Stressede gymnasiepiger er konstant på mobilen

Stress blandt gymnasieelever er eksploderet på få år, viser nye opsigtsvækkende tal. Tallene afslører en klar sammenhæng mellem stress og elevernes brug af sociale medier.

Mange gymnasieelever er konstant klar til at svare vennerne på mobilen og forventer også, at de svarer hurtigt tilbage - også i undervisningstiden.

Nye tal viser dog, at de mange emojier og beskeder, som kontant flyver frem og tilbage mellem eleverne, tilsyneladende også er med til at øge deres stressniveau.

En ny spørgeskemaundersøgelse, som 2.700 elever har svaret på, viser, at følelsen af stress er eksploderet blandt gymnasieelever i de seneste fire år. Og især pigerne er ramt.

41 procent af pigerne oplever stress “rigtig meget” eller en “hel del”. I 2013 var det tilsvarende tal 26 procent. Stress hos drengene er vokset fra 12 til 19 procent i samme periode.  

Ved at krydstjekke elevernes svar i undersøgelsen viser det sig, at der er en markant tendens til, at jo mere eleverne er på de sociale medier som for eksempel Snapchat og Facebook, des mere stressede er de.

Blandt de piger, som svarer, at de tjekker deres beskeder hvert femte minut, føler 52 procent af dem sig stressede. Til sammenligning føler “kun” 40 procent af pigerne sig stressede, når de tjekker beskeder en gang i timen.

En del af problemet
“Der er en bekymrende stigning af følelsen af stress blandt eleverne. Brugen af mobiltelefonen er selvfølgelig ikke den eneste årsag til det, men den spiller en klar rolle, viser tallene,” siger Søren Hebsgaard, som er konsulent i digital dannelse og står bag spørgeskemaundersøgelsen.

Han arbejder sammen med flere gymnasier om digital dannelse og elevernes brug af digitale medier.

Han peger på, at flere elever i undersøgelsen i kommentarfeltet skriver, at de føler sig stressede over lektier, opgaver og karakterer. Samtidig viser deres svar i spørgeskemaet, at de konstant er på sociale medier, og flere af dem er også på i undervisningen.

“Mange elever opfatter ikke selv deres mobilbrug som en del af problemet, men tallene viser, at der alligevel er en sammenhæng. Eleverne føler et krav om at præstere i skolen og blandt vennerne, og der ses mobiltelefonen som et værktøj til at overkomme det her pres, men den bliver for nogle en del af problemet,” siger Søren Hebsgaard.

Du skal vise overskud
Anne Maj Nielsen er forsker på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på Aarhus Universitet og arbejder blandt andet med stress blandt gymnasieelever.

Hun er ikke overrasket over resultaterne i undersøgelsen.

“Særligt for pigerne er det vigtigt at præstere godt i skolen, være tiltrækkende, være en god veninde og vise overskud, og det er der et stort råderum for at gøre på de sociale medier,” siger Anne Maj Nielsen, som sidste år var med til at lave et forskningsprojekt for Aalborg Kommune, hvor elever fra 11 gymnasieklasser blev interviewet.

“Interviewene viste, at for især pigerne hænger det med at klare sig godt fagligt og socialt også sammen med at være venner med de rigtige, blive opfattet som en af de kloge og demonstrere, at man har overskud. Og hvis man vil det, så skal du også svare hurtigt på Snapchat og være der for vennerne hele tiden,” siger Anne Maj Nielsen.

30 procent af eleverne i spørgeskemaundersøgelsen svarer da også, at de mener, det er dårlig stil, hvis de modtager svar på en besked senere end et kvarter efter. 28 procent føler, at de skal være online hele tiden, fordi deres venner skriver til dem eller tagger dem konstant.

Skjuler stress
Anne Maj Nielsen fortæller, at flere af de interviewede elever var stressede, men de fleste af dem holdt det for sig selv, og på de sociale medier viste de aldrig deres sårbarhed.

“På ‘chatten’ og på Facebook viser du ikke, at du synes, kravene er for store, eller at du har svært ved at klare dig i skolen,” siger Anne Maj Nielsen.

Svært ved at koncentrere sig
Den nye spørgeskemaundersøgelse viser også, at 43 procent af eleverne svarer, at de har svært ved at koncentrere sig for eksempel om at lave lektier.

Anne Maj Nielsen hæfter sig også ved det resultat, da mange gymnasieelever føler sig pressede og stressede over opgaver og lektier.

“Når de så ikke kan koncentrere sig om lektier og keder sig lidt, så går de på Snapchat, hvor de socialt har noget på spil og derfor ikke kan slappe af. Samtidig bliver de forstyrrede og får ikke lavet deres lektier, og det gør dem bare endnu mere stressede,” siger Anne Maj Nielsen.

Læg det væk
På Egå Gymnasium har det digitale i flere år været en integreret del af undervisningen.
Lærer Mads Damgaard Fangel har i flere omgange arbejdet med strategien for den digitale dannelse på skolen. Han fortæller, at eleverne ofte er meget bevidste om, at deres private brug af for eksempel sociale medier forstyrrer dem og ødelægger deres koncentration i undervisningen.

“Eleverne siger selv, at de har brug for hjælp for at lukke ned for det digitale. De ved godt, at det forstyrrer dem. En del af vores nye digitale strategi er derfor også at være bevidste om at lægge det digitale væk, når det ikke er nødvendigt i undervisningen,” siger Mads Damgaard Fangel.

Han understreger, at det digitale stadig vil være en stor del af undervisningen, men bevidstheden om, hvornår det er bedst at arbejde med en printet tekst, en app eller en interaktiv bog, vil blive større.

“Jeg har talt med flere elever om, at de føler, det er svært for dem at lukke ned for det digitale i deres fritid. De føler, der er et krav om at være til stede 24/7, og at de skal svare deres venner, selvom de i det fysiske rum er sammen med nogle andre venner,” siger Mads Damgaard Fangel.