbogsstoffet med øvelser eller perspektiverende undersøgelser. De korte undersøgelsespræsentationer er også velegnede både som dele af eksamensopgaver og som inspiration til SSO.